Engelsk

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Der er udpeget en hovedkursusleder for hvert speciale. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Afregningsskemaer

Til undervisere

Undervisningshonorar

Rejserefusion

Til hovedkursusleder og sekretær

Administrationshonorar

Til kursister

Støtte til fremmed kursus

E-faktura

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996 ordningen og kan bruges i forhold til 2003 ordningen.

Kursusbevis

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Udd. ansvarlig Overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 
Dato for kursus: 5.-6. 11. 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: ALS Danmark i samarbejde med HKL Gerhard Tiwald
Email:gti@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger 
Dato for kursus: 27. 11. 2019
Sted: København
Delkursusleder: Charlotte Riis Trampedach
Email:charlotte.riis.trampedach@regionh.dk

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Overlæge, dr.med. Doris Østergaard

Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Bormester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf.: 38 68 35 82
E-mail: doris.oestergaard@regionh.dk

Kursusadministrator Pia Frese Berg
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Bormester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 31 22
E-mail: pia.anette.berg@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Luftvejshåndtering - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 8. - 11. jan. 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikael Rewers og Rikke Borre Jacobsen
E-mail: mikael.rewers@regionh.dk & rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold nov. 2016
Dato for kursus: 4. - 6. februar 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Obstetrisk og det nyfødte barn - Hold nov. 2017
Dato for kursus: 28. feb. - 1. marts 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Hanne Lippert og Deepti Jain
E-mail: hannlipp@rm.dk & deepjain@rm.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) - Hold nov. 2018

Dato for kursus: 4. + 5. marts 2019
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Lars Kjærsgaard og Christine Ankjær Sørensen
E-mail: lars.kjaersgaard@rn.dk & christina.soerensen@rn.dk

Kursets navn: Anæstesi - Hold maj 2016
Dato for kursus: 11. - 12. marts 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 15. marts 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 27. + 28. marts 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Morten Hylander
E-mail: morten.hylander.moeller@regionh.dk & mortenhylander@gmail.com

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi - Hold maj 2017
Dato for kursus: 3. – 5. april 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Mette Veien og Peter Ahlburg
E-mail: mettveie@rm.dk & p.a@auh.rm.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning - Hold nov. 2015
Dato for kursus: 24. - 26. april 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold maj 2018
Dato for kursus: 29. - 30. april 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
Email: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital  - Hold nov. 2016
Dato for kursus: 14. - 16. maj 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Bodil Thorsager Svendsen
E-mail: bodil.thorsager.svendsen@regionh.dk  

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation - Hold maj 2018
Dato for kursus: 6. - 7. juni 2019 
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
E-mail: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Luftvejshåndtering - Hold maj 2019 
Dato for kursus: 2. – 5. september 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Obstetrik og Det nyfødte barn - Hold maj 2018
Dato for kursus: 9. – 10. september 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
E-mail: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) - Hold maj 2019
Dato for kursus: 12. - 13. september 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: thomas.mohr@regionh.dk

Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd) - Hold maj 2019
Dato for kursus: 25. + 26. september 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Anne C. Brøchner og Ulla Lei Larsen
E-mail: anne.craveiro.broechner@rsyd.dk & ulla.lei.larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning - Hold maj 2016
Dato for kursus: 30. september - 2. oktober 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold maj 2017
Dato for kursus: 7. - 9. oktober 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold maj 2019
Dato for kursus: 10. oktober 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Anæstesi - Hold nov. 2016
Dato for kursus: 21 .- 22. oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk 

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi - Hold nov. 2017
Dato for kursus: 23. - 25. oktober 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Torsten Lauritsen og Birgitte Schousboe
E-mail: torsten.lauritsen@regionh.dk & birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold nov. 2018

Dato for kursus: 28. – 29. oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
E-mail: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk 

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation - Hold nov. 2018

Dato for kursus: 13. -14. november 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
E-mail: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital - Hold maj 2017
Dato for kursus: 20. – 22. november 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Bodil Thorsager Svendsen
E-mail:bodil.thorsager.svendsen@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
Huy Cuong Huynh
Hovedkursusledersekretær 
E-mail: sst-kurser@protonmail.com
Sundhedsstyrelsen 
Evidens, Uddannelse og Beredskab

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Pressehåndtering og individuel risikokommunikation
Dato for kursus: 20.-21. juni 2019
Sted: København
Delkursusleder: Harald Meyer
E-mail: harald.william.meyer@regionh.dk

Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1
Dato for kursus: 22.-24. oktober 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
E-mail:Gitte.Jacobsen@rm.dk

Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Dato for kursus: 12.-13. november 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
E-mail:Gitte.Jacobsen@rm.dk

Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3

Dato for kursus: 9.-10. december 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
E-mail:Gitte.Jacobsen@rm.dk

Kursets navn: Forebyggelse og tilbage til arbejde
Dato for kursus: 19.-20. september 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Peder Skov
E-mail: pgsk@regionsjaelland.dk

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge Gabriele Wilhelm Leth
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
Ambulatorie for unge, B295
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby
Tlf.: 38 64 05 00
E-mail: Gabriele.leth@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2017) - 19601
Dato for kursus: 14.01.2019
Sted: Aarhus (Skejby)
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2018)- 19602
Dato for kursus: 15.01.2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Judith Nissen
Email: judiniss@rm.dk

Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2018) - 19603
Dato for kursus: 16.01.2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2018) - 19604
Dato for kursus: 17.01.2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Angst og Psykosomatik (Hold 2018) - 19605
Dato for kursus: 25.2.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 1.-3. dag(Hold 2019) - 19606
Dato for kursus:. 8.-10.4.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Misbrug (Hold 2018) - 19607
Dato for kursus: 01.04.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Jonathan Hannibal
Email: jejha@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Adfærds – og personlighedsforstyrrelser (Hold 2018) -19608

Dato for kursus: 02.04.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl-Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykoterapi (Hold 2018) - 19609
Dato for kursus: 22.-24.5.2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: peterams@rm.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 4. dag (K-SADS) (Hold 2019) - 19606
Dato for kursus: 20.06.2019
Sted:Odense
Delkursusleder:Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Autisme og Mental retardering (Hold 2019) - 19610
Dato for kursus: 03.06.-05.06.2019
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: Marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2019) - 19611
Dato for kursus: 3.-5.9.2019
Sted: København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2018) - 19613
Dato for kursus: 3.10.2019
Sted: København
Delkursusleder: Anne Marie Christensen
Email: anne.marie.raaberg.christensen@regionh.dk

Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2018) - 19612

Dato for kursus: 4.10.2019
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2019) - 19614
Dato for kursus: 28., 29. og 30.10.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl-Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 1 – Antipsykotika (Hold 2018) - 19615
Dato for kursus: 12.11.2019
Sted:København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2018) - 19616
Dato for kursus: 13.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Patrick Gosden
Email: niels.patrick.gosden@regionh.dk

Kursets navn: Affektive tilstande (Hold 2018) - 19617
Dato for kursus: 14.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Maja Nyland Westermann
Email: maja.nyland.westermann@regionh.dk

Kursets navn: Spæd – og småbarnspsykiatri (Hold 2019)- 19618
Dato for kursus: 27.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Anne Lise Olsen
Email: anne.lise.02.olsen@regionh.dk

Kursets navn: Spiseforstyrrelser (hold 2019) - 19619
Dato for kursus: 28.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Planlægning 2020:
I januar: Skizofreni hold 2018 (deres sidste kursus)
I februar: ADHD, psykofarm.2 og Tics/Tourette/OCD for hold 2019

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Den Kløende Patient
Dato for kursus: 8-10 april
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Mette Deleuran
Email:mettdele@rm.dk

Kursets navn: Den Geriatriske Patient
Dato for kursus: 17-19 juni
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Gregor Jemec
Email: gbj@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Hudens Tumorer
Dato for kursus: 2-4 oktober
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Henrik Lorentzen
Email: henrlore@rm.dk

Kursets navn: Den Akutte Patient
Dato for kursus: 30 oktober - 1 november
Sted:Roskilde
Delkursusleder: Mikael Heidenheim
Email: mih@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Anogenitale sygdomme

Dato for kursus: 20-22 november
Sted: Bipsbjerg Hospital
Delkursusleder: Helle Kielberg
Email: hellekl@dadlnet.dk

 

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Overlæge Marie Søgaard
Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Herlev Hospital
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning 
Tidspunkt: 30. januar-1. februar 2019 (uge 5)  
Sted: Regionshospitalet Horsens
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 5.-7. februar, 2019 (uge 6)   obs bemærk tirsdag til torsdag
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby  
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk  og overlæge, lektor, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk

Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 2.-3. maj 2019 (uge18)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 8.-10. maj 2019 (uge 19) 
Sted: Hillerød Hospital. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI 
Tidspunkt: 19.-21 juni 2019 (uge 25)
Sted: Hillerød Hospital  
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Ellen Løkkegaard, Hillerød Hospital ecl@noh.regionh.dk og overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets navn: FØTALMEDICIN 
Tidspunkt: 22. oktober-25. oktober 2019 (uge 43) 
Sted: Rigshospitalet. 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og afdelingslæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 30. oktober-1. november 2019 (uge 44) 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, professor, dr. med. Jan Blaakær, jab@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Berit Jul Mosgaard, Rigshospitalet berit.jul.mosgaard.01@regionh.dk

Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 20.-22. november, 2019 (uge 47) 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Tidspunkt: 6.-7. juni 2019 (uge 23) eller 28. -29 november 2019 (uge 48) obs. kurset er dubleret. 
Sted: Panum Instituttet,  Hammershusgade, København. 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk  

Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b 
Tidspunkt: 11.-15. marts 2019 (uge 11) og 19.-23. august 2019 (uge 34) (kurset er dubleret). 
Sted: Aarhus Universitetshospital 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning
Tidspunkt: 29. januar -31. januar 2020 (uge 5)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 4.-6. februar, 2020 (uge 6) obs bemærk tirsdag til torsdag
Sted: Aarhus
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk og overlæge, lektor, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk

Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 23.-24. april 2020 (uge 17)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 4.-6. maj 2020 (uge 19) obs bemærk mandag til onsdag
Sted: Hillerød Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI
Tidspunkt: 17.-19 juni 2020 (uge 25)
Sted: Annonceres senere
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets navn: FØTALMEDICIN
Tidspunkt: 27. oktober -30. oktober 2020 (uge 44)
Sted: Rigshospitalet.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 21. oktober-23. oktober 2020 (uge 43)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk

Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 18.-20. november, 2020 (uge 47)
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Tidspunkt: 4.-5. juni 2020 (uge 23) eller 26. -27 november 2020 (uge 48) obs. kurset er dubleret.
Sted: Panum Instituttet, Hammershusgade, København.
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk og overlæge Anja Kirstein, Ålborg Universitetshospital, anjakirstein@dadlnet.dk

Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b
Tidspunkt: 9.-13. marts 2020 (uge 11) og 17.-21. august 2020 (uge 34) (kurset er dubleret).
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Diabetes mellitus og ernæringsrelaterede sygdomme
Dato for kursus: 4+5 marts og 11+12 marts 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Gregersen
Email: soeren.gregersen@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Laboratorieteknik
Dato for kursus: 23 – 26 april 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Jan Frystyk
Email: Jan.Frystyk@rsyd.dk

Kursets navn: Knogle- & calciummetabolisk relaterede sygdomme
Dato for kursus: 18+19 november 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Pernille Hermann
Email: Pernille.Hermann@rsyd.dk

Kursets navn: Thyreoideasygdomme
Dato for kursus: 23+24 oktober 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Steen Bonnema
Email: steen.bonnema@rsyd.dk

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusleder

Afdelingslæge Ahmed Aziz
Hjertemedicinsk afdeling B
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
E-mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj 
Dato for kursus: 20/5-2019
Sted: Århus 
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com 

Kursets navn: Akut medicin, Nord - November 
Dato for kursus: 11/11-2019
Sted: Århus 
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com 

Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: 9/5-19
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: 4/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj 
Dato for kursus: 8/5-19
Sted: København 
Delkursusleder: Lars Pedersen
Email: lars.pedersen@dadlnet.dk 

Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København 
Delkursusleder: Lars Pedersen
Email: lars.pedersen@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: 21 – 24/5 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: 12 – 15/11 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj

Dato for kursus: 10 + 13.-15./5 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November

Dato for kursus: 5.-6. + 18.-19./11 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: 9.-10./5 + 13.-14./5-2019
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus: 6. – 7./5-2019 
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: 4. – 5./11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj

Dato for kursus: 22. - 23./5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: 20. - 21./11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: 7. – 8./5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: 5. – 6./11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj

Dato for kursus: 9/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: 23/5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: 22/5-2019
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: 20/11-2019
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: 10/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: 22/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj

Dato for kursus: 22/5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November

Dato for kursus: 20/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj

Dato for kursus: 23/5-2019
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November

Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: 15/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November

Dato for kursus: 13/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj

Dato for kursus: 14/5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November

Dato for kursus: 5/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November

Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj

Dato for kursus: 10/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November

Dato for kursus: 22/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: 3/5-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November

Dato for kursus: 15/11-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Anker Nielsen og Eva Harder Brix
Email: henrik.anker.nielsen.01@regionh.dkeva.harder.brix@regionh.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Anker Nielsen og Eva Harder Brix
Email: henrik.anker.nielsen.01@regionh.dkeva.harder.brix@regionh.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - Maj

Dato for kursus: 9/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - November
Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - Maj
Dato for kursus: 2/5-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - November

Dato for kursus: 14/11-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - Maj

Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dkKarin.Peschardt@regionh.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dkKarin.Peschardt@regionh.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Nord - Maj
Dato for kursus: 1.-2./5-2019
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Nord - November

Dato for kursus: 28.-29.10-2019
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Syd - Maj

Dato for kursus: 13.-14./5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Syd - November
Dato for kursus: 4.-5./11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Gastrointestinal Billeddiagnostik. 191201
Dato for kursus: 11-12. april 
Sted: Hvidovre
Delkursusleder: Christian Mortensen og Thomas Skårup Kristensen
Mail: thomas.skaarup.kristensen@regionh.dkChristian.otto.mortensen@regionh.dk

Kursets navn: Gastrointestinal Endoskopi. 191202 
Dato for kursus: 7. - 8. marts 2019
Sted:Hvidovre Hospital
Delkursusleder:Per Ejstrud og Srdan Novovic
Email:pee@rn.dk,srdan.novovic@regionh.dk

Kursets navn: Hepatologi. 191203
Dato for kursus:18. - 21. marts 2019
Sted:København
Delkursusleder:Flemming Bendtsen og Mark Ainsworth
Email:flemming.bendtsen@regionh.dkmark.ainsworth@rsyd.dk

Kursets navn: Gastrointestinal Endoskopi 191204

Dato for kursus:3. - 4. oktober 2019
Sted: OUH
Delkursusleder:Finn Møller Pedersen og Michael Hareskov Larsen
Email: Finn.Moeller.Pedersen@rsyd.dkMichael.hareskov.larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Avanceret Gastroenterologi. 191205
Dato for kursus: 16. - 19. december 2019
Sted:Middelfart
Delkursusleder: Jens Kjeldsen og Morten Grønbæk
Email:jens.kjeldsen@rsyd.dk

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, Medicinsk afdeling C, Gentofte Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Geriatriske sygdomme 1
Dato for kursus: 18.-19. marts 2019 (2 dage) + 27.-28. maj 2019 (2 dage)
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Catherine H. Foss
Email: chf@dadlnet.dk

Kursets navn: Geriatrisk vurdering og rehabilitering
Dato for kursus: 30.-31. oktober 2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Lillian Mørch og Pia Kannegaard
Email: nimann@dadlnet.dk

 

Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: M-komponent sygdomme, amyloidose, tværsnitssyndrom og introduktion til radioterapi
Dato for kursus: 28.-29 janura 2019
Kursusnummer: 191401
Sted:Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Niels Abildgaard
Email: Niels.Abildgaard@rsyd.dk

Kursets navn: Malignt lymfom og CLL
Dato for kursus: 26.-28. februar 2019
Kursusnummer: 191402
Sted:Rigshospitalet
Delkursusleder: Peter Nully Brown
Email: Peter.Brown@regionh.dk

Kursets navn: Den Hæmatologiske Patient, Benign hæmatologi, transfusionsbehandling og -komplikationer samt GCP og nationale databaser
Kursusnummer: 191403
Dato for kursus:18.-20. september
Sted: Herlev Universitetshospital
Delkursusleder: Henrik Birgens
Email: Henrik.Birgens@regionh.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledere

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen læge, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg University Hospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Denmark

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Teoretisk kursus i mikrobiologi 19-1501
Dato for kursus: 3-4. juni 2019 (2 dage)
Sted: København
Delkursusleder:Overlæge Gitte Pedersen, Aalborg Universitetshospital
Overlæge Hans Rudolph von Lüttichau, Herlev sygehus
E-mail:gitte.pedersen@dadlnet.dkluttichau@sund.ku.dk

Kursets navn: HIV 19-1502

Dato for kursus: 7. og 8. oktober 2019
Sted: København
Delkursusleder: Ann-Brit Eg Hansen, Ole Kirk 
E-mail:ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dkole.kirk@regionh.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Immundefekt og Feber af ukendt årsag
Dato: 28. og 29. Januar 2020
Sted: Skejby
Delkursusledere: Suzanne Lunding og Carsten Schade Larsen

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Susanne Aagaard
Uddannelsesansvarlig overlæge
Konstitueret formand for DCS Uddannelsesudvalg, hovedkursusleder
Hjertesygdomme Århus Universitetshospital, Skejby
Telefon: 40145727
E-mail: suasoe@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Hoveduddannelsen – intern medicin:kardiologi

Kursets navn: ÅR 5 KURSUS
Dato for kursus: 22-23/1-19
Kursusindhold: 
Hold: E14/F15
Sted: RIGSHOSPITALET
Delkursusleder: JESPER KJÆRGAARD
Email: JESPER.KJAERGAARD.05@REGIONH.DK

Kursets navn: ÅR 4 KURSUS
Dato for kursus: 23-25/4-19
Kursusindhold: endokarditis, aortasygdom, kardielle tumorer, kardiomyopatier inkl. aflejring og arvelige former, svært systolisk hjertesvigt inkl. hjertetransplantation, left ventricular assist devices, pulmonal hypertension, constrictio og myocarditis
Hold: E15/F16
Sted: AUH
Delkursusleder: SUSANNE AAGAARD
Email: SUASOE@RM.DK

Kursets navn: ÅR 3 KURSUS 
Dato for kursus: 11-14/6-19
Kursusindhold: Avanceret arytmi, devices, ablation, klapsygdomme, 3D ekko og stress-ekko, ionkanalsygdomme, avanceret hæmodynamik. Som overgangskursus desuden session om præventiv kardiologi
Hold: E16/F17
Sted: OUH
Delkursusleder: KARSTEN VEIEN
Email: KARSTEN.VEIEN@RSYD.DK

Kursets navn: ÅR 2 KURSUS
Dato for kursus: 24-26/9-19
Kursusindhold: arytmi – medicinsk behandling, TTE, rehabilitering, antitrombotisk behandling, akut hjertesvigt, basal hæmodynamik. Som overgangskursus desuden session om præventiv kardiologi
Hold: E17/F18
Sted: ROSKILDE
Delkursusleder: PERNILLE BUCH
Email: NBRU@REGIONSJAELLAND.DK

Kursets navn: ÅR 1 KURSUS
Dato for kursus: 8-10/10-19
Kursusindhold: diagnostik af iskæmisk hjertesygdom, diagnostik og monitorering af arytmipatienter, synkope, familiær hyperkolesterolæmi og risikofaktorer ved iskæmisk hjertesygdom, lungeemboli
Hold: E18/F19
Sted: VEJLE

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn og nummer: HU kursus 1 (1610) E2019/F2020
Dato for kursus: Uge 41, 7.-9. oktober 2020
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: lone.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 2 (1611) E2018/F2019
Dato for kursus: Uge 39, 22.-24. september 2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Niels.Eske.Bruun@regionh.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 3 (1612) E2017/F2018
Dato for kursus: Uge 24, 8.-11. juni 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Karsten Veien
Email: karsten.veien@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 4 (1613) E2016/F2017
Dato for kursus: Uge 17, 21.-23. april 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 5 (1614) E2015/F2016
Dato for kursus: Uge 4, 21.-22. januar 2020
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: TEE kursus (forår, 1607) E2017/F2018
Dato for kursus: Uge 17, 21. april 2020 (Ålborg/Odense) eller 22. april (København)
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets navn og nummer: TEE-kursus (efterår, 1609) E2018/F2019
Dato for kursus: Uge 49 2020 (datoer følger)
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Goran Nadir Salih
Uddannelsesansvarlig overlæge for lungemedicin
Medicinsk afdeling, lungemedicin
Medicinsk sekretariat
Vestermarksvej 9, 3. sal
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Email: goran@dadlnet.dk

Kursussekretær

Charlotte Holm Müller 
Lægesekretær, Sekretær for lungemedicinske kurser
Medicinsk/Lungemedicinsk Ambulatorium
Medicinsk afdeling
Vestermarksvej 13, st.
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde
E-mail: Chjr@regionsjaelland.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi 
Dato for kursus: 14.+15.januar 
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen 
Email: jann.mortensen@regionh.dk 

Kursets navn: Kursus i KOL og NIV
Dato for kursus: 4. + 5. november
Sted: Odense 
Delkursusleder: Anders Løkke og Ingrid Titlestad
Email: aloekke@gmail.com og ingrid.titlestad@rsyd.dk

Kursets navn: Kursus i astma 
Dato for kursus: 11. + 12. marts
Sted: Århus
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmidt 
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets navn: Kursus i allergi
Dato for Kursus: 13.+14. marts
Sted: Århus
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold 
E-mail: Nina.vibeke.backer@regionh.dk og Tinskjo@rm.dk 

Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner 
Dato for kursus: 21. + 22. oktober
Sted: Sygehus Lillebælt, Vejle 
Delkursusleder: Jesper Rømhild Davidsen og Ole Hilberg
Email: jesper.roemhild.davidsen@rsyd.dk og ole.hilberg@rsyd.dk

Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
Dato for kursus: 1. + 2. april
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Amal Durakovic og Torben Riis Rasmussen
Email: amaldurakovic@hotmail.com og torras@rm.dk

Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik
Dato for kursus: 4. - 6. november 
Sted: København
Delkursusleder: Lars Konge og Paul Frost Clementsen
Email: lars.konge@regionh.dk og paul.frost.clementsen@regionh.dk 

Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme
Dato for kursus: 4. + 5. februar
Sted: København
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og kabend@rm.dk 

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Christina Rasmussen 
E-mail: hcra@regionsjaelland.dk
telefon: 4732 2144

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Akut og kronisk glomerulonephritis, HUS og TTP
Dato for kursus: 8. - 11. april 2019
Sted: Herlev
Ansøgningsfrist: 31. januar 2019
Delkursusleder: Jesper Melchior Hansen og Jens Dam Jensen
Email: Jesper.Melchior.Hansen@regionh.dk og jenjesen@rm.dk

Kursets navn: Kursus i Nyrefysiologi
Dato for kursus: 25. - 27. november 2019
Sted: Odense
Ansøgningsfrist: 30. september 2019
Delkursusleder: Helle Thiesson og Claus Bistrup
Email: helle.thiesson@rsyd.dk og Claus.Bistrup@rsyd.dk

Kursets navn: Dialysebehandling og plasmaferese del 1
Dato for kursus: 24. - 25. oktober 2019
Sted: Aarhus
Ansøgningsfrist: 31. august 2019
Delkursusleder: Tom Buur og Johan Vestergaard Povlsen
Email: tom.buur@rn.dk og johan.povlsen@skejby.rm.dk

Kursets navn: Dialysebehandling og plasmaferese del 2
Dato for kursus: 13. - 14. november 2019
Sted: Aalborg
Ansøgningsfrist:
Delkursusleder: Tom Buur og Johan Vestergaard Povlsen
Email: tom.buur@rn.dk og johan.povlsen@skejby.rm.dk

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Delkursus 1
Dato for kursus: 23.-26. september 2019
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: Lars.Juul.01@regionh.dk

Kursets navn: Delkursus 2
Dato for kursus: 4.-7. februar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ellen-Margrethe Hauge
Email: ellen.hauge@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Delkursus 3
Dato for kursus: 7.-10. oktober 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Annette Schlemmer
Email: a.schlemmer@rn.dk

Kursets navn: Delkursus 4
Dato for kursus: 25.-28. februar 2019
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Lene Dreyer
Email: l.dreyer@rn.dk

Kursets navn: Delkursus 5
Dato for kursus: 9.-12. september 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Hans Christian Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Kim Chr. Houlind
Ledende overlæge, Karkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus
Professor og centerleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk universitet
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Tlf 76362403

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Basal Ultralydskursus for karkirurgiske hoveduddannelsessøgende
Dato for kursus:  17.-19. Januar 2019 
Sted:  Rigshospitalet
Delkursusleder: Kim Bredal
Email: kim.kargaard.bredahl@regionh.dk

Kursets navn:  Supraaortikal karlidelser 
Dato for kursus: 29.-30. august 2019
Sted: Rigshospitalet 
Delkursusleder: Lisbeth Knudsen Rathenborg
Email: lisbetknudsenrathenborg@dadlnet.dk

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019 Kirurgi 

Kursets navn: nr. 962 (192101) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 28-01-2019 – 30-01-2019
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 960 (192102) Mammakirurgi

Dato for kursus: 01-03-2019
Sted: Kræftens bekæmpelse, Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Ph.D. Janne Bigaard
Email: jbigaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr.958 (192103) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus 
Dato for kursus: 18-03-2019 – 22-03-2019
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Randi Beier-Holgersen
Email: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 974 (192104) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 04-04-2019 – 09-04-2019
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: Janne.Henning.Hammer@bbh.regionh.dk

Kursets navn: nr 972(192105) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 29-04-2019 – 29-04-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: nr.  964 (192106) Børnekirurgi
Dato for kursus: 06-05-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: nr. 966 (192107) Traumatologi
Dato for kursus:13-05-2019 – 15-05-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge, ph.d. Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 963 (192108) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 26-08-2019 – 28-08-2019
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 9161(192109) Mammakirurgi

Dato for kursus: 02-09-2019
Sted: Kræftens bekæmpelse, Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Ph.D. Janne Bigaard
Email: jbigaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 959 (192110) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus

Dato for kursus:09-09-2019 – 13-09-2019
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Randi Beier-Holgersen
Email: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 967 (192111) Traumatologi
Dato for kursus: 25-09-2019 - 27-09-2019
Sted: København
Delkursusleder: Professor, dr.med. Lars Bo Svendsen
Email: Lars.Bo.Svendsen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 975 (192112)  Kolo-rektale sygdomme

Dato for kursus: 07-10-2019 – 08-10-2019
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: Janne.Henning.Hammer@bbh.regionh.dk

Kursets navn: nr 973 (192113) Øvre gastroentestinale sygdomme

Dato for kursus: 28-10-2019 – 29-10-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: nr. 968 (192114) Traumatologi
Dato for kursus: 13-11-2019 – 15-11-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: nr. 965 (192115) Ultralyd

Dato for kursus: 02-12-2019
Sted: Afd C Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Jens Hillingsø
Email: Jens.Hillingsoe@regionh.dk


Vedr kurserne:

Nr. 970 Gastroentestinal endoskopi
Nr. 971 Gastroentestinal endoskopi
Nr. 969Gastrointestinal billeddiagnostik


henvises til  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Oplysninger i kursusrækken 2020

Kursets navn og nummer: 980 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 13-01-2020 17-01-2020
Sted: Skejby Århus
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup
Email: annekann@rm.dk

Kursets navn og nummer: 981 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-01-2020 24-01-2020
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: 997 Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 27-01-2020 29-01-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Roos
Email: christian.ross@rh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 987 Mamma kirurgi
Dato for kursus: 21-02-2020 21-02-2020
Sted: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Tove Filtenborg
Email: tft@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 1007 Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 09-03-2020 09-03-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 978 Teoretisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-03-2020 20-03-2020
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: s.hoyrup@gmail.com

Kursets navn og nummer: 1001 Kolo rektale sygdomme
Dato for kursus: 20-04-2020 21-04-2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: jham0001@bbh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 999 Øvre gastrointestinale sygdomme
Dato for kursus: 27-04-2020 28-04-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge, Ph.D Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn og nummer: 1005 Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 30-04-2020 30-04-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilesen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1004 Børnekirurgi
Dato for kursus: 04-05-2020 04-05-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Prof. Ovl. Dr. Med. Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk - Niels Quist

Kursets navn og nummer: 982 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 11-05-2020 15-05-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 991 Traumatologi
Dato for kursus: 25-05-2020 27-05-2020
Sted: Århus Overlæge Mette Cathrine Lauridsen
Delkursusleder:
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 994 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 08-06-2020 09-06-2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: uffescho@rm.dk

Kursets navn og nummer: 998 Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 24-08-2020 26-08-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Roos
Email: christian.ross@rh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 988 Mamma kirurgi
Dato for kursus: 31-08-2020 31-08-2020
Sted: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Tove Filtenborg
Email: tft@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 979 Teoretisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 07-09-2020 11-09-2020
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: s.hoyrup@gmail.com

Kursets navn og nummer: 983 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 14-09-2020 18-09-2020
Sted: Skejby Århus
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup
Email: annekann@rm.dk

Kursets navn og nummer: 992 Traumatologi
Dato for kursus: 23-09-2020 25-09-2020
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge dr. Med. Lars Bo Svendsen
mail: lars.bo.svendsen@rh.hosp.dk

Kursets navn og nummer: 995 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 28-09-2020 29-09-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: inge.marie.poulsen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1003 Kolo rektale sygdomme
Dato for kursus: 05-10-2020 06-10-2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: jham0001@bbh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 996 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 19-10-2020 20-10-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 1000 Øvre gastrointestinale sygdomme
Dato for kursus: 26-10-2020 27-10-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge, Ph.D Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn og nummer: 993 Traumatologi
Dato for kursus: 11-11-2020 13-11-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Prof. Ovl. Dr. Med. Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 984 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-11-2020 20-11-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1008 Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 23-11-2020 23-11-2020
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 989 Ultralyd
Dato for kursus: 30-11-2020 30-11-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Afdelingslæge Hanne Sønder Grossjohann
Email: hanne.grossjohann@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1006 Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-12-2020 07-12-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kirurgiske færdighedskurser

Hovedkursusleder

Viggo Bjerregaard Kristiansen
Overlæge 
Gastroenheden 
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre 
E-mail: viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: nr. 952 (192301) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 14-01-2019 – 18-01-2019
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

Kursets navn: nr. 953 (192201) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 21-01-2019 – 25-01-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring 
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursets navn: nr. 943 (192202) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 04-02-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 944 (192203) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 25-02-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Jens Ravn
Email: jravn@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 945 (192204) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 11-03-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 946 (192205) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 02-05-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn:  nr. 954 (192206) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-05-2019 – 24-05-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 949 (192302) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 03-06-2019 – 04-06-2019
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: skovloeven@gmail.com

Kursets navn: nr. 956 (192303) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-09-2019 – 20-09-2019
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

Kursets navn: nr. 950(192207) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 30-09-2019 – 01-10-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: Inge.Marie.Poulsen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 951 (192208) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 21-10-2019 – 22-10-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn:  nr. 957 (192209) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 18-11-2019 – 22-11-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 948 (1922010) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 25-11-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Jens Ravn
Email: jravn@dadlnet.dk

Kursets navn: nr.  947 (192211) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 09-12-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Klinisk biokemi

Hovedkursusleder:

Overlæge dr.med. Linda Hilsted
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Email: linda.hilsted@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se  Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Klinisk Biokemisk Onkologi
Dato for kursus: 14.-16. maj 2019
Sted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Delkursusleder: Patricia Diana Sørensen, Rie Mc Grail, Peter Henrik Nissen
Email: Patricia.Diana.Sorensen@rsyd.dk  riechris@rm.dk  peter.h.nissen@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Forskningsopgaver i Klinisk Biokemi
Dato for kursus: 23.-25. oktober 2019
Sted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Delkursusleder: Lars Melholt Rasmussen, Søren Risom Kristensen, Trine Rennebod Larsen
Email: Lars.Melholt.Rasmussen@rsyd.dk srk@rn.dk Trine.Rennebod.Larsen@rsyd.dk 

Klinisk farmakologi

Hovedkursusleder:

Maija Bruun Haastrup
Speciallæge i klinisk farmakologi
Formand i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mail: mhaastrup@health.sdu.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Farmakoøkonomi
Dato for kursus: 13.-14. marts 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Farmakodynamik
Dato for kursus: 6.-8. maj 2018
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Ulf Simonsen og Niels Jessen
Email: us@biomed.au.dk

Kursets navn: Farmakoepidemiologi

Dato for kursus: 21.-23. oktober 2018
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jesper Hallas og Anton Pottegård
Email: jhallas@health.sdu.dk
  
Dato for kursus: Bispebjerg Hospital
Sted: 5.-6. november 2019
Delkursusleder: Kim Peder Dalhoff
Email: kim.peder.dalhoff@regionh.dk

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Hovedkursusleder

Overlæge Peter S. Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet KF-4012 
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
TLF +45 3545 9665  -  FAX +45 3545 4015
E-mail: pso@rh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Isotopteknik 1 - ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling”
Dato for kursus: Hver mandag og fredag fra primo februar til medio april 2019
Sted: August Krogh Instituttet, Københavns Universitet
Delkursusleder: Lektor Steen Laugesen Hansen 
Email: slh@nbi.ku.dk

Kursets navn: Isotopteknik 1 - ”Biomedicinsk isotopteknik”
Dato for kursus: Foråret 2019
Sted: Århus Universitet
Delkursusleder: Professor Jørgen Frøkiær
Email: jf@clin.au.dk 

Kursets navn: Bevægeapparatets patofysiologi og infektion/inflammation
Dato for kursus: 22. – 24. maj 2019
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Overlæge Søren Hess
Email: soeren.hess@rsyd.dk 

Kursets navn: Kardiovaskulær patofysiologi 
Dato for kursus: Oktober 2019. I alt 4 dage. 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Professor Andreas Kjær, overlæge Philip Hasbak og overlæge Ulrik Andersen
Email: Andreas.Kjaer@regionh.dkPhilip.Hasbak@regionh.dk 


Kursets navn: Endokrin og mave-tarmkanalens patofysiologi
Dato for kursus: November 2019. I alt 3 dage.
Sted: Rigshospitalet og Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Overlæge Peter Oturai og Professor  Søren Møller
Email: pso@rh.dkSoeren.Moeller@regionh.dk 

Klinisk genetik

Hovedkursusleder

Overlæge, ph.d. Tina Duelund Hjortshøj
Klinisk Genetisk Klinik, Kennedy Centret
Gl. Landevej 7
2600 Glostrup
Tlf. 2920 4817
Fax 4343 1130

Email Tina.Duelund.Hjortshoej@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Alle kurser afholdes som udgangspunkt hvert tredje år.

Kursusrækken i 2019

Kursets navn: Molekylærgenetik
Tidspunkt: 23.-25. april
Delkursusleder: Jens Michael Hertz
E-mail: Jens.Michael.Hertz@rsyd.dk 

Kursets navn: Klinisk genetik 1 (kardiogenetik, dermatogenetik, nefrologisk genetik, endokrinologi)
Tidspunkt: 22.-23. maj
Delkursusleder: Anja Frederiksen og Thomas Dyrsø
E-mail: Anja.Frederiksen@rsyd.dk og Thomas.Dyrsoe_Jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Kommunikation
Tidspunkt: 24.-25. september
Delkursusleder: Lilian Bomme Ousager og Anja Frederiksen
E-mail: Lilian.Bomme.Ousager@rsyd.dk og Anja.Frederiksen@rsyd.dk

Foreløbigt for 2020

Kursets navn: Klinisk Genetik 2 (Medfødte metaboliske sygdomme og Prænatal udredning og diagnostik)
Delkursusleder: Flemming Skovby 
E-mail: flsk@regionsjaelland.dk 

Kursets navn: Genetisk epidemiologi
Delkursusleder: Torben Kruse 
E-mail: Torben.Kruse@rsyd.dk 

Kursets navn: Cytogenetik
Delkursusleder: Iben Bache
E-mail: Iben.Bache@regionh.dk

Kursets navn: Dysmorfologi
Delkursusleder: Irene Kibæk
E-mail: irene.kibaek.nielsen@rn.dk

Klinisk immunologi

Hovedkursusleder:

1.reservelæge, Anna Christine Nilsson 
Blodbank og Immunologi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Telefon: 24778022
E-mail: ananls@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt venligst hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Flowcytometri
Dato for kursus: 19-21. februar 2019
Sted: Århus Universitet
Delkursusleder: Bjarne Møller
Email: bjamoell@rm.dk

Kursets navn: Mikrobiologisk donorscreening
Dato for kursus: 21.-23. Oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Søren Lillevang
Email: soren.lillevang@rsyd.dk

Kursets navn: Hæmoterapi og blodprodukter
Dato for kursus: 4.-7. November 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Kaspar Nielsen
Email: k.nielsen@rn.dk

Klinisk mikrobiologi

Hovedkursusleder:

Lise Tornvig Erikstrup
Afdelingslæge, ph.d.
Tel. +45 7845 5650
Klinisk Mikrobiologi ▪ Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 ▪ DK-8200 Aarhus
lise.erikstrup@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Kursus i kvalitetssikring, informationsteknologi og lovgivning i klinisk mikrobiologi
Dato for kursus:15.-17.1.2019
Sted: Statens Serum Institut
Delkursusledere: Marianne Voldstedlund, David Fuglsang-Damgaard
Email: MAV@ssi.dkdfd@rn.dk

Kursets navn: Kursus i infektionshygiejne
Dato for kursus: 28.-30.10.2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusledere: Anette Holm, Elsebeth Tvenstrup Jensen
Email: Anette.Holm@rsyd.dkETJ@ssi.dk

Klinisk Onkologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Carsten Rytter 
Hospitalsenhed vest
Onkologisk Afd. 
Herning
Tlf.: 7843 7400
E-mail: carsrytt@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Radioterapi
Dato for kursus: Uge 2, 6 og 10
Sted: Århus
Delkursusleder: Jesper Grau Eriksen
Email: jeerik@rm.dk

Kursets navn: Medicinsk kræftbehandling
Dato for kursus: Uge 21
Sted: Odense
Delkursusleder: Camilla Qvortrup
Email: camilla.qvortrup@rsyd.dk 

Kursets navn: Kommunikation
Dato for kursus: Uge 24 (11.-12. juni)
Sted: Fuglsø
Delkursusleder: Søren Cold
Email: soeren.cold@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologiske sygdomme
Dato for kursus: Uge 37
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lars Henrik Jensen
Email: Lars.Henrik.Jensen@rsyd.dk 

Kursets navn: Intern medicinske problemstillinger
Dato for kursus: Uge 43
Sted: København
Delkursusleder: Helle Pappot
Email: helle.pappot@regionh.dk

Kursets navn: Understøttende og lindrende behandling
Dato for kursus: Uge 46
Sted: København
Delkursusleder: Jørn Herrstedt
Email: herrstedt@dadlnet.dk

Kommunallæger

Hovedkursusleder

Kommunallæge Vibeke Manniche 
Frederikssunds Kommune 
Carlsmindeparken 47 
2840 Holte 
E-mail: vmanniche@dadlnet.dk

Neurokirurgi

Hovedkursusleder:

Helga Angela Gulisano 
PKL og Ledende overlæge, MPG
Neurokirurgisk afdeling 
Aalborg Universitetshospital 
E-mail: heang@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019 Neurokirurgi

Kursets navn: 3104 Beslutningsteori og kommunikation I
Dato for kursus: 13 maj 2019
Sted: København
Delkursusleder: Tina Munch
Email: tina.noergaard.munch@regionh.dk

Kursets navn: 3102 Færdighedskursus
Dato for kursus: december 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gorm von Oettingen
Email: oettingen@mail.dk

Kursets navn: 3103 Skandinavisk Beitostølen
Dato for kursus: april 2019
Sted: Norge
Delkursusleder: Jens Christian Sørensen
Email: jenssore@rm.dk

Kursets navn: 3103 EANS
Dato for kursus: efteråret 2019
Sted: Europa
Delkursusleder: Jane Skjøth Rasmussen
Email: jane@skjoeth-rasmussen.dk

Neurologi

Hovedkursusleder:

Overlæge, Helle Thagesen 
Roskilde Sygehus 
Email: hta@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 1
Dato for kursus: 7. og 8. januar 2019
Sted: Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Kristian Winge, Overlæge, Ph.d, Neurologisk afdeling, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Email: k.winge@dadlnet.dk

Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 2
Dato for kursus: 4. og 5. februar 2019
Sted: Bispebjerg Hospital/ Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Lena Hjermind, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdelingispebjerg Hospital, København.
Email: annemette.loekkegaard@regionh.dk¸ hjermind@sund.ku.dk

Kursets navn: Neurorehabilitering
Dato for kursus: 25. og 26. marts 2019
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Professor, overlæge dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, 
Email: joerniel@rm.dk

Kursets navn: Rygsygdomme og smerter
Dato for kursus: 27. marts 2017
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Helge Kasch
Email: helgkasc@rm.dk

Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 1
Dato for kursus: 29., 30. april samt 1. maj 2019
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing
Email: John.Vissing@regionh.dk

Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 2
Dato for kursus: 23. og 24 maj 2019
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing
Email: John.Vissing@regionh.dk

Kursets navn: Klinisk neurologi 1
Dato for kursus: 13. og 14. juni 2019
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, Ledende overlæge, Ph.D, Epilepsi hospitalet Filadelfia.
Email: hta@regionsjaelland.dkbirk@dadlnet.dk

Kursets navn: Neuroinflammation
Dato for kursus: 26. 27. og 28. august 2019
Sted: Odense universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Morten Blaabjerg og 
Overlæge Helle Hvilsted Nielsen, Neurologisk afdeling, OUH 
Email: Morten.Blaabjerg1@rsyd.dk og Helle.Hvilsted.Nielsen@rsyd.dk

Kursets navn: Anfaldsfænomener og søvn
Dato for kursus: 23., 24, 25 september 2019
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Overlæge Marianne Mikkelsen og
Overlæge, dr. med. Martin Fabricius
Email: marm@regionsjaelland.dk

Kursets navn:  Neuroonkologi
Dato for kursus: 28. 29. oktober 2019
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Preben Andersen og Morten Blaabjerg
Email: pbas@regionsjaelland.dkblaabjerg@gmail.com

Kursets navn:  Klinisk neurologi 2
Dato for kursus: 25. og 26. november 2019
Sted: Rigshospitalet - Blegdamsvej
Delkursusleder: Overlæge Daniel Kondziella, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet
Email: daniel_kondziella@yahoo.com

Kursets navn: Klinisk neurologi 1
Dato for kursus: 5. og 6. december 2019
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, Ledende overlæge, Ph.D, Epilepsi hospitalet Filadelfia.
Email: hta@regionsjaelland.dkbirk@dadlnet.dk

Oftalmologi

Hovedkursusleder:

Lisbeth Jelveh Sandfeld
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 4732 3900
E-mail: ljsa@regionsjaelland.dk

Hovedkursussekretær:

Lise Toft Thøgersen
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 4732 3940
E mail: litt@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken første halvår 2019

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold
Dato for kursus: 6. - 7. juni 2019
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Camilla Wellejus
E-mail: l.camilla.wellejus@rsyd.dk 

Kursets navn: HB 2: Fysiologi, farmakologi, mikrobiologi og allergologi
Dato for kursus: 14. - 16. januar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Toke Bek
E-mail: toke.bek@mail.tele.dk

Kursets navn: HB 4: Basal patologi og immunologi
Dato for kursus: 3. - 5. april 2019
Sted: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Frederik d. V’s vej 11, 2100 København Ø
Delkursusleder: Steffen Heegaard
E-mail: sthe@sund.ku.dk

Kursets navn: HK 5: Refraktion. Cornea, linse, katarakt
Dato for kursus: 28. - 30. januar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Jesper Hjortdal
E-mail: jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 6: Glaukom
Dato for kursus: 14. - 16. maj 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk daniella@dadlnet.dk 

Kursets navn: HK 9: Adnexa, orbita, speciel patologi
Dato for kursus: 11. - 13. marts 2019
Sted: Rigshospitalet/Glostrup
Delkursusleder: Peter Bjerre Toft
E-mail: pbtoft@tdcadsl.dk

Kursets navn: HK 13 Genetik, børne- og handicapoftalmologi
Dato for kursus: 17. - 18. juni 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Lotte Welinder
E-mail: LGW@RN.dk

Oplysninger om kursusrækken andet halvår 2019

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 23. - 25. september 2019
Sted: Panum
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 26. - 27. september 2019
Sted: Panum
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk daniella@dadlnet.dk 

Kursets navn: HK 7: Retina, uvea, corpus vitreum – medicinske aspekter
Dato for kursus: 28. - 30. oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jakob Grauslund
E-mail: Jakob.Grauslund@rsyd.dk

Kursets navn: HK 10: Retina, uvea, corpus vitreum – kirurgiske aspekter
Dato for kursus: 7. - 8. oktober 2019
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HK 12 Socialoftalmologi. Refraktionering  
Dato for kursus: 21. - 23. oktober 2019
Sted: Kennedy Centret
Delkursusleder: Hanne Jensen
E-mail: hje@kennedy.dk

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold.
Dato for kursus: 7. - 8. november 2019
Sted: Øjenlægernes Hus, København
Delkursusleder: Nicolai Larsen
E-mail: nicl@ojenlage.dk

Kursets navn: HK 8: Skelen
Dato for kursus: 12. - 13. november 2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Troels Vinding
E-mail: trvi@regionsjaelland.dk 

Kursets navn: HK 14 Neurooftalmologi. Fællesfagligt med neurologi og neurokirurgi
Dato for kursus: 18. - 22. november 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Hamann
E-mail: steffen.ellitsgaard.hamann@regionh.dk

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 9. - 10. december 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Kruse
E-mail: anders.kruse@rn.dk

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 11. - 13. december 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jørgen Andersen
E-mail: joergen.andersen@rn.dk

Oplysninger om kursusrækken første halvår 2020

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold
Dato for kursus: 8. - 9. juni 2020
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Camilla Wellejus
E-mail: l.camilla.wellejus@rsyd.dk

Kursets navn: HB 2: Fysiologi, farmakologi, mikrobiologi og allergologi
Dato for kursus: 13. - 14. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Toke Bek
E-mail: toke.bek@mail.tele.dk

Kursets navn: HB 4: Basal patologi og immunologi
Dato for kursus: 30. - 31. marts 2020
Sted: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Frederik d. V’s vej 11, 2100 København Ø
Delkursusleder: Steffen Heegaard
E-mail: sthe@sund.ku.dk

Kursets navn: HK 5: Refraktion. Cornea, linse, katarakt
Dato for kursus: 27. – 29. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Ivarsen
E-mail: ai@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 6: Glaukom
Dato for kursus: 12. - 15. maj 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 9: Adnexa, orbita, speciel patologi
Dato for kursus: 20. - 22. april 2020
Sted: Rigshospitalet/Glostrup
Delkursusleder: Peter Bjerre Toft
E-mail: pbtoft@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 13 Genetik, børne- og handicapoftalmologi
Dato for kursus: 22. - 23. juni 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Lotte Welinder og Dorte Larsen
E-mail: lgw@rn.dk

Oplysninger om kursusrækken andet halvår 2020

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 21. - 23. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 24. - 25. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 7: Retina, uvea, corpus vitreum – medicinske aspekter
Dato for kursus: 19. - 21. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jakob Grauslund
E-mail: Jakob.Grauslund@rsyd.dk

Kursets navn: HK 10: Retina, uvea, corpus vitreum – kirurgiske aspekter
Dato for kursus: 5. - 6. oktober 2020
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HK 12 Socialoftalmologi. Refraktionering
Dato for kursus: 26. - 28. oktober 2020
Sted: Kennedy Centret
Delkursusleder: Line Kessel
E-mail: line.kessel01@regionh.dk

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold.
Dato for kursus: 5. - 6. november 2020
Sted: Øjenlægernes Hus, København
Delkursusleder: Kristian Klemp
E-mail: krkl@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 8: Skelen
Dato for kursus: 9. - 10. november 2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helena Buch Heesgaard, Jon Peiter Saunte og Panteleimon Mortzos
E-mail: hbh@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 14 Neurooftalmologi. Fællesfagligt med neurologi og neurokirurgi
Dato for kursus: 16. - 20. november 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Hamann
E-mail: steffen.ellitsgaard.hamann@regionh.dk

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 7. - 8. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Kruse og Jørgen Andersen
E-mail: anders.kruse@rn.dk

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 9. - 11. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jørgen Andersen og Anders Kruse
E-mail: joergen.andersen@rn.dk

Ortopædisk kirurgi

Hovedkursusleder:

Ledende overlæge, Per Wagner Kristensen 
Ortopædkirurgisk afd. 
Vejle Sygehus 
7100 Vejle 
Tlf: 79 40 57 05 
E-mail: per.wagner.kristensen@rsyd.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Protesekirurgi
Dato for kursus: 14 - 16. januar
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Claus Varnum
Email: claus.varnum@rsyd.dk

Kursets navn: Børneortopædi
Dato for kursus: 28 - 30. januar
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Keld Daubjerg
Email: keld.daubjerg@rsyd.dk

Kursets navn: Kirurgisk Færdighedskursus - Forår
Dato for kursus: 8 – 12. april
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk

Kursets navn: Rygkirurgi
Dato for kursus: 6 - 8. maj 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Kristian Høy
Email: wintherhoey@dadlnet.dk

Kursets navn: Introduktion til HU
Dato for kursus: 13. maj + 11. november
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Jan Rölfing
Email: jan.roelfing@rm.dk

Kursets navn: Infektionskirurgi
Dato for kursus: 14 - 15. maj
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Klaus Kjær Petersen
Email: klaus.kjaer.e11@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Idrætstraumatologi
Dato for kursus: 20 - 22. maj
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Christian Dippmann
Email: christian.dippmann@regionh.dk

Kursets navn: Håndkirurgi
Dato for kursus: 12 - 14. juni
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Jens Christian Werlinrud
Email: jens.christian.werlinrud@rsyd.dk

Kursets navn: Ort. Kir. Statistik og Forskningsmetodologi
Dato for kursus: 26 - 27. august 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Ole Rahbek 
Email: olerahbe@rm.dk

Oto-rhino-laryngologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Grethe Badsberg Samuelsen, MD, PhD
Øre, Næse og Halsafdelingen
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Mail: grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

FORÅR 2019

Kursets navn: Mellemøret (nr. 193501)
Dato for kursus: 21. - 24. januar 2019
Sted: Gentofte Hospital, CAMES og Panum Instituttet
Delkursusleder: Martin Nue Møller
Email: martin@nuemoller.dk / Martin.Nue.Moeller.01@regionh.dk

Kursets navn: Næse-bihuler (nr. 193502)
Dato for kursus:  5. – 8. februar 2019
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Jesper Bille
Email: jespbill@rm.dk

Kursets navn: Billeddiagnostik (nr. 193503): 
Dato for kursus: 13.-15. marts 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen
Email: arm@dadlnet.dk anders.roerbaek.madsen@rsyd.dk

Kursets navn: Hoved-Hals (nr. 193504)
Dato for kursus: 13. til 16. maj 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Kristine Bjørndal
Email: Kristine.Bjoerndal@rsyd.dk

Kursets navn: Endoskopi (nr. 193505)
Dato for kursus: 19. - 21. juni 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Christian Faber
Email: c.e.faber@dadlnet.dk


EFTERÅR 2019

Kursets navn: Billeddiagnostik (193506) – ekstra kursus
Dato for kursus: 11. - 13. september 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen
Email: arm@dadlnet.dkanders.roerbaek.madsen@rsyd.dk

Kursets navn: Audiologi (193507)
Dato for kursus: 4. - 6. november 2019
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch
Email: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk

Kursets navn: Paraklinik (193508)
Dato for kursus: 19. - 21. november 2019
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders W. Jørgensen
Email: ANSJER@rm.dk

Kursets navn: Endoskopi – ekstra kursus (193509)
Dato for kursus: 4. - 6. december
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Christian Faber
Email: c.e.faber@dadlnet.dk

Patologisk anatomi og cytologi

Hovedkursusleder

Trine Lindhardt Plesner
Patologiafdelingen
Rigshospitalet
Frederik V´s Vej
2100 Kbh. Ø
 
E-mail: trine.lindhardt.plesner@regionh.dk
Tlf. 35458529

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Introduktionskursus 
Dato for kursus: September 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Tina Olsen
Email: tina.olsen.02@regionh.dk

Kursets navn: Diagnostiske metoder

Dato for kursus: November 2019
Sted: Vejle sygehus
Delkursusleder: Overlæge Henrik Hager
Email: henrikhager@mac.com

Kursets navn: Fordøjelseskanalens patologi
Dato for kursus: Januar 2018
Sted: Herlev sygehus
Delkursusleder: Overlæge Lene Buhl Riis
Email: lene.buhl.riis@regionh.dk

Kursets navn: Mamma patologi
Dato for kursus: April 2019
Sted: Herlev sygehus
Delkursusleder: Overlæge Eva Balslev
Email: eva.balslev@regionh.dk

Kursets navn: Nyre-, urinveje- testis- og prostata patologi

Dato for kursus: September 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Birgitte Grønkjær Toft
Email: birgitte.groenkaer.toft@regionh.dk

Kursets navn: Molekylær patologi
Dato for kursus: Marts 2019
Sted: Vejle sygehus
Delkursusleder: Overlæge Henrik Hager
Email: henrikhager@mac.com

Kursets navn: Gynækopatologi
Dato for kursus: November 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Doris Schledermann
Email: doris.schledermann@rsyd.dk

Kursets navn: Nedre luftvejes patologi

Dato for kursus: Januar 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Birgit Guldhammer Skov
Email: birgit.guldhammer.skov@regionh.dk

Kursets navn: Øvre luftveje og hoved- hals patologi
Dato for kursus: Maj 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Katalin Kiss
Email: katalin.kiss@regionh.dk

Kursets navn: Dermatopatologi
Dato for kursus: September 2019
Sted: Århus sygehus
Delkursusleder: Professor Torben Steiniche
Email: steiniche@dadlnet.dk

Kursets navn: Hæmatopatologi
Dato for kursus: November 2019
Sted: Århus sygehus
Delkursusleder: Professor Stephen Hamilton Dutoit
Email: stephami@rm.dk

Kursets navn: Knogle- bløddels patologi
Dato for kursus: April 2019 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Anand Chainsukh Loya
Email: anand.chainsukh.loya.01@regionh.dk

Kursets navn: CNS- og muskel patologi

Dato for kursus: Januar 2019
Sted: Odense sygehus
Delkursusleder: Professor Bjarne Winther Kristensen
Email: bwk@rsyd.dk

Kursets navn: Lever- og pancreas patologi
Dato for kursus: Marts 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Jane Preuss Hasselby
Email: jane.preuss.hasselby@regionh.dk

Plastikkirurgi

Hovedkursusleder:

Tina Tos 
Email: tina.tos@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i Plastikkirurgi i 2019

Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi I, Misdannelser
Kursusnr:
Dato for kursus: 15-19 januar 2019
Sted: Tölö Sjukhus, Helsingborg
Delkursusleder:Junnu Leikola
Email: junnu.leikola@hus.fi
Kursussekretær Julia Saxen
Email: julia.saxen@hus.fi

Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi I, Misdannelser
Kursusnr: 193701
Dato for kursus: 15-18 januar 2019
Sted: Helsinki, Finland
Delkursusleder: Junnu Leikola
Email: Junnu.leikola@hus.fi
Kursussekretær: Julia Saxen
Email: Julia.saxen@hus.fi

Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi II, Traumatologi
Kursusnr: 193702
Dato for kursus:  2-5 april 2019
Sted: Uppsala
Delkursusleder: Maria Mani
Email: Maria.Mani@surgs.uu.se
Kursussekretær: Carina Warme
Email: carina.warme@akademiska.se

Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi III, Cancer
Kursusnr: 193703
Dato for kursus: 24-28 september 2019
Sted: Ålborg Universitets sygehus
Delkursusleder: Lene Birk- Sørensen
Email: l.birksoerensen

Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi IV, Rekonstruktiv og æstetisk kirurgi
Kursusnr: 193704
Dato for kursus: November 2019
Sted: Norge
Delkursusleder: Ukendt

Kursets navn: Mikrokirurgi
Kursusnr: 193705
Dato for kursus: maj-juni 2019
Sted: Ukendt
Delkursusleder: Ukendt

Kursets navn: ATLS
Kursusnr: 193705
Dato for kursus: 1.januar-31 december 2018
Sted:Flyvestation Skalstrup ved Roskilde
National koordinator: Birgitte Søhus
Email: Soehus@post.tele.dk

Psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge, Ph.D. Ulla Agerskov Andersen 
Psykiatrisk Afd. Odense Universitetshospital 
Toldbodhusevej 4, 2.sal 
5000 Odense C 
E-mail: uagerskov@health.sdu.dk 

Kursusadministration

Sekretær Helen Gerdrup Nielsen 
Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk afd. O, afsnit 6233 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
Telefon: 38 64 70 80
Fax: 38 64 70 77
E-mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

Træffetid tirsdag + torsdag 14.00 til 15.00

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt kursusadministrationen.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Ældrepsykiatri
Kursusnr.: 193801
Dato for kursus: 07.-09.01.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Kjeld Andersen/Maria Brink
Email: kjeld@dadlnet.dk – mariabrink@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter
Kursusnr.: 193802
Dato for kursus: 17.-18.01.2019
Sted: PC-København, Gentofte Hospital
Delkursusleder: Torsten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft
Email: tbj@dadlnet.dk - merete.nordentoft@dadlnet.dk

Kursets navn: Teoretisk grundlag for psykoterapi
Kursusnr.: 193803
Dato for kursus: 06.-08.02.2019
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Morten Kjølbye/Charlotte Freund
Email: m.kjoelbye@rn.dk - charlotte.freund@ps.rm.dk

Kursets navn: I Psykopatologi
Kursusnr.: 193804
Dato for kursus: 27.-29.03.2019
Sted: PC-Glostrup, Brøndbyøstervej
Delkursusleder: Lennart Jansson/Julie Nordgaard
Email: jansson4@dadlnet.dk - julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk

Kursets navn: Børne- og ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i voksenalderen
Kursusnr.: 193805
Dato for kursus: 20.03.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Anne Dorte Stenstrøm
Email: anne.dorte.stenstroem@rsyd.dk

Kursets navn: Oligofreni
Kursusnr.: 193806
Dato for kursus: 21.03.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Agerskov Andersen
Email: uagerskov@health.sdu.dk 

Kursets navn: Neuropsykiatri
Kursusnr.: 193807
Dato for kursus: 04.-06.03.2019
Sted: PC-Glostrup
Delkursusleder: Raben Rosenberg/Birte Glenthøj
Email: raben@dadlnet.dk - birte.glenthoj@dadlnet.dk

Kursets navn: III Psykopatologi
Kursusnr.: 193808
Dato for kursus: 18.-20.03.2019
Sted: Psykiatrien Slagelse
Delkursusleder: Erik Simonsen/Jens D. Bukh
Email: es@regionsjaelland.dk – jens.bukh@regionh.dk

Kursets navn: Misbrug
Kursusnr.: 193809
Dato for kursus: 25.-26.04.2019
Sted: PC-København, afd. O
Delkursusleder: Anders Fink-Jensen
Email: anders.fink-jensen@regionh.dk

Kursets navn: Erklæringsudstedelse
Kursusnr.: 193810
Dato for kursus: 24.04.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Ulla Almegaard
Email: ulla.almegaard@regionh.dk

Kursets navn: Ældrepsykiatri
Kursusnr.: 193811
Dato for kursus: 08.-10.04.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Kjeld Andersen/Maria Brink
Email: kjeld@dadlnet.dk – mariabrink@dadlnet.dk

Kursets navn: II Psykopatologi
Kursusnr.: 193812
Dato for kursus: 14.-16.05.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Julie Nordgaard/Lennart Jansson
Email: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dkjansson4@dadlnet.dk

Kursets navn: Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 193813
Dato for kursus: 06.-09.05.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Stage
Email: kurt.b.stage@dadlnet.dk

Kursets navn: Retspsykiatri
Kursusnr.: 193814
Dato for kursus: 12.-14.06.2019
Sted: Retspsykiatrisk Klinik, 2200 Kbh. N
Delkursusleder: Dorte Sestoft/Thomas Kirkegaard
Email: Ds001@retspsykiatriskklinik.dk/thomas.kirkegaard@gmail.com

Kursets navn: Børne- og ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i voksenalderen
Kursusnr.: 193815
Dato for kursus: 22.05.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Anne Dorte Stenstrøm
Email: anne.dorte.stenstroem@rsyd.dk

Kursets navn: Oligofreni
Kursusnr.: 193816
Dato for kursus: 23.05.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Agerskov Andersen
Email: uagerskov@health.sdu.dk

Kursets navn: I Psykopatologi
Kursusnr.: 193817
Dato for kursus: 18.-20.09.2019
Sted: PC-Glostrup, Brøndbyøstervej
Delkursusleder: Lennart Jansson/Julie Nordgaard
Email: jansson4@dadlnet.dk – julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk

Kursets navn: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter
Kursusnr.: 193818
Dato for kursus: 29.-30.08.2019
Sted: PC-København, Gentofte Hospital
Delkursusleder: Torten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft
Email: tbj@dadlnet.dk - merete.nordentoft@dadlnet.dk

Kursets navn: Teoretisk grundlag for psykoterapi
Kursusnr.: 193819
Dato for kursus: 11.-13.09.2019
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Morten Kjølbye/Charlotte Freund
Email: m.kjoelbye@rn.dk - charlotte.freund@ps.rm.dk

Kursets navn: Neuropsykiatri
Kursusnr.: 193820
Dato for kursus: 07.-09.10.2019
Sted: PC-Glostrup
Delkursusleder: Raben Rosenberg/Birte Glenthøj
Email: raben@dadlnet.dk - birte.glenthoj@dadlnet.dk

Kursets navn: Misbrug
Kursusnr.: 193821
Dato for kursus: 08.-09.10.2019
Sted: PC-København, afd. O
Delkursusleder: Anders Fink-Jensen
Email: anders.fink-jensen@regionh.dk 

Kursets navn: Erklæringsudstedelse
Kursusnr.: 193822
Dato for kursus: 10.10.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Ulla Almegaard
Email: ulla.almegaard@regionh.dk

Kursets navn: II Psykopatologi
Kursusnr.: 193823
Dato for kursus: 13.-15.11.2019
Sted: PC-Amager
Delkursusleder: Julie Nordgaard/Lennart Jansson
Email: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dkjansson4@dadlnet.dk

Kursets navn: III Psykopatologi
Kursusnr.: 193824
Dato for kursus: 18.-20.11.2019
Sted: Psykiatrien Slagelse
Delkursusleder: Erik Simonsen/Jens D. Bukh
Email: es@regionsjaelland.dk – jens.bukh@regionh.dk

Kursets navn: Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 193825
Dato for kursus: 02.-05.12.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Stage
Email: kurt.b.stage@dadlnet.dk

Kursets navn: Retspsykiatri
Kursusnr.: 193826
Dato for kursus: 04.-06.12.2019
Sted: Retspsykiatrisk Klinik, 2200 Kbh. N
Delkursusleder: Dorte Sestoft/Thomas Kirkegaard
Email: Ds001@retspsykiatriskklinik.dk/thomas.kirkegaard@gmail.com

Pædiatri

Hovedkursusleder:

Anja Klamer
Overlæge
Børneafdelingen
Kolding Sygehus
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Email: hkl@paediatri.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Ungdomsmedicin – Hold 2015 A og B
Dato for kursus: 23. januar 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Kirsten Boisen
Email: boisen@dadlnet.dk

Kursets navn: Børnekardiologi – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 15.-16. Januar 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Helle Andersen og Jesper Steensberg
Email: helle.a@dadlnet.dkjesper.steensberg@regionh.dk

Kursets navn: Neuropædiatri – Hold 2017 A og B
Dato for kursus: 11.-12. marts og 23.-24. april 2019
Sted: Århus i marts, Hvidovre i april
Delkursusleder: Mette Møller Handrup
Email: metthand@rm.dk

Kursets navn: Nefrologi og urologisk børnekirurgi – Hold 2017 A og B

Dato for kursus: 8.-10. maj 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Louise Winding og Konstantinos Kamperis
Email: KOSTAS.KAMPERIS@KI.AU.DKLouise.Winding1@rsyd.dk

Kursets navn: Infektionspædiatri, immunologi og reumatologi – Hold 2015 B og 2017 B
Dato for kursus: 22.-24. maj 2019
Sted: København
Delkursusleder: Ulrikka Nygaard
Email: Ulrikka@dadlnet.dk 

Kursets navn: Akut pædiatri – Hold 2016 A og B
Dato for kursus: 12.-13. juni 2019
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Ulla Christensen og Rikke Kaae
Email: ullachri@rm.dkrikkenel@rm.dk

Kursets navn: Neonatologi og børnekirurgi – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 18.-20. juni 2019
Sted: Skejby
Delkursusleder: Anne Kirkeby Hansen og Thorkild Jacobsen
Email: anne.kirkeby.hansen@viborg.rm.dktjac@dadlnet.dk

Kursets navn: Genetik – Hold 2017 A og B

Dato for kursus: 26.-27. august 2019
Sted: København
Delkursusleder: Allan Lund
Email: allan.meldgaard.lund@rh.regionh.dk

Kursets navn: Pulmonologi og allergologi – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 23. - 25. september 2019
Sted: OUH
Delkursusleder: Kim Gjerum Nielsen og Henrik Kjær
Email: hfkpost@gmail.comkgn@dadlnet.dk

Kursets navn: Socialpædiatri – Hold 2016 A og B
Dato for kursus: 21. - 22. november 2019
Sted: OUH
Delkursusleder: Afventer ansøgning
Email: Lone.Marie.Larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Børnepsykiatri – Hold 2016 A og B
Dato for kursus: 21. - 22. oktober 2019
Sted: Sjælland
Delkursusleder: Peter Fleng Daniel
Email: pfd@regionsjaelland.dk 

Kursets navn: Endokrinologi – Hold 2017 A og B
Dato for kursus: 23. - 25. oktober 2019
Sted: OUH
Delkursusleder: afventer ansøgning
Email: Dorte.Hansen4@rsyd.dkrikke.beck@dadlnet.dk

Kursets navn: Gastroenterologi og ernæring – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: 6.-8. november 2019
Sted: København
Delkursusleder: Anne-Mette Walsted og Bente Andreassen
Email: bua@dadlnet.dkanne-mette.walsted@rsyd.dk

Kursets navn: Hæmatologi og onkologi – Hold 2018 A og B
Dato for kursus: 14.-15. november 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Marianne Hoffmann og Mimi Kjærsgård
Email: kjaersgaard@dadlnet.dkMarianne.Hoffmann.02@regionh.dk

Kursets navn: Tværgående pædiatri – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: december 2019
Sted: København
Delkursusleder: Malene Boas
Email: maleneboas@dadlnet.dk

Kursets navn: Ungdomsmedicin – Hold 2019 A og B
Dato for kursus: december 2019
Sted: København
Delkursusleder: Kirsten Boisen
Email: boisen@dadlnet.dk


Forskningstræning:
Hold 2016 A og B: 4.-5. marts 2019
Hold 2017 A og B: oktober/november 2019 (opstart af det specialespecifikke modul)

Radiologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste
E-mail: elisabeth.albrecht-beste@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Thorax radiologiDato for kursus: 14.-16. januar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Finn Rasmussen, Hans Henrik Torp Madsen
Email: finnrasm@rm.dkhansmads@rm.dk 

Kursets navn: Onkoradiologi
Dato for kursus: 17. januar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Finn Rasmussen, Hans Henrik Torp Madsen
Email: finnrasm@rm.dkhansmads@rm.dk

Kursets navn: Neuroradiologi inkl. hoved/hals
Dato for kursus: 29. januar - 1. februar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Edith Nielsen, Mette Hjørringgaard Madsen
Email: editniel@rm.dkmettmads@rm.dk 

Kursets navn: Abdominal radiologi
Dato for kursus: 2.-5. april 2019
Sted: Hvidovre Hospital 
Delkursusleder: Kirstine Hermann, Annette Bøjer Jensen
Email: helle.kirstine.hermann@regionh.dkAnnette.boejer.jensen@regionh.dk  

Kursets navn: Muskuloskeletal radiologi
Dato for kursus: 9.-12. september 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anne-Grethe Jurik, Arne Lücke
Email: annejuri@rm.dkarneluck@rm.dk 

Kursets navn: Mammaradiologi
Dato for kursus: 23.-24. september 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Walter Schwartz, Sandra Duvnjak
Email: walter.schwartz@rsyd.dksandra.duvnjak@rsyd.dk 

Kursets navn: Fysik og radiobiologi
Dato for kursus: 30. september - 2. oktober 2019
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Erik Andersen
Email: erik.andersen@regionh.dk 

Kursets navn: Kar/interventionsradiologi
Dato for kursus: 8. oktober 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Lars Lønn, Søren Heerwagen
Email: lars.birger.loenn@regionh.dk, soeren.heerwagen@regionh.dk 

Kursets navn: Teknik og strålebeskyttelse
Dato for kursus: 4.-7. november 2019
Sted: Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse, SIS, Herlev
Delkursusleder: Hanne Waltenburg, Asger Greval Petersen
Email: hwa@sis.dkasgp@rn.dk 

Kursets navn: Pædiatrisk radiologi
Dato for kursus: 11.-14. november 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Graziella Andersen, Karin K. Petersen
Email: graziella.andersen@rn.dkkarpeter@rm.dk 

Kursets navn: Urogenital radiologi
Dato for kursus: 10.-12. december 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Jan Solvig, Arne Hørlyck
Email: jansolvi@rm.dkarnehoer@rm.dk 
 
 

Retsmedicin

Hovedkursusleder

Christina Jacobsen
Overlæge, ph.d.
E-mail: christina.jacobsen@forensic.ku.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Klinisk retsmedicin 2 (3 dage)
Dato for kursus: Tidlig forår 2019
Sted: AU
Delkursusleder: Ole Ingemann
Email: oih@forens.au.dk

Kursets navn: Patologisk anatomi 1a (3 dage)
Dato for kursus: sen forår 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Marianne Cathrine Rohde
Email: mcr@forens.au.dk

Kursets navn: Patologisk anatomi 1b (3 dage)
Dato for kursus: tidlig efterår 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Søren Christoffersen
Email: schristoffersen@health.sdu.dk

Kursets navn: Patologisk anatomi 2 – børneobduktioner (3 dage)
Dato for kursus: sen efterår 2019
Sted: KU
Delkursusleder: Julie Munkholm
Email: julie.munkholm@sund.ku.dk

Samfundsmedicin

Hovedkursusleder

Mette Nolde Malling
Overlæge

Hovedkursuslederassistent

Agnethe Vale Nielsen
1.reservelæge

hovedkursusleder@protonmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående, se Dansk Selskab for Folkesundheds hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Tilmelding til hovedkursusleder@protonmail.com senest 5 uger før kursus-start, med angivelse af hvornår du forventer at være færdig med hoveduddannelsen og kursets titel i emnefeltet. Lige efter tilmeldingsfristen vil du få svar på om du har fået plads på kurset. Du bedes skrive separate mails for hver kursustilmelding.

Kursets navn: Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation
Dato for kursus: 18.-20.marts 2019
Sted: København
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen

Kursets navn: Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
Dato for kursus: 6.-8. maj 2019
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Jan Nørholm Mainz
Email: jan.mainz@rn.dk 

Kursets navn: Sundhed og miljø
Dato for kursus:  25.-27. september 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Fischer Hansen
Email: sufh@SST.DK 

Kursets navn: Folkesundhed
Dato for kursus: 11.-13.november 2019
Sted: København
Delkursusleder: Jeppe Nørgaard Rasmussen
Email: jeppenr@dadlnet.dk

Thoraxkirurgi

Hovedkursusleder:

Mariann Tang
Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Mail: mariann.tang@skejby.rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Kursus i billeddiagnostik (194201)
Dato for kursus: 4.-6.november 2019
Sted: Thoraxkirurgisk Klinik Rigshospitalet
Delkursusleder: Merete Christensen, overlæge
Email: merete.christensen@dadlnet.dk

Kursets navn: Kursus i perfusion - teori og praksis (194202)
Dato for kursus: uge 20 eller 21 
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Hans-Henrik Kimose
Email: hanskimo@rm.dk

Kursets navn: ATLS (194203)
Dato for kursus: Varierer
Sted: Muskelsvindfondens feriecenter Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør Delkursusleder: Varierer
www.atls.dk

Kursets navn: Basic Lung and FAST ultralyd (194204)
Dato for kursus: varierer
Sted: København/Aarhus
Delkursusleder: Varierer
www.usabcd.org

Kursets navn: Basic FATE kursus (194205)
Dato for kursus: varierer
Sted: København/Aarhus
Delkursusleder: Varierer
www.usabcd.org

Kursets navn: EACTS Basic course (194206)
Dato for kursus: varierer
Sted: varierer
Delkursusleder: varierere (Hovedkursusleder er ansvarlig for tilmelding)
Email: https://www.eacts.org/educational-events/academy/

Urologi

Hovedkursusleder

Margrethe Andersen
Urologisk afd.
Odense universitetshospital
E-mail: Margrethe.Andersen@ouh.regionsyddanmark.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Urolithiasis
Dato for kursus: 18. januar + ekstra 25. januar
Sted: Kursussted følger
Delkursusleder: Kim Andreassen

Kursets navn: Andrologi/fertilitet
Dato for kursus: 28. januar 
Sted: Herlev hosp. Urologisk forskningsenhed opg. 60
Delkursusleder: Jens Sønksen

Kursets navn: Færdighedskursus urologisk endourologi
Dato for kursus: 4.-5. april & 5.-6. september
Sted: Gentofte (?)
Delkursusleder: Kim Andreassen

Kursets navn: Urodynamik
Dato for kursus: 8. april
Sted: Skejby
Delkursusleder: Charlotte Graugaard- Jensen
Email:

Kursets navn: Nefrologi
Dato for kursus: 10.- 11. april
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Thomas Norus

Kursets navn: Urologisk radiologi
Dato for kursus: 12. juni 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Jan Jepsen

Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk laparoskopi
Dato for kursus: 17.-18. juni & 2.-3. december
Sted: Skejby
Delkursusleder: Henning Olsen

Kursets navn: Børneurologi
Dato for kursus: 16. – 17. september
Sted: Skejby
Delkursusleder: Ejvind U. Poulsen

Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk ULS
Dato for kursus: 7.- 8. oktober
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Ole Graumann

Kursets navn: Urologisk mikrobiologi
Dato for kursus: 25. oktober
Sted: Kusussted følger
Delkursusleder: Nicolai Spjældnes

Kursets navn: Uroonkologi
Dato for kursus: 27.- 29. november + evt. ekstra
Sted: Skejby
Delkursusleder: Jacob K. Jacobsen

Opdateret 08 AUG 2019