×

Demens

90.000 danskere har en demenssygdom. Sundhedsstyrelsen har fokus på at afdække og udbrede viden og metoder inden for demensområdet for at sikre bedst mulig pleje og omsorg af mennesker med demens.