Engelsk

Generelle kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de obligatoriske generelle kurser i videreuddannelsen. Det teoretiske uddannelsesprogram er obligatorisk og kurser udbydes i regi af de tre videreuddannelsesregioner og Sundhedsstyrelsen.

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er ansvarlige for følgende generelle kurser: 

  • Kursus i kommunikation (den kliniske basisuddannelse) 
  • Kursus i pædagogik/læring (den kliniske basisuddannelse) 
  • Kursus i akut behandling og transport (den kliniske basisuddannelse)
  • Kursus i vejledning (på introuddannelsen)
  • Kursus i Sundhedsvæsenets organisation og ledelse, SOL 1 (hoveduddannelsen) og SOL 3 (hoveduddannelsen)

Spørgsmål vedrørende disse kurser bedes derfor rettet til De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

SOL 2

SOL 2 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) er et 3-dages internatkursus. Kurset er obligatorisk for læger i hoveduddannelsen, og deltagelse i hele kurset er en forudsætning for at få kurset godkendt. SOL 2 erstatter det tidligere LAS III, det vil sige, hvis du har gennemført LAS III, skal du ikke gennemføre SOL 2. 

En vigtig del af SOL 2 er at inddrage dine konkrete erfaringer som kommende speciallæge. Forud for kurset får du tilsendt en opgave, som skal løses inden kursets start. 
CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) forestår administrationen af SOL 2.

Adgangskrav til SOL 2 er som udgangspunkt, at man har gennemført SOL 1/LAS I, og at man på tidspunktet for SOL 2 kursets afvikling har gennemført halvdelen af hoveduddannelsen. I forbindelse med tilmeldingen skal derfor oplyses forventet tidspunkt for afslutning af hoveduddannelsesforløbet. 

Tilmelding

Der er individuel tilmelding til SOL 2, og tilmeldingen er bindende.

Alle SOL 2-kurser i 2019 og 2020 er fuldtegnede. Det er ikke muligt at tilmelde sig SOL 2 kurserne i 2021 på nuværende tidspunkt. Sundhedsstyrelsen kan på grund af særlige omstændigheder desværre ikke oplyse, hvornår der åbnes for tilmelding for 2021. Så snart dette er afklaret, vil der blive oplyst herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Al kommunikation omkring SOL 2 foregår elektronisk, så er du tilmeldt SOL 2, skal du tjekke din mail ofte. 

Eventuelle spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til: 

Francis Grinderslev, kursusadministrator 
Tlf. 3868 4045 
Mail: francis.grinderslev@regionh.dk

 
Opdateret 02 SEP 2019