Engelsk

Målbeskrivelser

Målbeskrivelserne angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som kræves for at opnå tilladelse til at betegne sig som speciallæge i de enkelte tandlægespecialer.

Opdateret 02 MAJ 2019