xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination mod hepatitis til særlige risikogrupper

Vaccination mod hepatitis tilbydes gratis til særlige risikogrupper. Disse inkluderer bl.a. børn som bor sammen med en person med kronisk hepatitis B, samt børn i boligområder med forekomst af hepatitis B eller i daginstitutioner, hvor der er konstateret tilfælde af kronisk hepatitis B.

Hepatitis kan skyldes infektion med et hepatitis virus. Hepatitis A virus (HAV) infektion smitter gennem fødevarer og forurenet vand, mens hepatitis B virus(HBV) infektion smitter via blod eller overføres fra mor til barn under fødslen. Begge sygdomme kan give leverbetændelse. De fleste børn udvikler ikke symptomer under den akutte infektion, men særligt hos mindre børn som smittes med HBV er der stor risiko for udvikling af kronisk hepatitis B som kan give vedvarende skader på leveren.

Børn og unge under 18 år som tilhører en risikogruppe for smitte med hepatitis anbefales vaccineret med kombineret hepatitis A + B vaccine, idet de fleste er børn af indvandrere fra områder med høj forekomst af både hepatitis A og hepatitis B.

Pårørende

Børn, der bor sammen med en person med kronisk hepatitis B, kan blive gratis vaccineret. Baggrunden er, at børn hovedsageligt bliver smittet med HBV gennem langvarig tæt kontakt med personer, de bor sammen med.

Børn i daginstitutioner

Smitte med hepatitis B i daginstitutioner i Danmark sker sjældent, men der er set enkelte tilfælde. Hvis der går et barn under skolealderen med kronisk HBV-infektion i en daginstitution, kan der tilbydes gratis hepatitis B-vaccination til andre i institutionen. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, hvilke børn i institutionen, der bør få tilbudt vaccination.

Børn i boligområder

Børn, som bor i boligområder med tilfælde af kendt hepatitis B-infektion, kan blive vaccineret gratis mod hepatitis, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed konkret anbefaler, at de vaccineres. Der er her tænkt på boligområder med mange personer med injektionsmisbrug.

Børn under 2 år

Børn under 2 år kan blive gratis vaccineret mod hepatitis B, hvis de er født af kvinder med kronisk hepatitis B infektion.

Hepatitis B og børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der ikke er grundlag for, at vaccination mod hepatitis B bliver indført som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Smitte med HBV er sjælden i Danmark, men kan forekomme hos ovennævnte risikogrupper. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at den nuværende strategi for forebyggelse af hepatitis B bliver styrket ved, at der kommer en større gennemslagskraft af de eksisterende anbefalinger. Det kan ske via systematisk undersøgelse og vaccination af grupper i samfundet, der er i risiko for hepatitis B, samt gennem rådgivning om forebyggelse.

Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis fra (Hepatitisvejledningen) (2013)

Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte grupper (2006)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper (nyfødte af mødre med Hepatitis B) (2008)

Indstilling: Bør vaccination mod hepatitis B indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet? (2005)

Opdateret 15 JUL 2019