×

Hjemmepleje

Mere end 140.000 ældre i Danmark modtager hjemmepleje. Plejehjemsmodtagere og medarbejdere i hjemmeplejen er en vigtig målgruppe for Sundhedsstyrelsens projekter og initiativer.

Begreberne hjemmepleje og hjemmehjælp bruges ofte om det samme. Hjemmehjælp eller hjemmepleje omfatter personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Personlig pleje dækker over hjælp med personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise osv. Praktisk hjælp dækker over hjælp med rengøring, tøjvask, indkøb osv.

Der kan være mange grunde til, at en person ikke længere selv kan varetage de personlige og praktiske opgaver. Ofte kan man ikke udføre opgaverne på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, men det kan også være, at man har sociale problemer, som gør, at man ikke kan klare sig selv. I sådanne situationer kan man få personlig og praktisk hjælp.

Det betyder, at personlig og praktisk hjælp for eksempel kan gives, hvis en person efter sygdom eller en operation ikke kan klare sig selv. Personlig og praktisk hjælp kan også gives, hvis en person ikke længere har kræfter til at klare husholdningen selv.

Det er den enkelte borgers behov, der er afgørende for omfanget af hjælpen. Når en borger visiteres til personlig pleje eller praktisk hjælp, skal den kommunale visitator bl.a. tage udgangspunkt i borgerens situation. Der skal derfor foretages en konkret og individuel vurdering af, hvad den enkelte borgers behov er. Tilbuddet om personlig og praktisk hjælp skal være med til at afhjælpe væsentlige følger af, at en persons psykiske eller fysiske funktionsevne er nedsat.

Det er den enkelte kommune, der afgør, hvor meget hjælp den enkelte kan få. Det er også den enkelte kommune, der afgør, om en person er berettiget til at få personlig pleje og/eller praktisk hjælp.