Engelsk

Generelle kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de obligatoriske generelle kurser i videreuddannelsen. Det teoretiske uddannelsesprogram er obligatorisk og kurser udbydes i regi af de tre videreuddannelsesregioner og Sundhedsstyrelsen.

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er ansvarlige for følgende generelle kurser: 

  • Kursus i kommunikation (den kliniske basisuddannelse) 
  • Kursus i pædagogik/læring (den kliniske basisuddannelse) 
  • Kursus i akut behandling og transport (den kliniske basisuddannelse)
  • Kursus i vejledning (på introuddannelsen)
  • Kursus i Sundhedsvæsenets organisation og ledelse, SOL 1 (hoveduddannelsen) og SOL 3 (hoveduddannelsen)

Spørgsmål vedrørende disse kurser bedes derfor rettet til De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

SOL 2

SOL 2 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) er et 3-dages internatkursus. Kurset er obligatorisk for læger i hoveduddannelsen, og deltagelse i hele kurset er en forudsætning for at få kurset godkendt. SOL 2 erstatter det tidligere LAS III, det vil sige, hvis du har gennemført LAS III, skal du ikke gennemføre SOL 2.

En vigtig del af SOL 2 er at inddrage dine konkrete erfaringer som kommende speciallæge. Forud for kurset får du tilsendt en opgave, som skal løses inden kursets start.

CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) forestår administrationen af SOL 2.

Alle SOL 2-kurser i 2019 er fuldtegnede. Det er ikke muligt at tilmelde sig SOL 2 kurserne i 2021 på nuværende tidspunkt.

Tilmelding til SOL 2 kurser 2020

Der er individuel tilmelding til SOL 2, og tilmeldingen er bindende.

Adgangskrav til SOL 2 er som udgangspunkt, at man har gennemført SOL 1/LAS I, og at man på tidspunktet for SOL 2 kursets afvikling har gennemført halvdelen af hoveduddannelsen. I forbindelse med

tilmeldingen skal derfor oplyses forventet tidspunkt for afslutning af hoveduddannelsesforløbet.

SOL 2 er et 3-dages internatkursus. Kurset er obligatorisk, og deltagelse i hele kurset er en forudsætning for at få kurset godkendt.

Tilmeldingsfrist for deltagelse i et SOL 2 kursus i 2020 er den 15. februar 2019. Efter din tilmelding vil du få en bekræftelse pr. mail senest den 13. marts 2019 på, om du er optaget på SOL 2 kursus i 2020 og i givet fald på hvilket af de 23 kurser. Al kommunikation omkring SOL 2 foregår elektronisk, så tjek din mail ofte.

Eventuelle spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til:

Francis Grinderslev, kursusadministrator

Tlf. 3868 4045

Mail: francis.grinderslev@regionh.dk

Meld dig til kurset

Opdateret 02 MAJ 2019