×

Forebyggelse på ældreområdet

Forebyggelse er et væsentligt formål med indsatsen efter Serviceloven. Sundhedsstyrelsen samler metoder og anbefalinger til kommunerne.

Om forebyggelse

Serviceloven har stort fokus på forebyggelse. Forebyggelse har til formål at øge mulighederne for at ældre borgere kan bevare deres funktionsevne og livskvalitet længst muligt.

Der er et stort potentiale i forebyggende indsatser for ældre borgere. Ældre borgeres sundhed, trivsel og funktionsevne er et fælles anliggende for den enkelte, de pårørende, lokalsamfundet, kommuner, regioner og stat. Den enkelte borger har ansvar for eget liv og for de valg og handlinger, som bidrager til at skabe sundhed og trivsel. Mens staten sætter de overordnede rammer, har kommunerne ansvar for at sikre sunde rammer og tilbud lokalt, der fremmer sundhed og trivsel og forebygger sygdom og nedsættelse af funktionsevnen.

Rammer for forebyggelsesindsatsen

Forebyggelsesindsatsen kan udføres med hjemmel i både serviceloven og sundhedsloven.

Forebyggelse er et væsentligt formål med indsatser efter serviceloven, hvor også den generelle forebyggelsesopgave på ældreområdet præciseres. Serviceloven giver kommunerne mulighed for at iværksætte generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte samt at bevilge konkrete ydelser, som tilgodeser de behov, der følger af nedsat funktionsevne. Derudover skal kommunerne jf. servicelovens § 79a tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år.

Sundhedsloven giver med hjemmel i § 119, stk. 1 og 2 kommunerne ansvaret for at etablere sunde rammer samt forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Håndbog om forebyggelse

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en håndbog, der skal støtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet. Målet er, at flere ældre hjælpes til at kunne bevare deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne og livskvalitet. Samtidig er det hensigten at begrænse eller udskyde afhængighed af hjælp fra andre.

Håndbogen sætter særligt fokus på 6 temaer: Fald, fysisk aktivitet, ernæring, alkohol, ensomhed og social isolation og selvmordsadfærd.

Håndbog om forebyggelse på ældreområdet

Opdateret 1. februar 2017