xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Om de specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

En specialespecifik kursusrække har typisk en samlet varighed på 210 timer, hvor uddannelseslægerne er væk fra den daglige klinik og den uddannelsesaktivitet, der foregår der. 

De specialespecifikke kurser bliver tilrettelagt af hovedkursledere, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Hver hovedkursusleder kan inddrage delkursusledere som en central aktør i forhold til den praktiske afvikling af de enkelte kurser, men det står det enkelte speciale frit for, om de ønsker at benytte sig af delkursusledere.

Undervisningshonorar for kursusledere

Skemaet skal udfyldes af del- og hovedkursusledere.

Skemaet er i excel, og i første faneblad er der en vejledning i, hvordan skemaet udfyldes. Andet faneblad er et administrationsark vedrørende specialer.

Dernæst følger faneblade for delkursusledere og honorarlønnede som skal udfyldes:

Undervisningshonorar (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere

Skemaet skal udfyldes af underviseren.

Hent skemaet, hvor du kan vælge mellem 'under 24 timer' og 'over 24 timer'.

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - under 24 timer (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - over 24 timer (excel)

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for alle udgifter, samt en køreplan fra fx Google maps, hvis du har kørt i bil. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din delkursusleder. Obs! Der må kun være ét kursus pr. e-mail.

Indberetning for hovedkursusledere

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular:

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Rejse- og udlægsafregning for kursister

Skemaet skal udfyldes af kursisten:

Rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for udgifter. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din hovedkursusleder.

Procedure ved e-faktura

Alle udgifter, der ønskes refunderet til andet end en nem konto, skal ske via afsendelse af en e-faktura.

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Der er tale om NemHandel Fakturablanket på virk.dk.

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996-ordningen og kan bruges i forhold til 2003-ordningen.

Kursusbevis

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9057

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Udd. ansvarlig Overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 206001
Dato for kursus: 23./24.11.2020
Sted: MidtSim Århus
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk


Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger 206002
Dato for kursus: 09.12.2020
Sted: Bispebjerg hospital, København
Delkursusleder: Charlotte Riis Trampedach
Email: charlotte.riis.trampedach@regionh.dk


Kursets navn: Flowmasterkursus 206003
Dato for kursus: 28./29. 5. 2020 Flyttes til 26./27.11.2020
Sted: Horsens
Delkursusleder: Dea Kehler
Email: deakehlers@gmail.com


Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd 206004
Dato for kursus: 23./24.3.2020 Flyttes til 30.9-1.10 2020
Sted: OUH, Odense
Delkursusleder: Stefan Posth
Email: Stefan.Posth@rsyd.dk


Kursets navn: ABCDE 206005
Dato for kursus: 9.-13.11.2020
Sted: Køge
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk 

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Rikke Vita Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d., Hovedkursusleder, 
Postgraduat klinisk lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST
Center for HR og Uddannelse 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, opgang 1, etage 25, 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
2730 Herlev
Mobil: +45 20321302
Mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursusadministrator

Pia Frese Berg
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Bormester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 31 22
E-mail: pia.anette.berg@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold nov. 2019 20401
Dato for kursus: 21. – 24. jan. 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold nov. 2017 20402
Dato for kursus: 3. – 5. februar 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Obstetrisk og det nyfødte barn – Hold nov. 2018 20403
Dato for kursus: 2. - 3. marts 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Hanne Lippert  og Deepti Jain
E-mail: hannlipp@rm.dk  & deepjain@rm.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer  - Hold nov. 2019 20404
Dato for kursus: 5. marts 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Anæstesi      - Hold maj 2017 20405
Dato for kursus: Ny dato 14. – 15. september 2020 
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold nov. 2019 20406
Dato for kursus: Ny dato 23.-24. sep. 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold nov. 2019 20407
Dato for kursus: Ny dato 22.-23. sep. 2020
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Lars Kjærsgaard og Christina Ankjær Sørensen
Email: lars.kjaersgaard@rn.dk & christina.soerensen@rn.dk

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi – Hold maj 2018 20408
Dato for kursus: Ny dato 28.-30. okt. 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Mette Veien og Peter Ahlburg
Email: mettveie@rm.dk & p.a@auh.rm.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold nov. 2016 20409
Dato for kursus: Ny dato 26.-28. august 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter  - Hold maj 2019 20410
Dato for kursus: Ny dato 7.-8. dec. 2020
S
ted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
Email: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold nov. 2017 20411
Dato for kursus: Ny dato 11.-13. nov. 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2019 20412
Dato for kursus: UDSAT til 26.-27. maj 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Luftvejshåndtering  - Hold maj 2020 20413
Dato for kursus: 1. – 4. september 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold maj 2018 20414
Dato for kursus: 7. -9.  september 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Anæstesi   - Hold nov. 2017 20415
Dato for kursus: Ny dato 30. nov. + 1. dec. 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd)  - Hold maj 2020 20416
Dato for kursus: 22. + 23. september 2020 UDSAT til 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Anne C. Brøchner og Ulla Lei Larsen
Email: anne.craveiro.broechner@rsyd.dk & ulla.lei.larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2020 20417
Dato for kursus: UDSAT til 12.+ 13. jan. 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets navn: Obstetrik og Det nyfødte barn  - Hold maj 2019 20418
Dato for kursus: 29. – 30. september 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
Email: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold maj 2017 20419
Dato for kursus: 5. – 7. oktober 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer  - Hold maj 2020 20420
Dato for kursus: 21. oktober 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter   - Hold nov. 2019 20421
Dato for kursus: 26. – 27. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
Email: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi  - Hold nov. 2018 20422
Dato for kursus: 16. -18. november 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Torsten Lauritsen og Birgitte Schousboe
Email: torsten.lauritsen@regionh.dk & birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation  - Hold nov. 2019 20423
Dato for kursus: 26. - 29. november 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital  - Hold maj 2018 20424
Dato for kursus: 2. – 4. december 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Klinisk Arbejdsmedicin 20501
Dato for kursus: 23-26. november
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Ole Carstensen
Email: Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge Gabriele Wilhelm Leth
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
Ambulatorie for unge, B295
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby
Tlf.: 38 64 05 00
E-mail: Gabriele.leth@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2018) - 20601
Dato for kursus: 20.01.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2019) 20602
Dato for kursus: 20.01.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2019) 20603
Dato for kursus:21.01.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Angst og Psykosomatik (Hold 2019) 20604
Dato for kursus: 09.03.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 1.-3. dag (Hold 2020) 20605
Dato for kursus: 30.3., 31.3., og 1.4.2020 Flyttes til 05-07.10 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Misbrug (Hold 2019) 20606
Dato for kursus: 01.04.2020 Flyttes til 15.09.2020
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jonathan Hannibal
Email: jejha@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2019) 20607
Dato for kursus:02.04.2020 Flyttes til 16.09 2020.
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykoterapi (Hold 2019) 20608
Dato for kursus:12.05.2020-14.05.2020 Datoer udmeldes senere
Sted: Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: Peterams@rm.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 4. dag (K-SADS) (Hold 2020) 20609
Dato for kursus:04.06.2020 Flyttes til 01.12 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Autisme og Mental retardering (Hold 2020) 20610
Dato for kursus: 10.06.-12.06.2020 Flyttes til 16.-18.12 2020
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2020) 20611
Dato for kursus: 01.09.-03.09.2020 Flyttes til 07.-09.09 2020
Sted: København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2019) 20612
Dato for kursus: 01.10.2020
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: Karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2019) 20613
Dato for kursus: 02.10.2020
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Katrine Bork
Email: Nanna.katrine.bork@regionh.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2020) 20614
Dato for kursus: 26.10.-28.10.2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 1- Antipsykotika (Hold 2019) 20615
Dato for kursus: 11.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Affektive tilstande (Hold 2019) 20616
Dato for kursus: 12.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Vibeke Bille
Email: Vibeke.hoeg.bille@regionh.dk

Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2019) 20617
Dato for kursus: 13.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Patrick Gosden
Email: niels.patrick.gosden@regionh.dk

Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2020) 20618
Dato for kursus: 18.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets navn: Spæd – og småbarnspsykiatri (Hold 2020) 20619
Dato for kursus:19.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Anne Lise Olsen
Email: anne.lise.02.olsen@regionh.dk

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2019) 20620
Dato for kursus: 07.12.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2019) 20621
Dato for kursus: 08.12.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nissen
Email: judiniss@rm.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Den professionelle dermatolog og infektioner
Dato for kursus: 27/5-29/5 2020 (Udskudt grundet Covid-19)
Dato for kursus: 1/2-3/2 2021

Sted: Hudlægecenter Nord
Delkursusleder: Henrik Sølvsten, Hans Lomholdt, Anne Funding og Monika Gniadecka
Email: h.solvsten@gmail.com

Kursets navn: Dermatologiske manifestationer ved interne medicinske sygdomme
Dato for kursus: 20/4-22/4 2020 (Udskudt grundet Covid-19)
Ny dato for kursus: 9/11-11/11 2020

Sted: Marselisborg Hospital
Delkursusleder: Anne Braae Olesen og Rikke Bech
Email: anne.braae@rm.dk

Kursets navn: Eksemer
Dato for kursus: 16/9-18/9 2020
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Jeanne Duus Johansen og Charlotte G. Mørtz
Email: jeanne.duus.johansen@regionh.dk

Kursets navn: Kroniske inflammatoriske hudsygdomme
Dato for kursus: 21/10-23/10 2020
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Lone Skov og Lars Iversen
Email: lone.skov.02@regionh.dk

Kursets navn: Pædiatrisk dermatologi og laser
Dato for kursus: 25/11-27/11 2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Merete Hædersdal og Anne Birgitte Simonsen
Email: Anne.Birgitte.Noerremark.Simonsen@regionh.dk

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Overlæge Marie Søgaard
Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Herlev Hospital
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning
Tidspunkt: 29. januar -31. januar 2020 (uge 5)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 4.-6. februar, 2020 (uge 6) obs bemærk tirsdag til torsdag
Sted: Aarhus
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk og overlæge, lektor, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk

Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 20.-21. april 2020 (uge 17) Udskydes til 10+11 september 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 4.-6. maj 2020 (uge 19) Udskydes til 3-4-5 maj 2021
Sted: Hillerød Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI
Tidspunkt: 17.-19 juni 2020 Flyttes til 23-25 september 2020
Sted: Annonceres senere
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets navn: FØTALMEDICIN
Tidspunkt: 27. oktober -30. oktober 2020 (uge 44)
Sted: Rigshospitalet.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 21. oktober-23. oktober 2020 (uge 43)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk

Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 18.-20. november, 2020 (uge 47)
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Tidspunkt: 4.-5. juni 2020 Flyttes til 24-25. august 2020 eller 26. -27 november 2020 (uge 48) obs. kurset er dubleret.
Sted: Panum Instituttet, Hammershusgade, København.
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk og overlæge Anja Kirstein, Ålborg Universitetshospital, anjakirstein@dadlnet.dk

Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b
Tidspunkt: 9.-13. marts 2020 (uge 11) og 17.-21. august 2020 (uge 34) (kurset er dubleret).
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Hypofyse sygdomme 201001
Dato for kursus: forår Flyttes til 7+8 december 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Caroline Kistorp
Email: caroline.michaela.kistorp@regionh.dk

Kursets navn: Binyre sygdomme 201002
Dato for kursus: forår Flyttes til den 26+27 oktober 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Per Løgstrup Poulsen
Email: perpouls@rm.dk

Kursets navn: Thyreoidea sygdomme 201003
Dato for kursus: 7+8+9 oktober 2020
Sted: Herlev
Delkursusleder: Birte Nygaard
Email: Birte.Nygaard@regionh.dk

Kursets navn: Laboratorieteknik 201004
Dato for kursus: 9+10+11 og 12 november 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Peter Schwarz
Email: peter.schwarz@regionh.dk

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusledere

Mette Holland-Fischer og Mette Yde Mattiesen 
hovedkursusleder@dsim.dk


For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Akut medicin, Nord – Maj 201101
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: Akut medicin, Nord – November 201104
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: Akut medicin, Syd – Maj 201102
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: Akut medicin, Syd – November 201105
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: Akut medicin, Øst – Maj 201103
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: Akut medicin, Øst – November 201106
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord – Maj 201107
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord – November 201110
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd – Maj 201108
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd – November 201111
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst – Maj 201109
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst – November 201112
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord – Maj 201113
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord – November 201116
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd – Maj 201114
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd – November 201117
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst – Maj 201115
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst – Maj 201118
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord – Maj 201119
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord – November 201122
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd – Maj 201120
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd – November 201123
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst – Maj 201121
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst – November 201124
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord – Maj 201125
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord – November 201128
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd – Maj 201126
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd – November 201129
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst – Maj 201127
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst – November 201130
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord – Maj 201131
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord – November 201134
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd – Maj 201132
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd – November 201135
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst – Maj 201133
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst – November 201136
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord – Maj 201137
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord – November 201140
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd – Maj 201143
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord – November 201141
Dato for kursus: November 2020
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst – Maj 201144
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Anker Nielsen og Eva Harder Brix
Email: henrik.anker.nielsen.01@regionh.dk, eva.harder.brix@regionh.dk 

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst – November 201142
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Anker Nielsen og Eva Harder Brix
Email: henrik.anker.nielsen.01@regionh.dk, eva.harder.brix@regionh.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord – Maj 201143
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord – November 201146
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd – Maj 201144
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd – November 201147
Dato for kursus: November 2020
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst – Maj 201145
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, Karin.Peschardt@regionh.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst – November 201148
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, Karin.Peschardt@regionh.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Nord – Maj 201149
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Nord – November 201152
Dato for kursus: November 2020
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Syd – Maj 201150
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Syd – November 201153
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Øst – Maj 201151
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Øst – November 201154
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi                                     
Kursusnr.: 201201 
Dato for kursus: Vil ikke blive afholdt i 2020
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Srdan Novovic, Per Ejstrud
Email: srdan.novovic@regionh.d; pee@rn.dk

Kursets navn: Gastrointestinal billeddiagnostik                           
Kursusnr.: 201202
Dato for kursus: 06. maj -07. maj 2020 Flyttes til 7.-8. december 2020
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Thomas Skårup Kristensen/Christian Otto Mortensen
Email: thomas.skaarup.kristensen@regionh.dk; Christian.otto.mortensen@regionh.dk

Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi                                     
Kursusnr.: 201203
Dato for kursus: 01. oktober – 02. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Finn Møller Pedersen/Michael Hareskov Larsen
Email: finn.moeller.pedersen@rsyd.dk; michael.hareskov.larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Gastroenterologi                                                      
Kursusnr.: 201204
Dato for kursus: 02.november -05. november 2020
Sted: Sandbjerg Kursuscenter, Sønderborg
Delkursusleder: Klaus Theede/Lotte Fynne
Email: klaus.theede@regionh.dk; lotte.fynne@rm.dk

Kursets navn: Avanceret Gastroenterologi og Hepatologi           
Kursusnr.: 201205
Dato for kursus: 09. november – 12. november 2020
Sted: Kursuscenter Huset, Middelfart
Delkursusleder: Jens Kjeldsen, Henning Grønbæk
Email: jens.kjeldsen@rsyd.dk, henngroe@rm.dk

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk-Palliativ afdeling GP, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn:    Geriatriske sygdomme - fald med flere 201301
Dato for kursus:  Marts 2020 Udskydes til 26.-28. oktober 2020
Sted:  Hvidovre Hospital
Delkursusleder:  Annette Højmann og Maria Holte
Email:  hoejmann@dadlnet.dk og Maria.Holte.Nielsen@regionh.dk

Kursets navn:  At blive gammel i et aldrende samfund 201302
Dato for kursus: 23.-25. november 2020
Sted: Svendborg
Delkursusleder: Karen Andersen-Ranberg
Email:  KARanberg@health.sdu.dk

Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Akut leukæmi, myelodysplastisk syndrom, allogen transplantation del 2 og hæmofili 201401
Dato for kursus: 29.-31. januar
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Lene Hyldahl Ebbesen
Email: leneebbe@rm.dk

Kursets navn: Myeloproliferative tilstande (MPD), trombofili og koagulopati 201402
Dato for kursus: 26.-28. februar
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Hans Hasselbalch
Email: hans.hasselbalch@gmail.com

Kursets navn: Medicinske behandlingsmodaliteter i hæmatologien 201403
Dato for kursus: 14.-16. september
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Ilse Christiansen og Tarec El-Galaly
Email: ilse.christiansen@rn.dk  og tceg@rn.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledere

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen læge, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg University Hospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Denmark

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Immundefekt og Feber af ukendt årsag
Dato: 28. og 29. Januar 2020
Sted: Skejby
Delkursusledere: Suzanne Lunding og Carsten Schade Larsen

Kursets navn: Kardiopulmonale Infektioner+TB 201502
Dato for kursus: Forår 2020 (2 dage)
Sted: Odense
Delkursusleder: Isik Somuncu Johansen, OUH, Christian Philip Fischer, Hvidovre Hospital og Janne Jensen, Kolding Sygehus.
Email: Isik.Somuncu.Johansen@rsyd.dk; Janne.Jensen@rsyd.dkchristian.philip.fischer@regionh.dk

Kursets navn: Gastroenterologiske infektioner 201503
Dato for kursus: Efterår 2020 (2 dage)
Sted: Odense
Delkursusleder: Morten Helms, Hvidovre Hospital og Peer Brehm Christensen
Email: morten.helms@regionh.dk, peer.christensen@rsyd.dk

 

Kursets navn: Diplomkursus i Tropemedicin 201504

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Susanne Aagaard
Uddannelsesansvarlig overlæge
Konstitueret formand for DCS Uddannelsesudvalg, hovedkursusleder
Hjertesygdomme Århus Universitetshospital, Skejby
Telefon: 40145727
E-mail: suasoe@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn og nummer: HU kursus 1 (1610) E2019/F2020 201603
Dato for kursus: Uge 41, 6.-8. oktober 2020
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: lone.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 2 (1611) E2018/F2019 201604
Dato for kursus: Uge 39, 22.-24. september 2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Niels.Eske.Bruun@regionh.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 3 (1612) E2017/F2018 201605
Dato for kursus: Uge 24, 8.-11. juni 2020 Udskydes til uge 44 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Karsten Veien
Email: karsten.veien@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 4 (1613) E2016/F2017 201606
Dato for kursus: Uge 17, 21.-23. april 2020 Udskydes til 10.-12. november (tirs, ons, tors i uge 46)
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 5 (1614) E2015/F2016 201607
Dato for kursus: Uge 4, 21.-22. januar 2020
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: TEE kursus (1607) E2017/F2018 201601
Dato for kursus: afholdes 26/11 i Aalborg og 1/12 i Odense og Kbh
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets navn og nummer: TEE-kursus (1609) E2018/F2019 201602
Dato for kursus: afholdes 30/11 i Aalborg og 2/12 i Odense og Kbh
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

HU1 uge 41: 12.-14. oktober 2021
HU2 uge 39: 28.-30. september 2021
HU3 uge 24: 14.-17. juni 2021
HU4 uge 17: 27.-29. april 2021
HU5 uge 4: 26.-27. januar 2021

 

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Morten Borg
Afdelingslæge
Lungemedicinsk afdeling
Aalborg Universitetshospital
E-mail: moklb@rn.dk 

Kursussekretær

Marianne Ferch Helledie
Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
mafh@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi 201701
Dato for kursus: 20.+21.januar
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen
Email: jann.mortensen@regionh.dk 

Kursets navn: Kursus i KOL og NIV 201702
Dato for kursus: 2. + 3. november
Sted: Odense Universitetshospital ( OUH)   
Delkursusleder: Anders Løkke og Ingrid Titlestad
Email: aloekke@gmail.com og ingrid.titlestad@rsyd.dk

Kursets navn: Kursus i astma 201703
Dato for kursus: 9. + 10. marts
Sted:  Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmidt 
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets navn: Kursus i allergi 201704
Dato for Kursus: 11.+12. marts Flyttes til 5.-6. november 2020.
Sted: Hvidovre Hospital 
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold 
E-mail: Backer@dadlnet.dk og Tinskjo@rm.dk

Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner 201705
Dato for kursus: 19. + 20. oktober
Sted: Sygehus Lillebælt, Vejle 
Delkursusleder: Jesper Rømhild Davidsen og Ole Hilberg
Email: jesper.roemhild.davidsen@rsyd.dk og ole.hilberg@rsyd.dk

Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse 201706
Dato for kursus: 20. + 21. april Flyttes til 21.-22. september 2020.
Sted: Århus Universitetshospital, Skejby 
Delkursusleder: Amal Durakovic og Torben Riis Rasmussen
Email: amaldurakovic@hotmail.com og torras@rm.dk

Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik 201707
Dato for kursus: 2. - 4. november 
Sted: København 
Delkursusleder: Lars Konge og Paul Frost Clementsen
Email: lars.konge@regionh.dk og paul.frost.clementsen@regionh.dk 


Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme 201708
Dato for kursus: 3. + 4. februar
Sted: Århus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og karbends@rm.dk 

Kursuskalender, specialespecifikke kurser i intern medicin: lungemedicin 2019 – 2025

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde
Tlf. 9357 0335

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Connie Kjærgaard Johansen, 
E-mail:  ckjh@regionsjaelland.dk Tlf. 4732 2140

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Transplantation og Immunologi 201801
Dato for kursus:13.-15. maj 2020 Flyttes til 2021
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Søren Schwartz Sørensen & Karin Skov
Email: Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk og Karin.Skov@auh.rm.dk
Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Kursets navn: Sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension 201802

Dato for kursus: 11.-13. november 2020
Sted: Steno Diabetes Center, Gentofte
Delkursusleder: Niels Henrik Buus & Marie Frimodt-Møller
Email: nhb@biomed.au.dk og marie.frimodt-moeller@regionh.dk
Ansøgningsfrist 1. august 2020


Det tilstræbes at kurserne afholdes hvert andet år. Der gøres opmærksom på kurserne, men du skal selv tilmelde dig

I lige år: 
Transplantation og Hypertension
I ulige år: 
Fysiologi, Dialyse og Glomerulonefritis


Tidspunkt for deltagelse anbefales aftalt med vejleder efter anbefalinger givet i Målbeskrivelsen. 

 

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Delkursus 1 201901
Dato for kursus: 21.-24. september 2020
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: Lars.Juul.01@regionh.dk


Kursets navn: Delkursus 2 201902
Dato for kursus: 3.-6. februar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ellen-Margrethe Hauge
Email: ellen.hauge@aarhus.rm.dk


Kursets navn: Delkursus 3 201903
Dato for kursus: 5.-8. oktober 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Annette Schlemmer
Email: a.schlemmer@rn.dk


Kursets navn: Delkursus 4 201904
Dato for kursus: 24.-27. februar 2020
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Lene Dreyer
Email: l.dreyer@rn.dk


Kursets navn: Delkursus 5 201905
Dato for kursus: 7.-10. september 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Hans Christian Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Kim Chr. Houlind
Ledende overlæge, Karkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus
Professor og centerleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk universitet
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Tlf 76362403

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Basal Ultralydskursus for karkirurgiske hoveduddannelsessøgende 202001
Dato for kursus:  16.-18. Januar 2020
Sted:  Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Kim Bredal
Email: kim.kargaard.bredahl@regionh.dk


Forskningstræningskursus 
Dato for kursus: 20.-24. Januar 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Nikolaj Eldrup
Tilmelding via email: eldrup@me.com


Aneurismekursus 202004
Dato for kursus: 26.-27. August 2020
Sted: Aarhus Univeristetshospital
Delkursusleder: Sten Vammen
Tilmelding via email:
sten.vammen@skejby.rm.dk


Mikrobiologi og karrelaterede infektioner 202006
Dato for kursus: Flyttes fra 6. Maj 2020 til 1. September 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Nikolaj Eldrup
Email: eldrup@me.com / nikolaj.eldrup@regionh.dk


Dialyseadgange / Mesenteriel iskæmi 202002
Dato for kursus: 9. September 2020
Sted: Aalborg 
Delkursusleder: Christian Nikolaj Petersen
Email: chnp@rn.dk


Kursus i venøse sygdomme 202005
Dato for kursus: 9. November 2020
Sted: Kolding Sygehus
Delkursusleder: Morten Stahl Madsen
Email: Morten.Stahl.Madsen@rsyd.dk


Basale endovaskulære kompetencer 202003
Afholdes årligt
Dato for kursus: afholdes ad flere gange i løbet af året efter tilmelding
Sted: CAMES, Rigshospitalet
Delkursusleder: Jonas Peter Eiberg
Email: jonas.peter.eiberg@regionh.dk 

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger i kursusrækken 2020

Kursets navn og nummer: 980 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 13-01-2020 17-01-2020
Sted: Skejby Århus
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup
Email: annekann@rm.dk

Kursets navn og nummer: 981 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-01-2020 24-01-2020
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: 997 Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 27-01-2020 29-01-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Roos
Email: christian.ross@rh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 987 Mamma kirurgi
Dato for kursus: 21-02-2020 21-02-2020
Sted: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Tove Filtenborg
Email: tft@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 1007 Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 09-03-2020 09-03-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 978 Teoretisk fælleskirurgisk kursus
Ny dato for kursus: 23-11-2020 27-11-2020
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: s.hoyrup@gmail.com

Kursets navn og nummer: 1001 Kolo rektale sygdomme
Dato for kursus: 20-04-2020 21-04-2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: jham0001@bbh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 999 Øvre gastrointestinale sygdomme
Dato for kursus: 27-04-2020 28-04-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge, Ph.D Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn og nummer: 1005 Avanceret laparoskopisk kirurgi
Ny dato for kursus: 25-09-2020 25-09-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilesen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1004 Børnekirurgi
Ny dato for kursus: 04-12-2020 04-12-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Prof. Ovl. Dr. Med. Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk - Niels Quist

Kursets navn og nummer: 982 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 11-05-2020 15-05-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 991 Traumatologi
Dato for kursus: 25-05-2020 27-05-2020
Sted: Århus Overlæge Mette Cathrine Lauridsen
Delkursusleder:
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 994 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 08-06-2020 09-06-2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: uffescho@rm.dk

Kursets navn og nummer: 998 Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 24-08-2020 26-08-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Roos
Email: christian.ross@rh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 988 Mamma kirurgi
Dato for kursus: 31-08-2020 31-08-2020
Sted: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Tove Filtenborg
Email: tft@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 979 Teoretisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 07-09-2020 11-09-2020
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: s.hoyrup@gmail.com

Kursets navn og nummer: 983 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 14-09-2020 18-09-2020
Sted: Skejby Århus
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup
Email: annekann@rm.dk

Kursets navn og nummer: 992 Traumatologi
Dato for kursus: 23-09-2020 25-09-2020
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge dr. Med. Lars Bo Svendsen
mail: lars.bo.svendsen@rh.hosp.dk

Kursets navn og nummer: 995 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 28-09-2020 29-09-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: inge.marie.poulsen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1003 Kolo rektale sygdomme
Dato for kursus: 05-10-2020 06-10-2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: jham0001@bbh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 996 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 19-10-2020 20-10-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 1000 Øvre gastrointestinale sygdomme
Dato for kursus: 26-10-2020 27-10-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge, Ph.D Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn og nummer: 993 Traumatologi
Dato for kursus: 11-11-2020 13-11-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Prof. Ovl. Dr. Med. Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 984 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-11-2020 20-11-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1008 Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 23-11-2020 23-11-2020
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 989 Ultralyd
Dato for kursus: 30-11-2020 30-11-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Afdelingslæge Hanne Sønder Grossjohann
Email: hanne.grossjohann@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1006 Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-12-2020 07-12-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kirurgiske færdighedskurser

Hovedkursusleder

Viggo Bjerregaard Kristiansen
Overlæge 
Gastroenheden 
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre 
E-mail: viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: nr. 980 (202301) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 13-01-2020 – 17-01-2020
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk


Kursets navn: nr. 981 (202201) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-01-2020 – 24-01-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring 
Email: ole.bjerring@rsyd.dk


Kursets navn: nr. 1007 (202202) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 9-03-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk


Kursets navn: nr. 1005(202203) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 30-04-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk


Kursets navn:  nr. 982 (202204) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 11-05-2020 – 15-05-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 994 (202302) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 08-06-2020 – 09-06-2020
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: skovloeven@gmail.com


Kursets navn: nr. 983 (202303) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 14-09-2020 – 18-09-2020
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk


Kursets navn: nr. 995(202205) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 28-09-2020– 29-09-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: Inge.Marie.Poulsen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 996(202206) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 19-10-2020 – 20-10-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk


Kursets navn:  nr. 984 (202207) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-11-2020 – 20-11-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 1008 (202208) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 23-11-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk


Kursets navn: nr 1006 (202210) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-12-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Klinisk biokemi

Hovedkursusleder:

Overlæge dr.med. Linda Hilsted
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Email: linda.hilsted@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se  Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Koagulation 202401
Dato for kursus: 11.-12.3.2020 Flyttes til 11. -12. august 2020
Sted: Haraldskær, Vejle
Delkursusleder: Anne-Mette Hvas, Mads Nybo, Jens Peter Gøtze
Email: annehvas@rm.dk, Mads.Nybo@rsyd.dkJens.Peter.Goetze@regionh.dk

Kursets navn: Hæmatologi 202402
Dato for kursus: Oktober 2020
Sted: Følger
Delkursusleder: Mie Samson, Pernille Vinholdt
Email: miesamso@rm.dk; pernille.vinholt@rsyd.dk

Klinisk farmakologi

Hovedkursusleder:

Maija Bruun Haastrup
Speciallæge i klinisk farmakologi
Formand i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mail: mhaastrup@health.sdu.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: 202501 – Lægemiddeludvikling og administrativ farmakologi
Dato for kursus: 17.-18. marts og 21.-23. april 2020 Udskydes til 22.-23. oktober samt 16.-18. december 2020 
Sted: Lægemiddelstyrelsen, København
Delkursusledere: Kirstine Moll Harboe, Steffen Thirstrup
Email: kmoll@dadlnet.dk

Kursets navn: 202502 – Evidensbaseret farmakoterapi
Dato for kursus: 28.-29. oktober 2020
Sted: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Delkursusledere: Lars Peter Nielsen og Torben Laursen
Email: lpn@farm.au.dk

Kursets navn: 202503 – Rationel farmakoterapi til risikogrupper
Dato for kursus: 23.-25- november 2020
Sted: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Kim Dalhoff
Email: kim.peder.dalhoff@regionh.dk

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Hovedkursusleder

Overlæge Peter S. Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet KF-4012 
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
TLF +45 3545 9665  -  FAX +45 3545 4015
E-mail: pso@rh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Isotopteknik 1 - ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling” 202601
Dato for kursus: Hver mandag og fredag fra primo februar til medio april 2020
Sted: August Krogh Instituttet, Københavns Universitet
Delkursusleder: Professor Jens Jørgen Gaardhøje
Email: gardhoje@nbi.dk 


Kursets navn: Lunge-patofysiologi 202602
Dato for kursus: 13. – 15. januar 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Professor, overlæge Jann Mortensen
Email: Jann.Mortensen@regionh.dk 


Kursets navn: Metodekursus 2 (CT og hybridteknikker) 202603
Dato for kursus: 25.-27. Maj 2020 Udsættes til 2.-4. december 2020
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Overlæge. Ph.d. Helle W. Hendel og cheffysiker Thomas L. Klausen
Email: Helle.Westergren.Hendel@regionh.dk


Kursets navn: Onkologisk diagnostik og behandling 202604
Dato for kursus: September 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge, Annika Loft Jakobsen
Email: Annika.Loft.Jakobsen@regionh.dk


Kursets navn: Nyrernes patofysiologi 202605
Dato for kursus: November 2020
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Professor, overlæge, Jørgen Frøkiær og overlæge Jørn Theil Nielsen 
Email: jf@clin.au.dk  


Eksternt kursus ”Isotopteknik 1” – kan enten tages i København eller i Århus. 
I København afholdes kursus årligt under Københavns Universitet ved Professor Jens Jørgen Gaardhøje, ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling”. 
I Århus bliver kurset afholdt under Århus Universitet ved Professor Jørgen Frøkiær, ”Biomedicinsk isotopteknik”, hvert tredje år, sidst i foråret 2019. Næste kursus i Århus: forår 2021.

Klinisk genetik

Hovedkursusleder

Tina Duelund Hjortshøj
Uddannelsesansvarlig overlæge, phd
Klinisk Genetisk Klinik
Kromosomlaboratoriet RH4052
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø


Dir. telf.+45 35 45 82 54
E-mail tina.duelund.hjortshoej@regionh.dk 
 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Alle kurser afholdes som udgangspunkt hvert tredje år.

Kursusrækken i 2020

Kursets navn: Klinisk Genetik 2 (Medfødte metaboliske sygdomme og Prænatal udredning og diagnostik) 202701
Dato for kursus:  20.-21. april 2020 Flyttes til 2.+3.12 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Flemming Skovby
Email: flsk@regionsjaelland.dk


Kursets navn: Genetisk epidemiologi 202702
Dato for kursus: juni 2020 Flyttes til 18.-20. januar 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Torben Kruse
Email: Torben.Kruse@rsyd.dk


Kursets navn: Cytogenetik 202703
Dato for kursus: 28.+29. september 2020
Sted: København
Delkursusleder: Iben Bache
Email: Iben.Bache@regionh.dk


Kursets navn: Dysmorfologi 202704
Dato for kursus: 11.-12. november 2020
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Irene Kibæk
Email: irene.kibaek.nielsen@rn.dk

Klinisk immunologi

Hovedkursusleder:

Afdelingslæge Anna Christine Nilsson
Klinisk Immunologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
anna.christine.nilsson@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt venligst hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Transplantationsimmunologi 202801
Dato for kursus: Uge 12, 16.-20. marts (5 kursusdage) Flyttes til uge 35
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Pernille Koefoed-Nielsen
Email: pernkoef@rm.dk


Kursets navn: Monitorering af immunmodulerende behandling 202802
Dato for kursus: Uge 41, eksakte datoer følger (3 kursusdage)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Trine-Line Korsholm, Claus Henrik Nielsen
Email: trikor@rm.dk


Kursets navn: Celleterapi 202803
Dato for kursus: Uge 46, 9.-11. november (3 kursusdage) Flyttes til 12. – 14. april 2021
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Anne Fischer-Nielsen, Eva Kannik Haastrup
Email: anne.fischer-nielsen@regionh.dk, eva.kannik.haastrup@regionh.dk

Klinisk mikrobiologi

Hovedkursusleder:

Lise Tornvig Erikstrup
Afdelingslæge, ph.d.
Tel. +45 7845 5650
Klinisk Mikrobiologi ▪ Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 ▪ DK-8200 Aarhus
lise.erikstrup@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Farmakokinetik og -dynamik (PKPD) samt resistensmekanismer (3 dage) 202901
Dato for kursus: 26.5.2020 – 28.5.2020 Flyttes til oktober 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Jenny Dahl Knudsen og Barbara Juliane Holzknecht
Email:  Inge.Jenny.Dahl.Knudsen@regionh.dk; barbara.juliane.holzknecht@regionh.dk 


Kursets navn: International sundhed og rejserelaterede infektionssygdomme (4 dage) 202902
Dato for kursus: 18.8.2020 – 21.8.2020
Sted: Panum Instituttet
Delkursusleder: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard
Email: Joergen.Kurtzhals@regionh.dk; lav@ssi.dk


Kursets navn: Kliniske aspekter, diagnostik og behandling af infektionssygdomme (4 dage) 202903
Dato for kursus: 9.11.2020 – 12.11.2020
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Claus Østergaard og Flemming Rosenvinge
Email: claus.ostergaard@rsyd.dk; Flemming.rosenvinge@rsyd.dk

Klinisk Onkologi

Hovedkursusleder:

Peter Clausager Petersen
Afdelingslæge
Onkologisk Klinik
Afsnit 5073
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: Peter.Clausager.Petersen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Radioterapi 203001
Dato for kursus: Uge 2, 6 og 10
Sted: Århus
Delkursusleder: Jesper Grau Eriksen
Email: jeerik@rm.dk


Kursets navn: Medicinsk kræftbehandling 203003
Dato for kursus: Uge 20 Flyttes til uge 51
Sted: Odense
Delkursusleder: Camilla Qvortrup
Email: camilla.qvortrup@rsyd.dk 


Kursets navn: Kommunikation 203002
Dato for kursus: Uge 24 Flyttes til uge 4 2021
Sted: Fuglsø
Delkursusleder: Søren Cold
Email: soeren.cold@rsyd.dk


Kursets navn: Onkologiske sygdomme 203004
Dato for kursus: Uge 37
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lars Henrik Jensen
Email: Lars.Henrik.Jensen@rsyd.dk 


Kursets navn: Intern medicinske problemstillinger 203005
Dato for kursus: Uge 43
Sted: København
Delkursusleder: Peter Clausager Petersen
Email: peter.clausager.petersen@regionh.dk


Kursets navn: Understøttende og lindrende behandling 203006
Dato for kursus: Uge 46
Sted: København
Delkursusleder: Jørn Herrstedt
Email: herrstedt@dadlnet.dk

Kommunallæger

Hovedkursusleder

Kommunallæge Vibeke Manniche 
Frederikssunds Kommune 
Carlsmindeparken 47 
2840 Holte 
E-mail: vmanniche@dadlnet.dk

Neurokirurgi

Hovedkursusleder:

Helga Angela Gulisano 
PKL og Ledende overlæge, MPG
Neurokirurgisk afdeling 
Aalborg Universitetshospital 
E-mail: heang@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Beslutningsteori og kommunikation II 203101
Dato for kursus: november 2020
Sted: København
Delkursusleder: Tina Munch
Email: tina.noergaard.munch@regionh.dk


Kursets navn: Skandinavisk Beitostølen 203102
Dato for kursus: april 2020 Udsat til uge 39 i 2020
Sted: Norge
Delkursusleder: Jens Christian Sørensen
Email: jenssore@rm.dk


Kursets navn: EANS 203103
Dato for kursus: efteråret 2020
Sted: Europa
Delkursusleder: Jane Skjøth Rasmussen
Email: jane@skjoeth-rasmussen.dk

Neurologi

Hovedkursusleder:

Overlæge, Helle Thagesen 
Roskilde Sygehus 
Email: hta@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Cerebrovaskulære sygdomme 203201
Dato for kursus: 6.,  8. og 9.  januar 2020
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Niels Hjort, overlæge, klinisk lektor, PhD og Claus Z Simonsen, overlæge, linisk lektor, PhD, Neurologisk afdeling, Århus Universitets Hospital
Email: nielhjor@rm.dk; clausimo@rm.dk


Kursets navn: Demens og neuropsykologi 203202
Dato for kursus: 3,. 4. og 5. februar 2020
Sted: Rigshospitalet - Blegdamsvej
Delkursusleder: Steen Hasselbalch, professor, overlæge, dr. med, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.
Email: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk


Kursets navn: Hovedpine 203203
Dato for kursus: 23. marts 2020 Udskydes 29. oktober 2020
Sted: Rigshospitalet - Glostrup
Delkursusleder: Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med., klinisk lektor, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet - Glostrup.
Email: lars.bendtsen@regionh.dk


Kursets navn: Socialneurologi 203204
Dato for kursus: 24. marts 2020 Udskydes til 30. oktober 2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Lise Korbo, Ledende overlæge, dr. med, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.
Email: Lise.Korbo@regionh.dk


Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 1 203205
Dato for kursus: 18. og 19. maj 2020 Udskydes til 26. august
Sted: Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital, København.
Email: annemette.loekkegaard@regionh.dk¸ hjermind@sund.ku.dk


Kursets navn: Klinisk neurologi 1 203206
Dato for kursus: 4 og 5. juni 2020 Udskydes til 3. og 4. december 2020 (sammenlægges med 203212)
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, klinikchef i Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet
Email: hta@regionsjaelland.dk, birk@dadlnet.dk


Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 2 203207
Dato for kursus: 27. og 28. august 2020
Sted: Bispebjerg Hospital/ Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Lena Hjermind, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdelingispebjerg Hospital, København.
Email: annemette.loekkegaard@regionh.dk¸ hjermind@sund.ku.dk


Kursets navn: Neurorehabilitering 203208
Dato for kursus: 29, september 2020.
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Professor, overlæge dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, 
Email: joerniel@rm.dk


Kursets navn: Rygsygdomme og smerter 203209
Dato for kursus: 30. september 2020.
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Helge Kasch
Email: helgkasc@rm.dk


Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 1 203210
Dato for kursus: 26., 27.  og 28. oktober 2020 Flyttes til 23., 24. og 25 november 2020
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing Rigshospitalet
Email: John.Vissing@regionh.dk


Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 2 203211
Dato for kursus: 23. og 24. november 2020 Flyttes til 17. og 18. december 2020
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing Rigshospitalet
Email: John.Vissing@regionh.dk

Kursets navn: Klinisk neurologi 1 203212
Dato for kursus: 3. og 4. december 2020
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, klinikchef i Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet
Email: hta@regionsjaelland.dk, birk@dadlnet.dk

Oftalmologi

Hovedkursusleder:

Lisbeth Jelveh Sandfeld
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 47 32 39 40
E-mail: ljsa@regionsjaelland.dk

Hovedkursussekretær:

Lise Toft Thøgersen
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 47 32 39 40
E-mail: litt@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken første halvår 2020

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold 203301

Dato for kursus: 8. - 9. juni 2020  Flyttes til 14-15.september 2020
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Camilla Wellejus
E-mail: l.camilla.wellejus@rsyd.dk

Kursets navn: HB 2: Fysiologi, farmakologi, mikrobiologi og allergologi 203303
Dato for kursus: 13. - 14. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Toke Bek
E-mail: toke.bek@mail.tele.dk

Kursets navn: HB 4: Basal patologi og immunologi 203306
Dato for kursus: 30. - 31. marts 2020 Flyttes til 28.+29. september 2020
Sted:Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Heegaard
E-mail: sthe@sund.ku.dk

Kursets navn: HK 5: Refraktion. Cornea, linse, katarakt 203307
Dato for kursus: 27. – 29. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Ivarsen
E-mail: ai@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 6: Glaukom 203308
Dato for kursus: 12. - 15. maj 2020 Flyttes til 2021 og 2022
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 9: Adnexa, orbita, speciel patologi 203311
Dato for kursus: 20. - 22. april 2020 Flyttes til 23.-25. november 2020
Sted: Rigshospitalet/Glostrup
Delkursusleder: Peter Bjerre Toft
E-mail: pbtoft@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 13 Genetik, børne- og handicapoftalmologi 203316
Dato for kursus: 22. - 23. juni 2020 Flyttes til 17-18 august 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Lotte Welinder og Dorte Larsen
E-mail: lgw@rn.dk

Oplysninger om kursusrækken andet halvår 2020

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi 203314
Dato for kursus: 14. - 16. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus 203305
Dato for kursus: 17. - 18. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 7: Retina, uvea, corpus vitreum – medicinske aspekter 203309
Dato for kursus: 19. - 21. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jakob Grauslund
E-mail: Jakob.Grauslund@rsyd.dk

Kursets navn: HK 10: Retina, uvea, corpus vitreum – kirurgiske aspekter 203312
Dato for kursus: 5. - 6. oktober 2020
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HK 12 Socialoftalmologi. Refraktionering 203315
Dato for kursus: 26. - 28. oktober 2020
Sted: Kennedy Centret
Delkursusleder: Line Kessel
E-mail: line.kessel01@regionh.dk

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold.203302
Dato for kursus: 5. - 6. november 2020
Sted: Øjenlægernes Hus, København
Delkursusleder: Kristian Klemp
E-mail: krkl@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 8: Skelen 203310
Dato for kursus: 9. - 10. november 2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helena Buch Heesgaard, Jon Peiter Saunte og Panteleimon Mortzos
E-mail: hbh@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 14 Neurooftalmologi. Fællesfagligt med neurologi og neurokirurgi 203317
Dato for kursus: 16. - 20. november 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Hamann
E-mail: steffen.ellitsgaard.hamann@regionh.dk

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus 203304
Dato for kursus: 7. - 8. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Kruse og Jørgen Andersen
E-mail: anders.kruse@rn.dk

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi 203313
Dato for kursus: 9. - 11. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jørgen Andersen og Anders Kruse
E-mail: joergen.andersen@rn.dk

Oplysninger om kursusrækken første halvår 2021

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold
Dato for kursus: 2. - 3. juni 2021
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Camilla Wellejus
E-mail: l.camilla.wellejus@rsyd.dk 

Kursets navn: HB 2: Fysiologi, farmakologi, mikrobiologi og allergologi
Dato for kursus: 11. - 12. januar 2021
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Toke Bek
E-mail: toke.bek@mail.tele.dk

Kursets navn: HB 4: Basal patologi og immunologi

Dato for kursus: 22. - 23. marts 2021
Sted: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Frederik d. V’s vej 11, 2100 København Ø
Delkursusleder: Steffen Heegaard
E-mail: sthe@sund.ku.dk

Kursets navn: HK 5: Refraktion. Cornea, linse, katarakt

Dato for kursus: 25. – 27. januar 2021
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Ivarsen
E-mail: ai@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 6: Glaukom
Dato for kursus: 18. - 21. maj 2021
Sted: Rigshospitalet Glostrup
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk 

Kursets navn: HK 9: Adnexa, orbita, speciel patologi

Dato for kursus: 19. - 21. april 2021
Sted: Rigshospitalet/Glostrup
Delkursusleder: Peter Bjerre Toft
E-mail: pbtoft@dadlnet.dk 

Kursets navn: HK 13 Genetik, børne- og handicapoftalmologi
Dato for kursus: 1. - 2. juni 2021
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Lotte Welinder og Dorte Larsen
E-mail: LGW@RN.dk


Oplysninger om kursusrækken andet halvår 2021

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 20. - 22. september 2021
Sted: Panum
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 23. - 24. september 2021
Sted: Panum
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk 

Kursets navn: HK 7: Retina, uvea, corpus vitreum – medicinske aspekter
Dato for kursus: 11. - 13. oktober 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jakob Grauslund
E-mail: Jakob.Grauslund@rsyd.dk

Kursets navn: HK 10: Retina, uvea, corpus vitreum – kirurgiske aspekter
Dato for kursus: 4. - 5. oktober 2021
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HK 12 Socialoftalmologi. Refraktionering  
Dato for kursus: 25. - 27. oktober 2021
Sted: Kennedy Centret
Delkursusleder: Line Kessel
E-mail: line.kessel01@regionh.dk

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold.
Dato for kursus: 4. - 5. november 2021
Sted: Øjenlægernes Hus, København
Delkursusleder: Kristian Klemp
E-mail: krkl@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 8: Skelen
Dato for kursus: 8. - 9. november 2021
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helena Buch Heesgaard, Jon Peiter Saunte og Panteleimon Mortzos
E-mail: hbh@dadlnet.dk 

Kursets navn: HK 14 Neurooftalmologi. Fællesfagligt med neurologi og neurokirurgi
Dato for kursus: 15. - 19. november 2021
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Hamann
E-mail: steffen.ellitsgaard.hamann@regionh.dk

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 6. - 7. december 2021
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Kruse og Jørgen Andersen
E-mail: anders.kruse@rn.dk

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 8. - 10. december 2021
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jørgen Andersen og Anders Kruse
E-mail: joergen.andersen@rn.dk

Ortopædisk kirurgi

Hovedkursusleder:

Ledende overlæge, Per Wagner Kristensen 
Ortopædkirurgisk afd. 
Vejle Sygehus 
7100 Vejle 
Tlf: 79 40 57 05 
E-mail: per.wagner.kristensen@rsyd.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Protesekirurgi 203401
Dato for kursus: 13 - 15. januar
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Claus Varnum
Email: claus.varnum@rsyd.dk


Kursets navn: Børneortopædi 203402
Dato for kursus: 27 - 29. januar
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Keld Daubjerg
Email: keld.daubjerg@rsyd.dk

Kursets navn: Kirurgisk Færdighedskursus – Forår 202306
Dato for kursus: 30. marts – 3. april (Ny dato 7-11 december)
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk

Kursets navn: Rygkirurgi 203403
Dato for kursus: 4 - 6. maj (Ny dato 2-4 november)
Sted: Aalborg Universitets Hospital
Delkursusleder: Søren Eiskjær
Email: spe@rn.dk

Kursets navn: Introduktion til HU 203404
Dato for kursus: 11. maj + 9. november (Begge afholdes 9. november)
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Jan Rölfing
Email: jan.roelfing@rm.dk

Kursets navn: Infektionskirurgi 203405
Dato for kursus: 12 - 13. maj (Slået sammen med kurset i efteråret fra 10-11 november)
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Klaus Kjær Petersen
Email: klaus.kjaer.e11@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Idrætstraumatologi 203406
Dato for kursus: 25 - 27. maj (Ny dato 7-9 september)
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Niels Christian Kaldau
Email: niels.christian.pinholt.kaldau.02@regionh.dk


Kursets navn: Håndkirurgi 203407
Dato for kursus: 8 - 10. juni (Ændret til 3 dage i uge 38. De eksakte datoer kan først oplyses i august)
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Jens Christian Werlinrud
Email: jens.christian.werlinrud@rsyd.dk 

Kursets navn: Ort. Kir. Statistik og Forskningsmetodologi 203408
Dato for kursus: 24 - 25. august 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Ole Rahbek 
Email: olerahbe@rm.dk


Kursets navn: Traumatologi I 203409
Dato for kursus: 21 - 23. september
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Søren Kring
Email: soeren.kring.01@regionh.dk


Kursets navn: Traumatologi II 203410
Dato for kursus: 24 - 25. september
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Søren Kring
Email: soeren.kring.01@regionh.dk


Kursets navn: Tumorkirurgi 203411
Dato for kursus: 28 - 29. september 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Thomas Baad-Hansen
Email: thombaad@rm.dk


Kursets navn: Fod og Ankel Kirurgi 203412
Dato for kursus: 5 - 6. oktober
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Johnny Frøkjær
Email: johnny.froekjaer@rsyd.dk


Kursets navn: Kirurgisk Færdighedstræning – Efterår 202307
Dato for kursus: 26 – 31. oktober 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk


Kursets navn: Infektionskirurgi 203413
Dato for kursus: 10 – 11. november
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Klaus Kjær Petersen
Email: klaus.kjaer.e11@aarhus.rm.dk


Kursets navn: Skulder og Albue Kirurgi 203414
Dato for kursus: 23 - 25. november
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Janne Ovesen
Email: jannoves@rm.dk

Oto-rhino-laryngologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Grethe Badsberg Samuelsen, MD, PhD
Øre, Næse og Halsafdelingen
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Mail: grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

FORÅR 2020

Kursets navn: Mellemøret (nr. 203501)
Dato for kursus: 20. - 23. januar 2020
Sted: Gentofte Hospital, CAMES og Panum Instituttet
Delkursusleder: Martin Nue Møller
Email: martin@nuemoller.dk / Martin.Nue.Moeller.01@regionh.dk


Kursets navn: Næse-bihuler (nr. 203502)
Dato for kursus: 4. – 7. februar 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Jesper Bille
Email: jespbill@rm.dk


Kursets navn: Billeddiagnostik (nr. 203503): 
Dato for kursus: marts 2020 Udskydes til foråret 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen
Email: arm@dadlnet.dk / anders.roerbaek.madsen@rsyd.dk


Kursets navn: Hoved-Hals (nr. 203504)
Dato for kursus: maj (uge 22) 2020 Flyttes til 8.-11. december 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Kristine Bjørndal
Email: Kristine.Bjoerndal@rsyd.dk


Kursets navn: Endoskopi (nr. 203505)
Dato for kursus: 17. - 19. juni 2020 Flyttes til 16. – 18. september 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Christian Faber
Email: c.e.faber@dadlnet.dk


EFTERÅR 2020


Kursets navn: Audiologi (203506)
Dato for kursus: tidlig november 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch
Email: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk


Kursets navn: Paraklinik (203507)
Dato for kursus: 23 - 25. november 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders W. Jørgensen
Email: a.w.j@dadlnet.dk 


Kursets navn: Vestibulogi (203508)
Dato for kursus: december 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch
Email: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk

 

Patologisk anatomi og cytologi

Hovedkursusleder

Trine Lindhardt Plesner
Patologiafdelingen
Rigshospitalet
Frederik V´s Vej
2100 Kbh. Ø
 
E-mail: trine.lindhardt.plesner@regionh.dk
Tlf. 35458529

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Introduktionskursus 203601
Dato for kursus: 14.-16. September 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Trine Lindhardt Plesner
Email: trine.lindhardt.plesner@regionh.dk

Kursets navn: Diagnostiske metoder 203602
Dato for kursus: November 2020
Sted: Ålborg sygehus
Delkursusleder: Overlæge Henrik Hager
Email: henrikhager@mac.com

Kursets navn: Fordøjelseskanalens patologi 203603
Dato for kursus: 29.-31. Januar 2020
Sted: Herlev sygehus
Delkursusleder: Overlæge Lene Buhl Riis
Email: lene.buhl.riis@regionh.dk

Kursets navn: Mamma patologi 203604
Dato for kursus: 20.-21. oktober 2020
Sted: Herlev sygehus
Delkursusleder: Overlæge Eva Balslev
Email: eva.balslev@regionh.dk

Kursets navn: Nyre-, urinveje- testis- og prostata patologi 203605
Dato for kursus: 21.-23. September 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Birgitte Grønkjær Toft
Email: birgitte.groenkaer.toft@regionh.dk

Kursets navn: Molekylær patologi 203608
Dato for kursus: Marts 2020
Sted: Vejle sygehus
Delkursusleder: Overlæge Henrik Hager
Email: henrikhager@mac.com

Kursets navn: Gynækopatologi 203606
Dato for kursus: 11.-13. November 2020
Sted: Odense sygehus
Delkursusleder: Overlæge Doris Schledermann
Email: doris.schledermann@rsyd.dk

Kursets navn: Nedre luftvejes patologi 203607
Dato for kursus: 27.-29. Januar 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Birgit Guldhammer Skov
Email: birgit.guldhammer.skov@regionh.dk

Kursets navn: Øvre luftveje og hoved- hals patologi 203609
Dato for kursus: 28.-30. september 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Katalin Kiss
Email: katalin.kiss@regionh.dk

Kursets navn: Dermatopatologi 203610
Dato for kursus: 26.-28. august 2020
Sted: Århus sygehus
Delkursusleder: Professor Torben Steiniche
Email: steiniche@dadlnet.dk

Kursets navn: Hæmatopatologi 203611
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus sygehus
Delkursusleder: Professor Stephen Hamilton Dutoit
Email: stephami@rm.dk

Kursets navn: CNS- og muskel patologi 203612
Dato for kursus: 6.-7. Januar 2020
Sted: Odense sygehus
Delkursusleder: Professor Bjarne Winther Kristensen
Email:bwk@rsyd.dk

Kursets navn: Lever- og pancreas patologi 203613
Dato for kursus: 9.-11- september 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Jane Preuss Hasselby
Email:jane.preuss.hasselby@regionh.dk

Kursets navn: Knogle- og bløddels patologi 203614
Dato for kursus: April 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Anand Chainsukh Loya
Email: anand.chainsukh.loya.01@regionh.dk

Plastikkirurgi

Hovedkursusleder:

Tina Tos 
Email: tina.tos@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i Plastikkirurgi i 2020

Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi I, Misdannelser
Kursusnr: 203701
Dato for kursus: 13-17 januar
Sted: Bergen, Norge
Kursusleder: hans.christian.sylvester-jensen@helse-bergen.no
Kursussekretær: Christer Kubon
christer.kubon@helse-bergen.no


Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi II, Traumatologi
Kursusnr: 203702
Dato for kursus:  20-23 april
Sted: Helsinki, Finland
Kursusleder: Professor Erkki Tukiainen: erkki.tukiainen@hus.fi
Kursusekretær: Mervi Rautalin: mervi.rautalin@hus.fi


Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi III, Cancer
Kursusnr: 203703
Dato for kursus: 14-18 september 2020
Sted: Stockholm  
Kursusleder: Åsa Edsander-Nord: asa.edsander-nord@sll.se


Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi IV, Rekonstruktiv og æstetisk kirurgi
Kursusnr: 203704
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Kursusleder: Tina Tos
Tina.tos@regionh.dk


Kursets navn: Mikrokirurgi
Kursusnr: 203705
Dato for kursus: maj-juni 2020
Sted: Ukendt
Delkursusleder: Ukendt


Kursets navn: ATLS
Kursusnr: 203706
Dato for kursus: 1.januar-31 december 2018
Sted:Flyvestation Skalstrup ved Roskilde
National koordinator: Birgitte Søhus
Email: Soehus@post.tele.dk

Psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge, Ph.D. Ulla Agerskov Andersen 
Psykiatrisk Afd. Odense Universitetshospital 
Toldbodhusevej 4, 2.sal 
5000 Odense C 
E-mail: uagerskov@health.sdu.dk 

Kursusadministration

Sekretær Helen Gerdrup Nielsen 
Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk afd. O, afsnit 6233 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
Telefon: 38 64 70 80
Fax: 38 64 70 77
E-mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

Træffetid tirsdag + torsdag 14.00 til 15.00

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt kursusadministrationen.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Erstatningsdag, Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 203800
Dato for kursus: 17.03.2020 Flyttes til 08.06.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Bjerregaard Stage
Email: kurt.b.stage@dadlnet.dk

Kursets navn: Ældrepsykiatri
Kursusnr.:  203801
Dato for kursus: 06.-08.01.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kjeld Andersen/Maria Brink
Email: kjeld@dadlnet.dkmariabrink@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter
Kursusnr.: 203802
Dato for kursus: 23.-24.01.2020
Sted: PC-København, Gentofte Hospital
Delkursusleder: Torsten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft
Email: tbj@dadlnet.dk - merete.nordentoft@dadlnet.dk

Kursets navn: Teoretisk grundlag for psykoterapi
Kursusnr.: 203803
Dato for kursus: 05.-07.02.2020
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Morten Kjølbye/Charlotte Freund
Email: m.kjoelbye@rn.dk- charlotte.freund@ps.rm.dk

Kursets navn: I Psykopatologi
Kursusnr.: 203804
Dato for kursus: 04.-06.03.2020
Sted: PC-Glostrup, Brøndbyøstervej
Delkursusleder: Lennart Jansson/Julie Nordgaard
Email: jansson4@dadlnet.dk – julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk

Kursets navn: Børne- og ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i voksenalderen
Kursusnr.: 203805
Dato for kursus: 18.03.2020 Flyttes til 10.08.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Maria Mercedes Guala
Email: maria.mercedes.guala@rsyd.dk

Kursets navn: Oligofreni
Kursusnr.: 193806
Dato for kursus: 19.03.2020 Flyttes til 11.08.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Agerskov Andersen
Email: uagerskov@health.sdu.dk

Kursets navn: Neuropsykiatri
Kursusnr.: 203807
Dato for kursus: 02.-04.03.2020 
Sted: PC-Glostrup
Delkursusleder: Raben Rosenberg/Birte Glenthøj
Email: raben@dadlnet.dk - birte.glenthoj@dadlnet.dk

Kursets navn: III Psykopatologi
Kursusnr.: 203808
Dato for kursus: 23.-25.03.2020 Flyttes til 11.-13.01.2021
Sted: Psykiatrien Slagelse
Delkursusleder: Jens D. Bukh/Jessica Carlsson
Email: jens.bukh@regionh.dkjessica.carlsson@regionh.dk

Kursets navn: Misbrug
Kursusnr.: 203809
Dato for kursus: 21.-22.04.2020 Erstatningskursus d. 02.-04.09.2020
Sted: PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Anders Fink-Jensen
Email: anders.fink-jensen@regionh.dk

Kursets navn: Erklæringsudstedelse
Kursusnr.: 203810
Dato for kursus: 23.04.2020 Flyttes til 08.09.2020
Sted: PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Rie Lambæk Mikkelsen
Email: rie.lambaek.mikkelsen@regionh.dk

Kursets navn: Ældrepsykiatri
Kursusnr.: 203811
Dato for kursus: 20-22.04.2020 Flyttes til 07.-09.09.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kjeld Andersen/Maria Brink
Email: kjeld@dadlnet.dkmariabrink@dadlnet.dk

Kursets navn: II Psykopatologi
Kursusnr.: 203812
Dato for kursus: 05.-07.05.2020 Flyttes til 4.-6.11.2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Julie Nordgaard/Lennart Jansson
Email: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk - jansson4@dadlnet.dk

Kursets navn: Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 203813
Dato for kursus: 04.-07.05.2020 Flyttes til 18.-21.01.2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Stage
Email: kurt.b.stage@dadlnet.dk

Kursets navn: Retspsykiatri
Kursusnr.: 203814
Dato for kursus: 10.-12.06.2020 Flyttes til 19-21.08.2020
Sted: Retspsykiatrisk Klinik, 2200 Kbh. N
Delkursusleder: Dorte Sestoft/Anne Vollmer-Larsen
Email: dorte.sestoft@jrklinik.dk - anne.vollmer-larsen@jrklinik.dk

Kursets navn: Børne- og ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i voksenalderen
Kursusnr.: 203815
Dato for kursus: 27.05.2020 Flyttes til 10.08.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Maria Mercedes Guala
Email: maria.mercedes.guala@rsyd.dk

Kursets navn: Oligofreni
Kursusnr.: 203816
Dato for kursus: 28.05.2020 Flyttes til 11.08.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Agerskov Andersen
Email: uagerskov@health.sdu.dk

Kursets navn: I Psykopatologi
Kursusnr.: 203817
Dato for kursus: 16.-18.09.2020
Sted: PC-Glostrup, Brøndbyøstervej
Delkursusleder: Lennart Jansson/Julie Nordgaard
Email: jansson4@dadlnet.dk julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk

Kursets navn: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter
Kursusnr.: 203818
Dato for kursus: 17.-18.09.2020
Sted: PC-København, Gentofte Hospital
Delkursusleder: Torten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft
Email: tbj@dadlnet.dk - merete.nordentoft@dadlnet.dk

Kursets navn: Teoretisk grundlag for psykoterapi
Kursusnr.: 203819
Dato for kursus: 09.-11.09.2020
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Morten Kjølbye/Charlotte Freund
Email: m.kjoelbye@rn.dk - charlotte.freund@ps.rm.dk

Kursets navn: Neuropsykiatri
Kursusnr.: 203820
Dato for kursus: Oktober 2020
Sted: PC-Glostrup
Delkursusleder: Raben Rosenberg/Birte Glenthøj
Email: raben@dadlnet.dk - birte.glenthoj@dadlnet.dk

Kursets navn: Misbrug
Kursusnr.:  203821
Dato for kursus: 27.-28.10.2020
Sted:  PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Signe W. Düring
Email: signe.wegmann.during@regionh.dk 

 
Kursets navn: Erklæringsudstedelse
Kursusnr.: 203822
Dato for kursus: 29.10.2020
Sted: PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Rie Lambæk Mikkelsen
Email: rie.lambaek.mikkelsen@regionh.dk

Kursets navn: II Psykopatologi
Kursusnr.: 203823
Dato for kursus: 18.-20.11.2020
Sted: PC-Amager
Delkursusleder: Julie Nordgaard/Lennart Jansson
Email: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk - jansson4@dadlnet.dk

Kursets navn: III Psykopatologi
Kursusnr.: 203824
Dato for kursus: 09.-11.11.2020
Sted: Psykiatrien Slagelse
Delkursusleder: Jens D. Bukh/Jessica Carlson
Email: jens.bukh@regionh.dkjessica.carlsson@regionh.dk

Kursets navn: Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 203825
Dato for kursus: 07.-10.12.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Stage

Kursets navn: Retspsykiatri

Kursusnr.: 203826
Dato for kursus: 02.-04.12.2020
Sted: Retspsykiatrisk Klinik, 2200 Kbh. N
Delkursusleder: Dorte Sestoft/Anne Vollmer-Larsen
Email: dorte.sestoft@jrklinik.dk - anne-vollmer-larsen@jrkinik.dk

Pædiatri

Hovedkursusleder:

Anja Klamer
Overlæge
Børneafdelingen
Kolding Sygehus
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Email: hkl@paediatri.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Børnekardiologi – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: 21.-22. Januar 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Helle Andersen og Jesper Steensberg
Email: helle.a@dadlnet.dk, jesper.steensberg@regionh.dk


Kursets navn: Neuropædiatri – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 24.-25. august og 22.-23. september 2020
Sted: København i august og Århus Universitetshospital i september 
Delkursusleder: Mette Møller Handrup, Nanette Debes
Email: metthand@rm.dk, nanette.marinette.monique.debes@regionh.dk


Kursets navn: Genetik – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 14.-15. september 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Allan Lund
Email: allan.meldgaard.lund@rh.regionh.dk


Kursets navn: Pulmonologi og allergologi – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: 28.-30. september 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Kim Gjerum Nielsen og Henrik Kjær
Email: hfkpost@gmail.com, kgn@dadlnet.dk


Kursets navn: Akut pædiatri – Hold 2017 A og B
Dato for kursus: 12.-13. november 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Ulla Christensen og Rikke Kaae
Email: ullachri@rm.dk, rikkenel@rm.dk


Kursets navn: Socialpædiatri – Hold 2017 A og B
Dato for kursus: 26.-27. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Lone Marie Ulv Larsen
Email: Lone.Marie.Larsen@rsyd.dk


Kursets navn: Børnepsykiatri – Hold 2017 A og B
Dato for kursus: 23.-24. november 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk


Kursets navn: Endokrinologi – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 5.-7. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital 
Delkursusleder: Dorte Hansen, Rikke Beck Jensen
Email: Dorte.Hansen4@rsyd.dk, rikke.beck.jensen@regionh.dk


Kursets navn: Neonatologi og børnekirurgi – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: 26.-27. oktober 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Anne Kirkeby Hansen og Thorkild Jacobsen
Email: anne.kirkeby.hansen@viborg.rm.dk, tjac@dadlnet.dk


Kursets navn: Gastroenterologi og ernæring – Hold 2020 A og B
Dato for kursus: 4.-6. november 2020
Sted: Kolding
Delkursusleder: Anne-Mette Walsted og Bente Andreassen
Email: bua@dadlnet.dk, anne-mette.walsted@rsyd.dk


Kursets navn: Hæmatologi og onkologi – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: 17.-18. november 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Marianne Hoffmann og Mimi Kjærsgård
Email: kjaersgaard@dadlnet.dk, Marianne.Hoffmann.02@regionh.dk


Kursets navn: Tværgående pædiatri – Hold 2020 A og B
Dato for kursus: december 2020
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Malene Boas
Email: maleneboas@dadlnet.dk


Kursets navn: Ungdomsmedicin – Hold 2020 A og B
Dato for kursus: december 2020
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Kirsten Boisen
Email: boisen@dadlnet.dk


Kursets navn: Nefrologi og urologisk børnekirurgi – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 13.-15. januar 2021
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Louise Winding og Konstantinos Kamperis
Email: KOSTAS.KAMPERIS@KI.AU.DK, Louise.Winding1@rsyd.dk


Kursets navn: Infektionspædiatri, immunologi og reumatologi – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: 25.-27. januar 2021
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Ulrikka Nygaard
Email: Ulrikka@dadlnet.dk


Forskningstræning:


Hold 2017 A og B: 16.-17. marts 2020


Hold 2018 A og B: oktober/november 2020 (opstart af det specialespecifikke modul)

 

 

Radiologi

Hovedkursusleder:

Dorte Stærk, Uddannelsesansvarlig Overlæge
Radiologisk Klinik
Rigshospitalet
Mail: dorte.staerk@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Thorax radiologi 20808
Dato for kursus: 13.-15. januar
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusledere: Finn Rasmussen og Hans Henrik Torp Madsen
Email: finnrasm@rm.dk hansmads@rm.dk 


Kursets navn: Onkoradiologi 20809
Dato for kursus: 16. januar 
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Finn Rasmussen og Hans Henrik Torp Madsen
Email: finnrasm@rm.dk hansmads@rm.dk


Kursets navn: Neuroradiologi 20806
Dato for kursus: 28. -31. januar
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Mette H. Madsen, Edith Nielsen
Email: mettmads@rm.dk editniel@rm.dk 


Kursets navn: Abdominal radiologi 20801
Dato for kursus: 23.-26. marts Udskydes til den 23.-26. november 2020
Sted: Gentofte Hospital, Auditoriet
Delkursusleder: Annette B. Jensen, Yousef Nielsen
Email: annette.boejer.jensen@regionh.dk yousef.jesper.wirenfeldt.nielsen.01@regionh.dk


Kursets navn: Muskuloskeletal radiologi 20805
Dato for kursus: 7.-10. september
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anne-Grethe Jurik, Arne Lücke
Email: annejuri@rm.dk arneluck@rm.dk 


Kursets navn: Mammaradiologi 20804
Dato for kursus: 21.-22. september
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Sandra Duvnjak, Walter Schwartz
Email: sandra.duvnjak@regionh.dk walter.schwartz@rsyd.dk 


Kursets navn: Fysik og radiobiologi 20802
Dato for kursus: 28.-30. september
Sted: Herlev hospital
Delkursusleder: Erik Andersen
Email: erik.andersen@regionh.dk


Kursets navn: Kar og interventionsradiologi 20803
Dato for kursus: 6. oktober
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Lars Lønn, Søren Heerwagen
Email: lars.birger.loenn@regionh.dk soeren.heerwagen@regionh.dk 


Kursets navn: Teknik og strålebeskyttelse 20810
Dato for kursus: 2.-5. november
Sted: Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse Herlev
Delkursusleder: Hanne Waltenburg, Asger Greval Petersen
Email: hwa@sis.dk asgp@rn.dk 


Kursets navn: Pædiatrisk radiologi 20807
Dato for kursus: 9.-12. november
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Graziella Andersen, Pernille Greisen
Email: graziella.andersen@rn.dk pernille.wied.greisen@rsyd.dk 

Kursets navn: Urogenital radiologi 20811
Dato for kursus: 8.-10. december
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Jan Solvig, Arne Hørlyck
Email: jansolvi@rm.dk arnehoer@rm.dk

Retsmedicin

Hovedkursusleder

Christina Jacobsen
Vicestatsobducent, ph.d.
E-mail: christina.jacobsen@sund.ku.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Retsgenetik, kriminalteknik og findestedsundersøgelser 204001
Dato for kursus: 14.-16.9.2020 Kurset flyttes. Ny dato udmeldes snart.
Sted: København
Delkursusleder: Peter Juel Thiis Knudsen
Email:PThiis@health.sdu.dk

Kursets navn: Læsionspatologi 204002
Dato for kursus: 23.11. – 25.11
Sted: AU, Retsmedicinsk Institut
Delkursusleder: Asser Hedegård Thomsen
Email: aht@forens.au.dk

 

Samfundsmedicin

Hovedkursusleder

Mette Nolde Malling
Overlæge

Hovedkursuslederassistent

Agnethe Vale Nielsen
1.reservelæge

hovedkursusleder@protonmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående, se Dansk Selskab for Folkesundheds hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusrækken 2019-2023

Oplysninger om kursusrækken i 2020 

Kursets navn: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (kun samfundsmedicin) 204101
Dato for kursus: 25.-27. marts Udskydes til den 21.-23. oktober 2020
Sted: Århus 
Delkursusleder: Claus Vinther Nielsen  
Kursets navn: Sundhedsjura (samfundsmedicin og arbejdsmedicin) 204102
Dato for kursus: primo 2021
Sted: Århus 
Delkursusleder: Cathrine Bach 
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen

Kursets navn: Projektledelse (samfundsmedicin og arbejdsmedicin) 204103
Dato for kursus: 23.-25. september 
Sted: Fjelsted Skov Hotel og Konference, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Delkursusleder: Jeppe Nørgaard Rasmussen 
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gert Frank Thomsen

Kursets navn: International sundhed (samfundsmedicin og arbejdsmedicin) 204104
Dato for kursus: 9.-11. november 
Sted: København 
Delkursusleder: Lasse Skafte Vestergaard 
Email: LAV@ssi.dk  
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Erik Jørs 

Thoraxkirurgi

Hovedkursusleder:

Mariann Tang
Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Mail: mariann.tang@skejby.rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Operativ thoraxkirurgi – kursusnummer 204201
Dato for kursus: forår 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: overlæge Kirsten Neckelmann
Email: Kirsten.Neckelmann@rsyd.dk

 

Kursets navn: Onkologiske behandlingsmetoder – kursusnummer 204202
Dato for kursus: efterår 2020
Sted: Odense Universitetshospital, onkologisk afdeling
Delkursusleder: overlæge Tine Schytte
Email: d058505@dadlnet.dk

 

Kursets navn:ATLS – kursusnummer 204203
Dato for kursus: variae
Sted: Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, Gadstrup
Delkursusleder: variae
www.atls.dk

 

Kursets navn:BASIC LUNG and FAST ultralydskursus – kursusnummer 204204
Dato for kursus: variae
Sted: København og Århus
Delkursusleder:variae
www.usabcd.org

 

Kursets navn:BASIC FATE ultralydskursus – kursusnummer 204205
Dato for kursus: variae
Sted: København og Århus
Delkursusleder:variae
www.usabcd.org

 

Kursets navn: EACTS Fundamentals in Cardiac surgery I – kursusnummer 204206
Dato for kursus: varierer, forventes februar 2020
Sted: Windsor, England
Delkursusleder: Hovedkursusleder er ansvarlig for tilmelding
https://www.eacts.org/educational-events/academy/

 

Kursets navn: EACTS Thoracic Surgery:Part I – kursusnummer 204207
Dato for kursus: varierer, forventes april 2020
Sted: Windsor, England
Delkursusleder: Hovedkursusleder er ansvarlig for tilmelding
https://www.eacts.org/educational-events/academy/

Urologi

Hovedkursusleder

Margrethe Andersen
Urologisk afd.
Odense universitetshospital
E-mail: Margrethe.Andersen@ouh.regionsyddanmark.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Urologisk radiologi 1 204301
Dato for kursus:10/6 AFLYST, ny dato 2/12 2020
Sted: Endnu ikke oplyst
Delkursusleder: Jan Jepsen


Kursets navn: Urologisk radiologi 2 204302
Dato for kursus: 2/12 2020
Sted: Endnu ikke oplyst
Delkursusleder: Jan Jepsen


Kursets navn: Nefrologi 204303
Dato for kursus: 15-16/4 AFLYST, ny dato 26-27/8
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Thomas Norus


Kursets navn: Urolithiasis 204304
Dato for kursus: 21/2
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Kim Andreassen


Kursets navn: Urologisk mikrobiologi 204305
Dato for kursus: 22/10
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Nicolai Spjeldnæs


Kursets navn: Urodynamik 204306
Dato for kursus: 30/3 AFLYST, ny dato 18/9 2020
Sted: Skejby
Delkursusleder: Charlotte Graugaard- Jensen


Kursets navn: Urologisk onkologi 204307
Dato for kursus: 25-26-27/11
Sted: Skejby
Delkursusleder: Jacob Kristian Jacobsen


Kursets navn: Andrologi 204308
Dato for kursus: 13/1
Sted: Astellas, Kajakvej 2, Kbh.
Delkursusleder: Jens Sønksen


Kursets navn: Børneurologi 204309
Dato for kursus: 28-29/9
Sted: Skejby
Delkursusleder: Gitte Hvistendahl & Yazan Rawashdeh


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk endoskopi 1 204310
Dato for kursus: 23-24/4 AFLYST, ny dato afventes
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Kim Andreassen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk endoskopi 2 204311
Dato for kursus: 3-4/9
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Kim Andreassen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk Ul-skanning 204312
Dato for kursus: 5-6/10
Sted: OUH (Odense)
Delkursusleder: Ole Graumann


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk laparoskopi 204313
Dato for kursus: 24-25/2
Sted: Skejby
Delkursusleder: Lotte Kaasgaard Jacobsen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk laparoskopi 204314
Dato for kursus: 15-16/6 AFLYST, ny dato 3-4/9 2020
Sted: Skejby
Delkursusleder: Lotte Kaasgaard Jacobsen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk laparoskopi 204315
Dato for kursus: 30/11-1/12
Sted: Skejby
Delkursusleder: Lotte Kaasgaard Jacobsen

Opdateret 31 AUG 2020