xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Om de specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

En specialespecifik kursusrække har typisk en samlet varighed på 210 timer, hvor uddannelseslægerne er væk fra den daglige klinik og den uddannelsesaktivitet, der foregår der. 

De specialespecifikke kurser bliver tilrettelagt af hovedkursledere, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Hver hovedkursusleder kan inddrage delkursusledere som en central aktør i forhold til den praktiske afvikling af de enkelte kurser, men det står det enkelte speciale frit for, om de ønsker at benytte sig af delkursusledere.

Undervisningshonorar for kursusledere

Skemaet skal udfyldes af del- og hovedkursusledere.

Skemaet er i excel, og i første faneblad er der en vejledning i, hvordan skemaet udfyldes. Andet faneblad er et administrationsark vedrørende specialer.

Dernæst følger faneblade for delkursusledere og honorarlønnede som skal udfyldes:

Undervisningshonorar (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere

Skemaet skal udfyldes af underviseren.

Hent skemaet, hvor du kan vælge mellem 'under 24 timer' og 'over 24 timer'.

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - under 24 timer (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - over 24 timer (excel)

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for alle udgifter, samt en køreplan fra fx Google maps, hvis du har kørt i bil. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din delkursusleder. Obs! Der må kun være ét kursus pr. e-mail.

Indberetning for hovedkursusledere

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular:

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Rejse- og udlægsafregning for kursister

Skemaet skal udfyldes af kursisten:

Rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for udgifter. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din hovedkursusleder.

Procedure ved e-faktura

Alle udgifter, der ønskes refunderet til andet end en nem konto, skal ske via afsendelse af en e-faktura.

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Der er tale om NemHandel Fakturablanket på virk.dk.

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996-ordningen og kan bruges i forhold til 2003-ordningen.

Kursusbevis

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9057

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Udd. ansvarlig Overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 216001
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus
Dato for kursus:
Sted: MidtSim Århus 
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216002
Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger
Dato for kursus:
Sted: 
Delkursusleder: Charlotte Trampedach, Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216003
Kursets navn: Flowmaster
Dato for kursus:
Sted:
Delkursusleder: Dea Kehler
Email: deakehlers@gmail.com

Kursets nummer: 216004
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd syd
Dato for kursus:
Sted: OUH
Delkursusleder: Stefan Posth
Email: Stefan.Posth@rsyd.dk

Kursets nummer: 216005
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd nord
Dato for kursus:
Sted: 
Delkursusleder: Jesper Weile
Email:  jesper.weile@gmail.com

Kursets nummer: 216006
Kursets navn: ABCDE
Dato for kursus:
Sted:
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216007
Kursets navn: Akutte kirurgiske tilstande
Dato for kursus:
Sted:
Delkursusleder: Halfdan Lauritzen
Email: hall@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216008
Kursets navn: Akut pædiatri
Dato for kursus:
Sted:
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Rikke Vita Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d., Hovedkursusleder, 
Postgraduat klinisk lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST
Center for HR og Uddannelse 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, opgang 1, etage 25, 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
2730 Herlev
Mobil: +45 20321302
Mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursusadministrator

Pia Frese Berg
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Bormester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 31 22
E-mail: pia.anette.berg@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold nov. 2019 20401
Dato for kursus: 21. – 24. jan. 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold nov. 2017 20402
Dato for kursus: 3. – 5. februar 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Obstetrisk og det nyfødte barn – Hold nov. 2018 20403
Dato for kursus: 2. - 3. marts 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Hanne Lippert  og Deepti Jain
E-mail: hannlipp@rm.dk  & deepjain@rm.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer  - Hold nov. 2019 20404
Dato for kursus: 5. marts 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Anæstesi      - Hold maj 2017 20405
Dato for kursus: Ny dato 14. – 15. september 2020 
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold nov. 2019 20406
Dato for kursus: Ny dato 23.-24. sep. 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold nov. 2019 20407
Dato for kursus: Ny dato 22.-23. sep. 2020
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Lars Kjærsgaard og Christina Ankjær Sørensen
Email: lars.kjaersgaard@rn.dk & christina.soerensen@rn.dk

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi – Hold maj 2018 20408
Dato for kursus: Ny dato 28.-30. okt. 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Mette Veien og Peter Ahlburg
Email: mettveie@rm.dk & p.a@auh.rm.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold nov. 2016 20409
Dato for kursus: Ny dato 26.-28. august 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter  - Hold maj 2019 20410
Dato for kursus: Ny dato 7.-8. dec. 2020
S
ted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
Email: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold nov. 2017 20411
Dato for kursus: Ny dato 11.-13. nov. 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2019 20412
Dato for kursus: UDSAT til 26.-27. maj 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Luftvejshåndtering  - Hold maj 2020 20413
Dato for kursus: 1. – 4. september 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold maj 2018 20414
Dato for kursus: 7. -9.  september 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Anæstesi   - Hold nov. 2017 20415
Dato for kursus: Ny dato 30. nov. + 1. dec. 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd)  - Hold maj 2020 20416
Dato for kursus: 22. + 23. september 2020 UDSAT til 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Anne C. Brøchner og Ulla Lei Larsen
Email: anne.craveiro.broechner@rsyd.dk & ulla.lei.larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2020 20417
Dato for kursus: UDSAT til 12.+ 13. jan. 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets navn: Obstetrik og Det nyfødte barn  - Hold maj 2019 20418
Dato for kursus: 29. – 30. september 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
Email: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold maj 2017 20419
Dato for kursus: 5. – 7. oktober 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer  - Hold maj 2020 20420
Dato for kursus: 21. oktober 2020
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter   - Hold nov. 2019 20421
Dato for kursus: 26. – 27. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
Email: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi  - Hold nov. 2018 20422
Dato for kursus: 16. -18. november 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Torsten Lauritsen og Birgitte Schousboe
Email: torsten.lauritsen@regionh.dk & birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation  - Hold nov. 2019 20423
Dato for kursus: 26. - 29. november 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital  - Hold maj 2018 20424
Dato for kursus: 2. – 4. december 2020
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Klinisk Arbejdsmedicin 20501
Dato for kursus: 23-26. november
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Ole Carstensen
Email: Ole.Carstensen@vest.rm.dk

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge Gabriele Wilhelm Leth
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
Ambulatorie for unge, B295
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby
Tlf.: 38 64 05 00
E-mail: Gabriele.leth@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2018) - 20601
Dato for kursus: 20.01.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2019) 20602
Dato for kursus: 20.01.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2019) 20603
Dato for kursus:21.01.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Angst og Psykosomatik (Hold 2019) 20604
Dato for kursus: 09.03.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 1.-3. dag (Hold 2020) 20605
Dato for kursus: 30.3., 31.3., og 1.4.2020 Flyttes til 05-07.10 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Misbrug (Hold 2019) 20606
Dato for kursus: 01.04.2020 Flyttes til 15.09.2020
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jonathan Hannibal
Email: jejha@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2019) 20607
Dato for kursus:02.04.2020 Flyttes til 16.09 2020.
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykoterapi (Hold 2019) 20608
Dato for kursus:12.05.2020-14.05.2020 Datoer udmeldes senere
Sted: Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: Peterams@rm.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 4. dag (K-SADS) (Hold 2020) 20609
Dato for kursus:04.06.2020 Flyttes til 01.12 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Autisme og Mental retardering (Hold 2020) 20610
Dato for kursus: 10.06.-12.06.2020 Flyttes til 16.-18.12 2020
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2020) 20611
Dato for kursus: 01.09.-03.09.2020 Flyttes til 07.-09.09 2020
Sted: København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2019) 20612
Dato for kursus: 01.10.2020
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: Karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2019) 20613
Dato for kursus: 02.10.2020
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Katrine Bork
Email: Nanna.katrine.bork@regionh.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2020) 20614
Dato for kursus: 26.10.-28.10.2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 1- Antipsykotika (Hold 2019) 20615
Dato for kursus: 11.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Affektive tilstande (Hold 2019) 20616
Dato for kursus: 12.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Vibeke Bille
Email: Vibeke.hoeg.bille@regionh.dk

Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2019) 20617
Dato for kursus: 13.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Patrick Gosden
Email: niels.patrick.gosden@regionh.dk

Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2020) 20618
Dato for kursus: 18.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets navn: Spæd – og småbarnspsykiatri (Hold 2020) 20619
Dato for kursus:19.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Anne Lise Olsen
Email: anne.lise.02.olsen@regionh.dk

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2019) 20620
Dato for kursus: 07.12.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2019) 20621
Dato for kursus: 08.12.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nissen
Email: judiniss@rm.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Den professionelle dermatolog og infektioner
Dato for kursus: 27/5-29/5 2020 (Udskudt grundet Covid-19)
Dato for kursus: 1/2-3/2 2021

Sted: Hudlægecenter Nord
Delkursusleder: Henrik Sølvsten, Hans Lomholdt, Anne Funding og Monika Gniadecka
Email: h.solvsten@gmail.com

Kursets navn: Dermatologiske manifestationer ved interne medicinske sygdomme
Dato for kursus: 20/4-22/4 2020 (Udskudt grundet Covid-19)
Ny dato for kursus: 9/11-11/11 2020

Sted: Marselisborg Hospital
Delkursusleder: Anne Braae Olesen og Rikke Bech
Email: anne.braae@rm.dk

Kursets navn: Eksemer
Dato for kursus: 16/9-18/9 2020
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Jeanne Duus Johansen og Charlotte G. Mørtz
Email: jeanne.duus.johansen@regionh.dk

Kursets navn: Kroniske inflammatoriske hudsygdomme
Dato for kursus: 21/10-23/10 2020
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Lone Skov og Lars Iversen
Email: lone.skov.02@regionh.dk

Kursets navn: Pædiatrisk dermatologi og laser
Dato for kursus: 25/11-27/11 2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Merete Hædersdal og Anne Birgitte Simonsen
Email: Anne.Birgitte.Noerremark.Simonsen@regionh.dk

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Overlæge Marie Søgaard
Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Herlev Hospital
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning
Tidspunkt: 29. januar -31. januar 2020 (uge 5)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 4.-6. februar, 2020 (uge 6) obs bemærk tirsdag til torsdag
Sted: Aarhus
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk og overlæge, lektor, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk

Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 20.-21. april 2020 (uge 17) Udskydes til 10+11 september 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 4.-6. maj 2020 (uge 19) Udskydes til 3-4-5 maj 2021
Sted: Hillerød Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI
Tidspunkt: 17.-19 juni 2020 Flyttes til 23-25 september 2020
Sted: Annonceres senere
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets navn: FØTALMEDICIN
Tidspunkt: 27. oktober -30. oktober 2020 (uge 44)
Sted: Rigshospitalet.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 21. oktober-23. oktober 2020 (uge 43)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk

Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 18.-20. november, 2020 (uge 47)
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Tidspunkt: 4.-5. juni 2020 Flyttes til 24-25. august 2020 eller 26. -27 november 2020 (uge 48) obs. kurset er dubleret.
Sted: Panum Instituttet, Hammershusgade, København.
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk og overlæge Anja Kirstein, Ålborg Universitetshospital, anjakirstein@dadlnet.dk

Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b
Tidspunkt: 9.-13. marts 2020 (uge 11) og 17.-21. august 2020 (uge 34) (kurset er dubleret).
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Hypofyse sygdomme 201001
Dato for kursus: forår Flyttes til 7+8 december 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Caroline Kistorp
Email: caroline.michaela.kistorp@regionh.dk

Kursets navn: Binyre sygdomme 201002
Dato for kursus: forår Flyttes til den 26+27 oktober 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Per Løgstrup Poulsen
Email: perpouls@rm.dk

Kursets navn: Thyreoidea sygdomme 201003
Dato for kursus: 7+8+9 oktober 2020
Sted: Herlev
Delkursusleder: Birte Nygaard
Email: Birte.Nygaard@regionh.dk

Kursets navn: Laboratorieteknik 201004
Dato for kursus: 9+10+11 og 12 november 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Peter Schwarz
Email: peter.schwarz@regionh.dk

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusledere

Mette Holland-Fischer og Mette Yde Mattiesen 
hovedkursusleder@dsim.dk


For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursusnummer: 211101
Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com 

Kursets navn: Akut medicin, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer: 211102
Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211105
Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211103
Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 211106
Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 211107
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 211110
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 211108
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211111
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211109
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 211112
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer: 211113
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 211116
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 211114
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 211117
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 211115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211118
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211119
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursusnummer 211122
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk


Kursusnummer 211120
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211123
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211121
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211124
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211125
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211128
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211126
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211129
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211127
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211130
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211131
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 211134
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 211132
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnummer 211135
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnummer: 211133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursusnummer 211136
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursusnummer 211137
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211140
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211138
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211141
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211139
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Mette van Overeem Felter 
Email: mette.van.overeem.felter@regionh.dk 

Kursusnummer 211142
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Mette van Overeem Felter 
Email: mette.van.overeem.felter@regionh.dk

Kursusnummer 211143
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211146
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211144
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211147
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211145
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, Karin.Peschardt@regionh.dk

Kursusnummer 211148
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, Karin.Peschardt@regionh.dk

Kursusnummer 211149
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursusnummer 211152
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursusnummer 211150
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 211153
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 211151
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursusnummer 211154
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursusnr.: 211201
Kursets navn: Hepatologi
Dato for kursus: 15. marts-18. marts 2021
Sted: DGI Byen, København
Delkursusleder: Flemming Bendtsen/Aleksander Krag
Email: flemming.bendtsen@regionh.dk/aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnr.: 211202
Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi
Dato for kursus: 4 kvartal 2021
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Srdan Novovic/John Gasdal Karstensen
Email: srdan.novovic@regionh.dk/john.gasdal.karstensen@regionh.dk

Kursusnr.: 211203
Kursets navn: Avanceret Gastroenterologi og Hepatologi
Dato for kursus: 4 kvartal 2021
Sted: Kursuscenter Huset, Middelfart
Delkursusleder: Jens Kjeldsen, Henning Grønbæk
Email: jens.kjeldsen@rsyd.dk, henngroe@rm.dk 

 

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk-Palliativ afdeling GP, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn:    Geriatriske sygdomme - fald med flere 201301
Dato for kursus:  Marts 2020 Udskydes til 26.-28. oktober 2020
Sted:  Hvidovre Hospital
Delkursusleder:  Annette Højmann og Maria Holte
Email:  hoejmann@dadlnet.dk og Maria.Holte.Nielsen@regionh.dk

Kursets navn:  At blive gammel i et aldrende samfund 201302
Dato for kursus: 23.-25. november 2020
Sted: Svendborg
Delkursusleder: Karen Andersen-Ranberg
Email:  KARanberg@health.sdu.dk

Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Akut leukæmi, myelodysplastisk syndrom, allogen transplantation del 2 og hæmofili 201401
Dato for kursus: 29.-31. januar
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Lene Hyldahl Ebbesen
Email: leneebbe@rm.dk

Kursets navn: Myeloproliferative tilstande (MPD), trombofili og koagulopati 201402
Dato for kursus: 26.-28. februar
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Hans Hasselbalch
Email: hans.hasselbalch@gmail.com

Kursets navn: Medicinske behandlingsmodaliteter i hæmatologien 201403
Dato for kursus: 14.-16. september
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Ilse Christiansen og Tarec El-Galaly
Email: ilse.christiansen@rn.dk  og tceg@rn.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledere

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen læge, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg University Hospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Denmark

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211501
Kursets navn: Kardiopulmonale Infektioner+TB
Dato for kursus: 28. og 29. januar 2021 
Sted: Odense
Delkursusleder: Isik Somuncu Johansen, OUH; Christian Philip Fischer, Hvidovre Hospital og Janne Jensen, Kolding Sygehus.
Email: Isik.Somuncu.Johansen@rsyd.dk; Janne.Jensen@rsyd.dkchristian.philip.fischer@regionh.dk 


Kursets nummer:211502
Kursets navn: CNS-infektioner
Dato for kursus: 22. og 23. april 2021
Sted: Ikke fastlagt
Delkursusleder: Christian Brandt, Sjællands Universitetshospital Roskilde; Jannik Helweg-Larsen, Rigshospitalet
Email: chtb@regionsjaelland.dk; Jannik.Helweg-Larsen@regionh.dk

Kursets nummer:211503
Kursets navn: Infektionshygiejne/profylakse, sepsis og urogenitale infektioner
Dato for kursus: Forår/sommer 2021
Sted: Ikke fastlagt
Delkursusleder: Merete Storgård, Aarhus Universitetshospital og Anders Koch, Rigshospitalet.
Email: merestor@rm.dk; anders.koch.01@regionh.dk


Kursets nummer: 211504
Kursets navn: Knogle- og bløddelsinfektioner
Dato for kursus: Efterår 2021
Sted: Ikke fastlagt
Delkursusleder: Pernille Ravn, Herlev Hospital og Lotte Ebdrup, Aarhus Universitetshospital 
Email: pernille.ravn.02@regionh.dk, Lotte.Ebdrup@rm.dk

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Susanne Aagaard
Uddannelsesansvarlig overlæge
Konstitueret formand for DCS Uddannelsesudvalg, hovedkursusleder
Hjertesygdomme Århus Universitetshospital, Skejby
Telefon: 40145727
E-mail: suasoe@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211603
Kursets navn: HU1 (E2020/F2021)
Dato for kursus: 12.-14. oktober 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: line.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets nummer: 211604
Kursets navn: HU2 (E2019/F2020)
Dato for kursus: 28.-30. september 2021
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Niels.Eske.Bruun@regionh.dk

Kursets nummer: 211605
Kursets navn: HU3 (E2018/F2019)
Dato for kursus: 14.-17. juni 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Karsten Veien
Email: karsten.veien@rsyd.dk

Kursets nummer: 211606
Kursets navn: HU4 (E2017/F2018)
Dato for kursus: 27.-29. april 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets nummer: 211607
Kursets navn: HU5 (E2016/F2017)
Dato for kursus: 26.-27. januar 2021
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

Kursets nummer: 211601
Kursets navn: TEE kursus (forår, 1601) 
Dato for kursus:  Uge 17 2021 (datoer følger)
Sted: Ålborg/odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets nummer: 211602
Kursets navn: TEE-kursus (efterår, 1602) 
Dato for kursus: Uge 49 2021 (datoer følger)
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Morten Borg
Afdelingslæge
Lungemedicinsk afdeling
Aalborg Universitetshospital
E-mail: moklb@rn.dk 

Kursussekretær

Marianne Ferch Helledie
Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
mafh@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 201701
Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi
Dato for kursus: 18.+19. januar
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen
Email: jann.mortensen@regionh.dk

Kursets nummer: 201702
Kursets navn: Kursus i KOL og NIV
Dato for kursus: 1. + 2. november
Sted: Sygehus Lillebælt, Vejle   
Delkursusleder: Anders Løkke og Nina Skavlan Godtfredsen
Email: aloekke@gmail.com og nina.skavlan.godtfredsen@regionh.dk 

Kursets nummer: 201703
Kursets navn: Kursus i astma 
Dato for kursus: 15. + 16. marts
Sted:  Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmid 
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets nummer: 201704
Kursets navn: Kursus i allergi
Dato for Kursus: 17.+18. marts
Sted: Aarhus Universitetshospital 
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold 
E-mail: Backer@dadlnet.dk og Tinaskjo@rm.dk

Kursets nummer: 201705
Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner
Dato for kursus: 25. + 26. oktober
Sted: Odense Universitetshospital 
Delkursusleder: Jesper Rømhild Davidsen og Ole Hilberg
Email: jesper.roemhild.davidsen@rsyd.dk og ole.hilberg@rsyd.dk

Kursets nummer: 201706
Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
Dato for kursus: 12. + 13. april
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Amal Durakovic og Torben Riis Rasmussen
Email: amaldurakovic@hotmail.com og torras@rm.dk

Kursets nummer:201707
Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik
Dato for kursus: 1. - 3. november 
Sted: København 
Delkursusleder: Lars Konge og Paul Frost Clementsen
Email: lars.konge@regionh.dk og paul.frost.clementsen@regionh.dk

Kursets nummer: 201708
Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme
Dato for kursus: 1. + 2. februar
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og karbends@rm.dk

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde
Tlf. 9357 0335

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Connie Kjærgaard Johansen, 
E-mail:  ckjh@regionsjaelland.dk Tlf. 4732 2140

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 201801
Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i Transplantation og Immunologi
Dato for kursus: 14.-16. april 2021
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Søren Schwartz Sørensen & Karin Skov 
Email: Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk   Karin.Skov@auh.rm.dk

Kursets nummer:211801
Kursets navn: Akut og kronisk glomerulonephritis, HUS og TTP
Dato for kursus: 20.-23. april 2021
Sted: Skejby
Delkursusleder: Jesper Melchior Hansen og Jens Dam Jensen
Email: Jesper.Melchior.Hansen@regionh.dk og jenjesen@rm.dk

Kursets nummer:211802
Kursets navn: Kursus i Nyrefysiologi
Dato for kursus: 15.-17. november 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thiesson og Claus Bistrup
Email: helle.thiesson@rsyd.dk og Claus.Bistrup@rsyd.dk

Kursets nummer:211803
Kursets navn: Dialysebehandling og plasmaferese
Dato for kursus: oktober og november, 2021, 2 dage hvert sted
Sted: Århus og Ålborg
Delkursusleder: Jesper Mosgaard Rantanen, Tom Buur og Johan Vestergaard Povlsen
Email: jemr@rn.dk, tom.buur@rn.dk og johan.povlsen@skejby.rm.dk 

 

Det tilstræbes at kurserne afholdes hvert andet år. Der gøres opmærksom på kurserne, men du skal selv tilmelde dig

I lige år:  
Transplantation og Hypertension

I ulige år: 
Fysiologi, Dialyse og Glomerulonefritis

Tidspunkt for deltagelse anbefales aftalt med vejleder efter anbefalinger givet i Målbeskrivelsen. 

 

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Delkursus 1 201901
Dato for kursus: 21.-24. september 2020
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: Lars.Juul.01@regionh.dk


Kursets navn: Delkursus 2 201902
Dato for kursus: 3.-6. februar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ellen-Margrethe Hauge
Email: ellen.hauge@aarhus.rm.dk


Kursets navn: Delkursus 3 201903
Dato for kursus: 5.-8. oktober 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Annette Schlemmer
Email: a.schlemmer@rn.dk


Kursets navn: Delkursus 4 201904
Dato for kursus: 24.-27. februar 2020
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Lene Dreyer
Email: l.dreyer@rn.dk


Kursets navn: Delkursus 5 201905
Dato for kursus: 7.-10. september 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Hans Christian Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Kim Chr. Houlind
Ledende overlæge, Karkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus
Professor og centerleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk universitet
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Tlf 76362403

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Basal Ultralydskursus for karkirurgiske hoveduddannelsessøgende 202001
Dato for kursus:  16.-18. Januar 2020
Sted:  Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Kim Bredal
Email: kim.kargaard.bredahl@regionh.dk


Forskningstræningskursus 
Dato for kursus: 20.-24. Januar 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Nikolaj Eldrup
Tilmelding via email: eldrup@me.com


Aneurismekursus 202004
Dato for kursus: 26.-27. August 2020
Sted: Aarhus Univeristetshospital
Delkursusleder: Sten Vammen
Tilmelding via email:
sten.vammen@skejby.rm.dk


Mikrobiologi og karrelaterede infektioner 202006
Dato for kursus: Flyttes fra 6. Maj 2020 til 1. September 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Nikolaj Eldrup
Email: eldrup@me.com / nikolaj.eldrup@regionh.dk


Dialyseadgange / Mesenteriel iskæmi 202002
Dato for kursus: 9. September 2020
Sted: Aalborg 
Delkursusleder: Christian Nikolaj Petersen
Email: chnp@rn.dk


Kursus i venøse sygdomme 202005
Dato for kursus: 9. November 2020
Sted: Kolding Sygehus
Delkursusleder: Morten Stahl Madsen
Email: Morten.Stahl.Madsen@rsyd.dk


Basale endovaskulære kompetencer 202003
Afholdes årligt
Dato for kursus: afholdes ad flere gange i løbet af året efter tilmelding
Sted: CAMES, Rigshospitalet
Delkursusleder: Jonas Peter Eiberg
Email: jonas.peter.eiberg@regionh.dk 

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger i kursusrækken 2021

Kursets navn: nr. 202114(993) Traumatologi – flyttet fra 2020
Dato for kursus: 12-01-2021 – 14-01-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: nr. 212101(1016) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 01-02-2021 – 03-02-2021
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 212102(1021) Mammakirurgi
Dato for kursus: 05-03-2021
Sted: AUH, brystkirurgisk afd.
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 202107(991) Traumatologi – flyttet fra 2020
Dato for kursus: 08-03-2021 – 10-03-2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge, ph.d. Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 212103(1026) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus 
Dato for kursus: 22-03-2021 – 26-03-2021
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: stine.hoeyrup@regionh.dk

Kursets navn: nr. 212104(1028) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 12-04-2021 – 13-04-2021
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Claus Anders Bertelsen
Email: Claus.Anders.Bertelsen@regionh.dk

Kursets navn: 212105(1033) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 03-05-2021 – 04-05-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: nr.  212106(1035) Børnekirurgi
Dato for kursus: 10-05-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: 212107(1036) Traumatologi
Dato for kursus:25-05-2021 – 27-05-2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge, ph.d. Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: 212108(1017) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 30-08-2021 – 01-09-2021
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 212109(1022) Mammakirurgi
Dato for kursus: 06-09-2021
Sted: AUH, brystkirurgisk afd.
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: 212110(1027) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus
Dato for kursus:13-09-2021 – 17-09-2021
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: stine.hoeyrup@regionh.dk

Kursets navn: 212111(1037) Traumatologi
Dato for kursus: 27-09-2021 – 29-09-2021
Sted: København
Delkursusleder: Professor, dr.med. Lars Bo Svendsen
Email: Lars.Bo.Svendsen@regionh.dk

Kursets navn: 212112 (xxxx) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 04-10-2021 – 05-10-2021
Sted: CAMES Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kursets navn: 212113 (1029) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 11-10-2021 – 12-10-2021
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Claus Anders Bertelsen
Email: Claus.Anders.Bertelsen@regionh.dk

Kursets navn: 212114(1034) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 01-11-2021 – 02-11-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: 212115(1038) Traumatologi
Dato for kursus: 17-11-2021 – 19-11-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: 202116(1044) Ultralyd
Dato for kursus: 06-12-2021
Sted: Afd C Rigshospitalet
Delkursusleder: Afdelingslæge Hanne Sønder Grossjohann
Email: hannesonder@dadlnet.dk

Kursets navn: 212117 (xxxx) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 08-12-2021 – 09-12-2021
Sted: CAMES Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kirurgiske færdighedskurser

Hovedkursusleder

Viggo Bjerregaard Kristiansen
Overlæge 
Gastroenheden 
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre 
E-mail: viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: nr. 980 (202301) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 13-01-2020 – 17-01-2020
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk


Kursets navn: nr. 981 (202201) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-01-2020 – 24-01-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring 
Email: ole.bjerring@rsyd.dk


Kursets navn: nr. 1007 (202202) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 9-03-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk


Kursets navn: nr. 1005(202203) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 30-04-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk


Kursets navn:  nr. 982 (202204) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 11-05-2020 – 15-05-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 994 (202302) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 08-06-2020 – 09-06-2020
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: skovloeven@gmail.com


Kursets navn: nr. 983 (202303) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 14-09-2020 – 18-09-2020
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk


Kursets navn: nr. 995(202205) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 28-09-2020– 29-09-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: Inge.Marie.Poulsen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 996(202206) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 19-10-2020 – 20-10-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk


Kursets navn:  nr. 984 (202207) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-11-2020 – 20-11-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 1008 (202208) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 23-11-2020
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk


Kursets navn: nr 1006 (202210) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-12-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Klinisk biokemi

Hovedkursusleder:

Overlæge, klinisk lektor, ph.d Tina Parkner
Email: tinpar@rm.dk
Tlf.: 51846817 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se  Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Koagulation 202401
Dato for kursus: 11.-12.3.2020 Flyttes til 11. -12. august 2020
Sted: Haraldskær, Vejle
Delkursusleder: Anne-Mette Hvas, Mads Nybo, Jens Peter Gøtze
Email: annehvas@rm.dk, Mads.Nybo@rsyd.dkJens.Peter.Goetze@regionh.dk

Kursets navn: Hæmatologi 202402
Dato for kursus: Oktober 2020
Sted: Følger
Delkursusleder: Mie Samson, Pernille Vinholdt
Email: miesamso@rm.dk; pernille.vinholt@rsyd.dk

Klinisk farmakologi

Hovedkursusleder:

Maija Bruun Haastrup
Speciallæge i klinisk farmakologi
Formand i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mail: mhaastrup@health.sdu.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: 202501 – Lægemiddeludvikling og administrativ farmakologi
Dato for kursus: 17.-18. marts og 21.-23. april 2020 Udskydes til 22.-23. oktober samt 16.-18. december 2020 
Sted: Lægemiddelstyrelsen, København
Delkursusledere: Kirstine Moll Harboe, Steffen Thirstrup
Email: kmoll@dadlnet.dk

Kursets navn: 202502 – Evidensbaseret farmakoterapi
Dato for kursus: 28.-29. oktober 2020
Sted: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Delkursusledere: Lars Peter Nielsen og Torben Laursen
Email: lpn@farm.au.dk

Kursets navn: 202503 – Rationel farmakoterapi til risikogrupper
Dato for kursus: 23.-25- november 2020
Sted: Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Kim Dalhoff
Email: kim.peder.dalhoff@regionh.dk

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Hovedkursusleder

Overlæge Peter S. Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet KF-4012 
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
TLF +45 3545 9665  -  FAX +45 3545 4015
E-mail: pso@rh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Isotopteknik 1 - ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling” 202601
Dato for kursus: Hver mandag og fredag fra primo februar til medio april 2020
Sted: August Krogh Instituttet, Københavns Universitet
Delkursusleder: Professor Jens Jørgen Gaardhøje
Email: gardhoje@nbi.dk 


Kursets navn: Lunge-patofysiologi 202602
Dato for kursus: 13. – 15. januar 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Professor, overlæge Jann Mortensen
Email: Jann.Mortensen@regionh.dk 


Kursets navn: Metodekursus 2 (CT og hybridteknikker) 202603
Dato for kursus: 25.-27. Maj 2020 Udsættes til 2.-4. december 2020
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Overlæge. Ph.d. Helle W. Hendel og cheffysiker Thomas L. Klausen
Email: Helle.Westergren.Hendel@regionh.dk


Kursets navn: Onkologisk diagnostik og behandling 202604
Dato for kursus: September 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge, Annika Loft Jakobsen
Email: Annika.Loft.Jakobsen@regionh.dk


Kursets navn: Nyrernes patofysiologi 202605
Dato for kursus: November 2020
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Professor, overlæge, Jørgen Frøkiær og overlæge Jørn Theil Nielsen 
Email: jf@clin.au.dk  


Eksternt kursus ”Isotopteknik 1” – kan enten tages i København eller i Århus. 
I København afholdes kursus årligt under Københavns Universitet ved Professor Jens Jørgen Gaardhøje, ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling”. 
I Århus bliver kurset afholdt under Århus Universitet ved Professor Jørgen Frøkiær, ”Biomedicinsk isotopteknik”, hvert tredje år, sidst i foråret 2019. Næste kursus i Århus: forår 2021.

Klinisk genetik

Hovedkursusleder

Tina Duelund Hjortshøj
Uddannelsesansvarlig overlæge, phd
Klinisk Genetisk Klinik
Kromosomlaboratoriet RH4052
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø


Dir. telf.+45 35 45 82 54
E-mail tina.duelund.hjortshoej@regionh.dk 
 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Alle kurser afholdes som udgangspunkt hvert tredje år.

Kursusrækken i 2020

Kursets navn: Klinisk Genetik 2 (Medfødte metaboliske sygdomme og Prænatal udredning og diagnostik) 202701
Dato for kursus:  20.-21. april 2020 Flyttes til 2.+3.12 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Flemming Skovby
Email: flsk@regionsjaelland.dk


Kursets navn: Genetisk epidemiologi 202702
Dato for kursus: juni 2020 Flyttes til 18.-20. januar 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Torben Kruse
Email: Torben.Kruse@rsyd.dk


Kursets navn: Cytogenetik 202703
Dato for kursus: 28.+29. september 2020
Sted: København
Delkursusleder: Iben Bache
Email: Iben.Bache@regionh.dk


Kursets navn: Dysmorfologi 202704
Dato for kursus: 11.-12. november 2020
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Irene Kibæk
Email: irene.kibaek.nielsen@rn.dk

Klinisk immunologi

Hovedkursusleder:

Afdelingslæge Anna Christine Nilsson
Klinisk Immunologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
anna.christine.nilsson@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt venligst hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Transplantationsimmunologi 202801
Dato for kursus: Uge 12, 16.-20. marts (5 kursusdage) Flyttes til uge 35
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Pernille Koefoed-Nielsen
Email: pernkoef@rm.dk


Kursets navn: Monitorering af immunmodulerende behandling 202802
Dato for kursus: Uge 41, eksakte datoer følger (3 kursusdage)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Trine-Line Korsholm, Claus Henrik Nielsen
Email: trikor@rm.dk


Kursets navn: Celleterapi 202803
Dato for kursus: Uge 46, 9.-11. november (3 kursusdage) Flyttes til 12. – 14. april 2021
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Anne Fischer-Nielsen, Eva Kannik Haastrup
Email: anne.fischer-nielsen@regionh.dk, eva.kannik.haastrup@regionh.dk

Klinisk mikrobiologi

Hovedkursusleder:

Lise Tornvig Erikstrup
Afdelingslæge, ph.d.
Tel. +45 7845 5650
Klinisk Mikrobiologi ▪ Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 ▪ DK-8200 Aarhus
lise.erikstrup@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Farmakokinetik og -dynamik (PKPD) samt resistensmekanismer (3 dage) 202901
Dato for kursus: 26.5.2020 – 28.5.2020 Flyttes til oktober 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Jenny Dahl Knudsen og Barbara Juliane Holzknecht
Email:  Inge.Jenny.Dahl.Knudsen@regionh.dk; barbara.juliane.holzknecht@regionh.dk 


Kursets navn: International sundhed og rejserelaterede infektionssygdomme (4 dage) 202902
Dato for kursus: 18.8.2020 – 21.8.2020
Sted: Panum Instituttet
Delkursusleder: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard
Email: Joergen.Kurtzhals@regionh.dk; lav@ssi.dk


Kursets navn: Kliniske aspekter, diagnostik og behandling af infektionssygdomme (4 dage) 202903
Dato for kursus: 9.11.2020 – 12.11.2020
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Claus Østergaard og Flemming Rosenvinge
Email: claus.ostergaard@rsyd.dk; Flemming.rosenvinge@rsyd.dk

Klinisk Onkologi

Hovedkursusleder:

Peter Clausager Petersen
Afdelingslæge
Onkologisk Klinik
Afsnit 5073
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: Peter.Clausager.Petersen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Radioterapi 203001
Dato for kursus: Uge 2, 6 og 10
Sted: Århus
Delkursusleder: Jesper Grau Eriksen
Email: jeerik@rm.dk


Kursets navn: Medicinsk kræftbehandling 203003
Dato for kursus: Uge 20 Flyttes til uge 51
Sted: Odense
Delkursusleder: Camilla Qvortrup
Email: camilla.qvortrup@rsyd.dk 


Kursets navn: Kommunikation 203002
Dato for kursus: Uge 24 Flyttes til uge 4 2021
Sted: Fuglsø
Delkursusleder: Søren Cold
Email: soeren.cold@rsyd.dk


Kursets navn: Onkologiske sygdomme 203004
Dato for kursus: Uge 37
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lars Henrik Jensen
Email: Lars.Henrik.Jensen@rsyd.dk 


Kursets navn: Intern medicinske problemstillinger 203005
Dato for kursus: Uge 43
Sted: København
Delkursusleder: Peter Clausager Petersen
Email: peter.clausager.petersen@regionh.dk


Kursets navn: Understøttende og lindrende behandling 203006
Dato for kursus: Uge 46
Sted: København
Delkursusleder: Jørn Herrstedt
Email: herrstedt@dadlnet.dk

Kommunallæger

Hovedkursusleder

Kommunallæge Vibeke Manniche 
Frederikssunds Kommune 
Carlsmindeparken 47 
2840 Holte 
E-mail: vmanniche@dadlnet.dk

Neurokirurgi

Hovedkursusleder:

Helga Angela Gulisano 
PKL og Ledende overlæge, MPG
Neurokirurgisk afdeling 
Aalborg Universitetshospital 
E-mail: heang@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Beslutningsteori og kommunikation II 203101
Dato for kursus: november 2020
Sted: København
Delkursusleder: Tina Munch
Email: tina.noergaard.munch@regionh.dk


Kursets navn: Skandinavisk Beitostølen 203102
Dato for kursus: april 2020 Udsat til uge 39 i 2020
Sted: Norge
Delkursusleder: Jens Christian Sørensen
Email: jenssore@rm.dk


Kursets navn: EANS 203103
Dato for kursus: efteråret 2020
Sted: Europa
Delkursusleder: Jane Skjøth Rasmussen
Email: jane@skjoeth-rasmussen.dk

Neurologi

Hovedkursusleder:

Overlæge, Helle Thagesen 
Roskilde Sygehus 
Email: hta@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Cerebrovaskulære sygdomme 203201
Dato for kursus: 6.,  8. og 9.  januar 2020
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Niels Hjort, overlæge, klinisk lektor, PhD og Claus Z Simonsen, overlæge, linisk lektor, PhD, Neurologisk afdeling, Århus Universitets Hospital
Email: nielhjor@rm.dk; clausimo@rm.dk


Kursets navn: Demens og neuropsykologi 203202
Dato for kursus: 3,. 4. og 5. februar 2020
Sted: Rigshospitalet - Blegdamsvej
Delkursusleder: Steen Hasselbalch, professor, overlæge, dr. med, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.
Email: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk


Kursets navn: Hovedpine 203203
Dato for kursus: 23. marts 2020 Udskydes 29. oktober 2020
Sted: Rigshospitalet - Glostrup
Delkursusleder: Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med., klinisk lektor, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet - Glostrup.
Email: lars.bendtsen@regionh.dk


Kursets navn: Socialneurologi 203204
Dato for kursus: 24. marts 2020 Udskydes til 30. oktober 2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Lise Korbo, Ledende overlæge, dr. med, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.
Email: Lise.Korbo@regionh.dk


Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 1 203205
Dato for kursus: 18. og 19. maj 2020 Udskydes til 26. august
Sted: Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital, København.
Email: annemette.loekkegaard@regionh.dk¸ hjermind@sund.ku.dk


Kursets navn: Klinisk neurologi 1 203206
Dato for kursus: 4 og 5. juni 2020 Udskydes til 3. og 4. december 2020 (sammenlægges med 203212)
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, klinikchef i Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet
Email: hta@regionsjaelland.dk, birk@dadlnet.dk


Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 2 203207
Dato for kursus: 27. og 28. august 2020
Sted: Bispebjerg Hospital/ Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Lena Hjermind, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdelingispebjerg Hospital, København.
Email: annemette.loekkegaard@regionh.dk¸ hjermind@sund.ku.dk


Kursets navn: Neurorehabilitering 203208
Dato for kursus: 29, september 2020.
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Professor, overlæge dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, 
Email: joerniel@rm.dk


Kursets navn: Rygsygdomme og smerter 203209
Dato for kursus: 30. september 2020.
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Helge Kasch
Email: helgkasc@rm.dk


Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 1 203210
Dato for kursus: 26., 27.  og 28. oktober 2020 Flyttes til 23., 24. og 25 november 2020
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing Rigshospitalet
Email: John.Vissing@regionh.dk


Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 2 203211
Dato for kursus: 23. og 24. november 2020 Flyttes til 17. og 18. december 2020
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing Rigshospitalet
Email: John.Vissing@regionh.dk

Kursets navn: Klinisk neurologi 1 203212
Dato for kursus: 3. og 4. december 2020
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, klinikchef i Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet
Email: hta@regionsjaelland.dk, birk@dadlnet.dk

Oftalmologi

Hovedkursusleder:

Lisbeth Jelveh Sandfeld
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 47 32 39 40
E-mail: ljsa@regionsjaelland.dk

Hovedkursussekretær:

Lise Toft Thøgersen
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 47 32 39 40
E-mail: litt@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken første halvår 2020

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold 203301

Dato for kursus: 8. - 9. juni 2020  Flyttes til 14-15.september 2020
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Camilla Wellejus
E-mail: l.camilla.wellejus@rsyd.dk

Kursets navn: HB 2: Fysiologi, farmakologi, mikrobiologi og allergologi 203303
Dato for kursus: 13. - 14. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Toke Bek
E-mail: toke.bek@mail.tele.dk

Kursets navn: HB 4: Basal patologi og immunologi 203306
Dato for kursus: 30. - 31. marts 2020 Flyttes til 28.+29. september 2020
Sted:Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Heegaard
E-mail: sthe@sund.ku.dk

Kursets navn: HK 5: Refraktion. Cornea, linse, katarakt 203307
Dato for kursus: 27. – 29. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Ivarsen
E-mail: ai@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 6: Glaukom 203308
Dato for kursus: 12. - 15. maj 2020 Flyttes til 2021 og 2022
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 9: Adnexa, orbita, speciel patologi 203311
Dato for kursus: 20. - 22. april 2020 Flyttes til 23.-25. november 2020
Sted: Rigshospitalet/Glostrup
Delkursusleder: Peter Bjerre Toft
E-mail: pbtoft@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 13 Genetik, børne- og handicapoftalmologi 203316
Dato for kursus: 22. - 23. juni 2020 Flyttes til 17-18 august 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Lotte Welinder og Dorte Larsen
E-mail: lgw@rn.dk

Oplysninger om kursusrækken andet halvår 2020

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi 203314
Dato for kursus: 14. - 16. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus 203305
Dato for kursus: 17. - 18. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 7: Retina, uvea, corpus vitreum – medicinske aspekter 203309
Dato for kursus: 19. - 21. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jakob Grauslund
E-mail: Jakob.Grauslund@rsyd.dk

Kursets navn: HK 10: Retina, uvea, corpus vitreum – kirurgiske aspekter 203312
Dato for kursus: 5. - 6. oktober 2020
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HK 12 Socialoftalmologi. Refraktionering 203315
Dato for kursus: 26. - 28. oktober 2020
Sted: Kennedy Centret
Delkursusleder: Line Kessel
E-mail: line.kessel01@regionh.dk

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold.203302
Dato for kursus: 5. - 6. november 2020
Sted: Øjenlægernes Hus, København
Delkursusleder: Kristian Klemp
E-mail: krkl@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 8: Skelen 203310
Dato for kursus: 9. - 10. november 2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helena Buch Heesgaard, Jon Peiter Saunte og Panteleimon Mortzos
E-mail: hbh@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 14 Neurooftalmologi. Fællesfagligt med neurologi og neurokirurgi 203317
Dato for kursus: 16. - 20. november 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Hamann
E-mail: steffen.ellitsgaard.hamann@regionh.dk

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus 203304
Dato for kursus: 7. - 8. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Kruse og Jørgen Andersen
E-mail: anders.kruse@rn.dk

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi 203313
Dato for kursus: 9. - 11. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jørgen Andersen og Anders Kruse
E-mail: joergen.andersen@rn.dk

Oplysninger om kursusrækken første halvår 2021

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold
Dato for kursus: 2. - 3. juni 2021
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Camilla Wellejus
E-mail: l.camilla.wellejus@rsyd.dk 

Kursets navn: HB 2: Fysiologi, farmakologi, mikrobiologi og allergologi
Dato for kursus: 11. - 12. januar 2021
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Toke Bek
E-mail: toke.bek@mail.tele.dk

Kursets navn: HB 4: Basal patologi og immunologi

Dato for kursus: 22. - 23. marts 2021
Sted: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Frederik d. V’s vej 11, 2100 København Ø
Delkursusleder: Steffen Heegaard
E-mail: sthe@sund.ku.dk

Kursets navn: HK 5: Refraktion. Cornea, linse, katarakt

Dato for kursus: 25. – 27. januar 2021
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Ivarsen
E-mail: ai@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 6: Glaukom
Dato for kursus: 18. - 21. maj 2021
Sted: Rigshospitalet Glostrup
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk 

Kursets navn: HK 9: Adnexa, orbita, speciel patologi

Dato for kursus: 19. - 21. april 2021
Sted: Rigshospitalet/Glostrup
Delkursusleder: Peter Bjerre Toft
E-mail: pbtoft@dadlnet.dk 

Kursets navn: HK 13 Genetik, børne- og handicapoftalmologi
Dato for kursus: 1. - 2. juni 2021
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Lotte Welinder og Dorte Larsen
E-mail: LGW@RN.dk


Oplysninger om kursusrækken andet halvår 2021

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 20. - 22. september 2021
Sted: Panum
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 23. - 24. september 2021
Sted: Panum
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk 

Kursets navn: HK 7: Retina, uvea, corpus vitreum – medicinske aspekter
Dato for kursus: 11. - 13. oktober 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jakob Grauslund
E-mail: Jakob.Grauslund@rsyd.dk

Kursets navn: HK 10: Retina, uvea, corpus vitreum – kirurgiske aspekter
Dato for kursus: 4. - 5. oktober 2021
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HK 12 Socialoftalmologi. Refraktionering  
Dato for kursus: 25. - 27. oktober 2021
Sted: Kennedy Centret
Delkursusleder: Line Kessel
E-mail: line.kessel01@regionh.dk

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold.
Dato for kursus: 4. - 5. november 2021
Sted: Øjenlægernes Hus, København
Delkursusleder: Kristian Klemp
E-mail: krkl@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 8: Skelen
Dato for kursus: 8. - 9. november 2021
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helena Buch Heesgaard, Jon Peiter Saunte og Panteleimon Mortzos
E-mail: hbh@dadlnet.dk 

Kursets navn: HK 14 Neurooftalmologi. Fællesfagligt med neurologi og neurokirurgi
Dato for kursus: 15. - 19. november 2021
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Hamann
E-mail: steffen.ellitsgaard.hamann@regionh.dk

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus
Dato for kursus: 6. - 7. december 2021
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Kruse og Jørgen Andersen
E-mail: anders.kruse@rn.dk

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi
Dato for kursus: 8. - 10. december 2021
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jørgen Andersen og Anders Kruse
E-mail: joergen.andersen@rn.dk

Ortopædisk kirurgi

Hovedkursusleder:

Ledende overlæge, Per Wagner Kristensen 
Ortopædkirurgisk afd. 
Vejle Sygehus 
7100 Vejle 
Tlf: 79 40 57 05 
E-mail: per.wagner.kristensen@rsyd.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Protesekirurgi 203401
Dato for kursus: 13 - 15. januar
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Claus Varnum
Email: claus.varnum@rsyd.dk


Kursets navn: Børneortopædi 203402
Dato for kursus: 27 - 29. januar
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Keld Daubjerg
Email: keld.daubjerg@rsyd.dk

Kursets navn: Kirurgisk Færdighedskursus – Forår 202306
Dato for kursus: 30. marts – 3. april (Ny dato 7-11 december)
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk

Kursets navn: Rygkirurgi 203403
Dato for kursus: 4 - 6. maj (Ny dato 2-4 november)
Sted: Aalborg Universitets Hospital
Delkursusleder: Søren Eiskjær
Email: spe@rn.dk

Kursets navn: Introduktion til HU 203404
Dato for kursus: 11. maj + 9. november (Begge afholdes 9. november)
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Jan Rölfing
Email: jan.roelfing@rm.dk

Kursets navn: Infektionskirurgi 203405
Dato for kursus: 12 - 13. maj (Slået sammen med kurset i efteråret fra 10-11 november)
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Klaus Kjær Petersen
Email: klaus.kjaer.e11@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Idrætstraumatologi 203406
Dato for kursus: 25 - 27. maj (Ny dato 7-9 september)
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Niels Christian Kaldau
Email: niels.christian.pinholt.kaldau.02@regionh.dk


Kursets navn: Håndkirurgi 203407
Dato for kursus: 8 - 10. juni (Ændret til 3 dage i uge 38. De eksakte datoer kan først oplyses i august)
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Jens Christian Werlinrud
Email: jens.christian.werlinrud@rsyd.dk 

Kursets navn: Ort. Kir. Statistik og Forskningsmetodologi 203408
Dato for kursus: 24 - 25. august 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Ole Rahbek 
Email: olerahbe@rm.dk


Kursets navn: Traumatologi I 203409
Dato for kursus: 21 - 23. september
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Søren Kring
Email: soeren.kring.01@regionh.dk


Kursets navn: Traumatologi II 203410
Dato for kursus: 24 - 25. september
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Søren Kring
Email: soeren.kring.01@regionh.dk


Kursets navn: Tumorkirurgi 203411
Dato for kursus: 28 - 29. september 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Thomas Baad-Hansen
Email: thombaad@rm.dk


Kursets navn: Fod og Ankel Kirurgi 203412
Dato for kursus: 5 - 6. oktober
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Johnny Frøkjær
Email: johnny.froekjaer@rsyd.dk


Kursets navn: Kirurgisk Færdighedstræning – Efterår 202307
Dato for kursus: 26 – 31. oktober 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk


Kursets navn: Infektionskirurgi 203413
Dato for kursus: 10 – 11. november
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Klaus Kjær Petersen
Email: klaus.kjaer.e11@aarhus.rm.dk


Kursets navn: Skulder og Albue Kirurgi 203414
Dato for kursus: 23 - 25. november
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Janne Ovesen
Email: jannoves@rm.dk

Oto-rhino-laryngologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Grethe Badsberg Samuelsen, MD, PhD
Øre, Næse og Halsafdelingen
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Mail: grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

FORÅR 2020

Kursets navn: Mellemøret (nr. 203501)
Dato for kursus: 20. - 23. januar 2020
Sted: Gentofte Hospital, CAMES og Panum Instituttet
Delkursusleder: Martin Nue Møller
Email: martin@nuemoller.dk / Martin.Nue.Moeller.01@regionh.dk


Kursets navn: Næse-bihuler (nr. 203502)
Dato for kursus: 4. – 7. februar 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Jesper Bille
Email: jespbill@rm.dk


Kursets navn: Billeddiagnostik (nr. 203503): 
Dato for kursus: marts 2020 Udskydes til foråret 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen
Email: arm@dadlnet.dk / anders.roerbaek.madsen@rsyd.dk


Kursets navn: Hoved-Hals (nr. 203504)
Dato for kursus: maj (uge 22) 2020 Flyttes til 8.-11. december 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Kristine Bjørndal
Email: Kristine.Bjoerndal@rsyd.dk


Kursets navn: Endoskopi (nr. 203505)
Dato for kursus: 17. - 19. juni 2020