×

Faglig ledelse og styring i plejesektoren

Rammerne for medarbejdere i plejesektoren har stor indflydelse på trivsel og livskvalitet i hverdagen for borgere, der modtager hjælp.

Organiseringen, den faglige ledelse og styring er et vigtigt fokusområde for Sundhedsstyrelsen for derigennem at sikre, at ældrepleje, omsorg og støtte fungerer godt.

Sundhedsstyrelsen har blandt andet iværksat en række projekter og initiativer, der bl.a. har haft fokus på kompetenceudvikling til ledelse og medarbejdere i plejeboliger.

Model for kompetenceudvikling i plejeboliger

Fast tilknyttede læger

Sundhedsstyrelsens projekt om fast tilknyttede læger i plejeboliger viste en nedgang i forebyggelige genindlæggelser samtidig med, at samarbejdet med lægen styrkede medarbejdernes faglighed.