×

Ældre

Sundhedsstyrelsen varetager opgaver inden for rehabilitering, forebyggelse og støtte til ældre, der har eller er i risiko for funktionstab - og som har behov for en indsats i primær sektor.

Demens

Et væsentlig fokusområde er at styrke og sikre sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglige indsatser for ældre borgere og mennesker med demens.

Den ældre medicinske patient

Handlingsplanen for den ældre medicinske patient skal have fokus på styrkede kompetencer i kommuner og almen praksis. Handlingsplanen ventes at omfatte indsatser på sygehuse, i almen praksis og i kommunerne.