xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Om de specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

En specialespecifik kursusrække har typisk en samlet varighed på 210 timer, hvor uddannelseslægerne er væk fra den daglige klinik og den uddannelsesaktivitet, der foregår der. 

De specialespecifikke kurser bliver tilrettelagt af hovedkursledere, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Hver hovedkursusleder kan inddrage delkursusledere som en central aktør i forhold til den praktiske afvikling af de enkelte kurser, men det står det enkelte speciale frit for, om de ønsker at benytte sig af delkursusledere.

Undervisningshonorar for kursusledere

Skemaet skal udfyldes af del- og hovedkursusledere.

Skemaet er i excel, og i første faneblad er der en vejledning i, hvordan skemaet udfyldes. Andet faneblad er et administrationsark vedrørende specialer.

Dernæst følger faneblade for delkursusledere og honorarlønnede som skal udfyldes:

Undervisningshonorar (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere

Skemaet skal udfyldes af underviseren.

Hent skemaet, hvor du kan vælge mellem 'under 24 timer' og 'over 24 timer'.

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - under 24 timer (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - over 24 timer (excel)

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for alle udgifter, samt en køreplan fra fx Google maps, hvis du har kørt i bil. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din delkursusleder. Obs! Der må kun være ét kursus pr. e-mail.

Indberetning for hovedkursusledere

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular:

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Rejse- og udlægsafregning for kursister

Skemaet skal udfyldes af kursisten:

Rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for udgifter. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din hovedkursusleder.

Procedure ved e-faktura

Alle udgifter, der ønskes refunderet til andet end en nem konto, skal ske via afsendelse af en e-faktura.

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Der er tale om NemHandel Fakturablanket på virk.dk.

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996-ordningen og kan bruges i forhold til 2003-ordningen.

Kursusbevis

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9057

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Ledende Overlæge Akutafdelingen SUH Køge
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 216001
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus
Dato for kursus: 25. - 26.11.2021
Sted: MidtSim Århus 
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216002
Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger
Dato for kursus: 14.12.2021
Sted: Bispebjerg, København
Delkursusleder: Charlotte Trampedach, Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216003
Kursets navn: Flowmaster
Dato for kursus: OBS ny dato: 20.-21.12.2021
Sted: Horsens
Delkursusleder: Dea Kehler
Email: deakehlers@gmail.com

Kursets nummer: 216004
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd syd
Dato for kursus: 24. - 25.3.2021
Sted: OUH
Delkursusleder: Stefan Posth
Email: Stefan.Posth@rsyd.dk

Kursets nummer: 216005
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd nord
Dato for kursus: OBS ny dato: 9. - 10.12.2021 
Sted: Århus eller Horsens
Delkursusleder: Jesper Weile
Email:  jesper.weile@gmail.com

Kursets nummer: 216006
Kursets navn: ABCDE
Dato for kursus: OBS 2 dele: 8.-10.11 og 22. - 23.11.2021
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216007
Kursets navn: Akutte kirurgiske tilstande
Dato for kursus: 14.-17.6.2021
Sted: Sjælland
Delkursusleder: Halfdan Lauritzen
Email: halfdan.lauridsen@regionh.dk

Kursets nummer: 216008
Kursets navn: Akut pædiatri
Dato for kursus: OBS ny dato 6.-8.12.2021
Sted: Holbæk Sygehus, Region Sjælland
Delkursusleder: Anders Verstergaard Krusenstjerna-Halfstrøm
Email: andh@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216009
Kursets navn: Traumakurset/ATLS
Dato for kursus: løbende
Sted: Korsør, Sjælland
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 216010
Kursets navn: Katastrofemedicin og transport for akutlæger
Dato for kursus: følger
Sted: følger
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Rikke Vita Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d., Hovedkursusleder, 
Postgraduat klinisk lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST
Center for HR og Uddannelse 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, opgang 1, etage 25, 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
2730 Herlev
Mobil: +45 20321302
Mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursusadministrator

Pia Frese Berg & Rikke Pedersen
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 43 69
E-mail: HUanaestesi@regionh.dk
 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 20407  AFLYST   - flyttet til 25.-26. marts 2021 
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2020
Dato for kursus: 12. – 13. januar 2021 
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 20412  AFLYST – flyttet til 30-31 august 2021
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2019
Dato for kursus: 21. – 22. januar 2021 
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets nummer: 20406  AFLYST  - flyttet til 22.-23. marts 2021
Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold maj 2020
Dato for kursus: 27. – 28. januar 2021
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Lars Kjærsgaard og Christina Ankjær Sørensen
Email: lars.kjaersgaard@rn.dk & christina.soerensen@rn.dk


Kursets nummer: 21401
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold nov. 2020
Dato for kursus: 1. – 4. februar 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk:

Kursets nummer: 21402  AFLYST – flyttet til 16-18. juni 2021 
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 8. – 10. februar 2021 
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 21403
Kursets navn: Obstetrisk og det nyfødte barn – Hold nov. 2019
Dato for kursus: 1. - 3. marts 2021
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Hanne Lippert  og Deepti Jain
E-mail: hannlipp@rm.dk  & deepjain@rm.dk

Kursets nummer: 21404
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer  - Hold nov. 2020
Dato for kursus: 11. marts 2021
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets nummer: 21405
Kursets navn: Anæstesi      - Hold maj 2018
Dato for kursus: 15. – 16. marts 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 21426  - tidligere aflyst
Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold maj 2020
Dato for kursus: 22. – 23. marts 2021
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Lars Kjærsgaard og Christina Ankjær Sørensen
Email: lars.kjaersgaard@rn.dk & christina.soerensen@rn.dk

Kursets nummer: 21427 - tidligere aflyst
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2020
Dato for kursus: 25. – 26. marts 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 21408
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi – Hold maj 2019
Dato for kursus: 13. - 15. april 2021
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Mette Veien og Peter Ahlburg
Email: mettveie@rm.dk & p.a@auh.rm.dk

Kursets nummer: 21409
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold nov. 2017
Dato for kursus: 21. – 23. april 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 21410
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter  - Hold maj 2020
Dato for kursus: 26. – 27. april 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zweisler 
Email: stine.zwisler@rsyd.dk

Kursets nummer: 21411
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 26.- 28. maj 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
Email: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Kursets nummer: 21406  - tidligere aflyst
Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold nov. 2020
Dato for kursus: 3.-4. juni 2021
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Lars Kjærsgaard og Christina Ankjær Sørensen
Email: lars.kjaersgaard@rn.dk & christina.soerensen@rn.dk

Kursets nummer: 21407 – tidligere aflyst
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold nov. 2020
Dato for kursus: 3.-4. juni 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 21412
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2020
Dato for kursus: 7. – 8. juni 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets nummer: 21402  - tidligere aflyst
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 16-18 juni 2021
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk


Kursets nummer: 21425  - tidligere aflyst
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2019
Dato for kursus: 30. – 31. aug. 2021 
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets nummer: 21413
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold maj 2021
Dato for kursus: 7. – 10. september 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk:

Kursets nummer: 21414
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi  - Hold maj 2019
Dato for kursus: 13. – 15. september 2021
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
Email: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 21415
Kursets navn: Anæstesi      - Hold nov.  2018
Dato for kursus: 20. – 21. september 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
Email: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 21416
Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd)  - Hold maj 2021
Dato for kursus: 28. + 29. september 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Lei Larsen & Josefine Thomsen
Email: ulla.lei.larsen@rsyd.dk & josefine.thomsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 21417
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2021
Dato for kursus: 30. sep. – 1. okt. 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
Email: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 21418
Kursets navn: Obstetrik og Det nyfødte barn  - Hold maj 2020
Dato for kursus: 4. – 5. oktober 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
Email: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets nummer: 21419
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold maj 2018
Dato for kursus: 11. – 13. oktober 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
Email: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 21420
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer  - Hold maj 2021
Dato for kursus: 28. oktober 2021
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
Email: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com


Kursets nummer: 21421
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter  - Hold nov.2020
Dato for kursus: 15. – 16. november 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zweisler 
Email: stine.zwisler@rsyd.dk

Kursets nummer: 21422
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi  - Hold nov. 2019
Dato for kursus: 22. -24. november 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Torsten Lauritsen og Birgitte Schousboe
Email: torsten.lauritsen@regionh.dk & birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets nummer: 21423
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold nov. 2020
Dato for kursus: 30. nov. – 1. dec. 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
Email: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets nummer: 21424
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold maj 2019
Dato for kursus: 8. – 10. december 2021
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
Email: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 21501
Kursets navn: Pressehåndtering, individuel risikokommunikation
Dato for kursus: 29-30. september 2021
Sted: København
Delkursusleder: Harald Meyer
Email: harald.william.meyer@regionh.dk

Kursets nummer: 21502
Kursets navn: Forebyggelse og tilbage til arbejde
Dato for kursus: 27-28. oktober 2021
Sted: Følger
Delkursusleder: Peder Skov
Email: pgsk@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 204105
Kursets navn: Sundhedsjura
Dato for kursus: 1.-3. februar 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Cathrine Bach
Email:  CATBAC@rm.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gert Thomsen
Tilmelding: hovedkursusleder@protonmail.com

Kursets nummer: 214104
Kursets navn: Sundhedsøkonomi
Dato for kursus: 17.- 19. maj 2021
Sted: Følger
Delkursusleder: Andreas Rudkjøbing
Email: andreasrudkjoebing@gmail.com
Tilmelding: hovedkursusleder@protonmail.com

Kursets nummer: 214102
Kursets navn: Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation
Dato for kursus: 17.-19. november 2021
Sted: København
Delkursusleder: Tyra Krause
Email: tgv@ssi.dk
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Vivi Schlünssen
Tilmelding: hovedkursusleder@protonmail.com

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge Gabriele Wilhelm Leth
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
Ambulatorie for unge, B295
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby
Tlf.: 38 64 05 00
E-mail: Gabriele.leth@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 21601
Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2020)
Dato for kursus: 03.03.2021
Sted:Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets nummer: 21602
Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2020)
Dato for kursus: 04.03.2021
Sted:Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets nummer: 21603
Kursets navn: Angst og Psykosomatik (Hold 2020)
Dato for kursus: 22.03.2021
Sted:Odense
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets nummer:21604
Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi (Hold 2021)
Dato for kursus: 13.-15.04.2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Thorsten Schumann/ Rikke Wesselhøft
Email: Thorsten.schumann@rsyd.dk / Rikke.wesselhoeft@rsyd.dk

Kursets nummer: 21605
Kursets navn: Misbrug (Hold 2020)
Dato for kursus: 21.04.2021
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jonathan Hannibal
Email: jejha@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 21606
Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2020)
Dato for kursus: 22.04.2021
Sted:Glostrup
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 21607
Kursets navn: Teoretisk kursus Psykoterapi (Hold 2020)
Dato for kursus: 25.-27.05.2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: peterams@rm.dk

Kursets nummer: 21608
Kursets navn: Autisme og mental retardering (Hold 2021)
Dato for kursus: 14.-16.6.2021
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: Marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets nummer: 21609
Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2021)
Dato for kursus: 20.-22.09.2021
Sted: København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 21610
Kursets navn: Psykofarmakologi 1 (Hold 2020)
Dato for kursus: 23. og 24.09.2021
Sted:København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 21611
Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2020)
Dato for kursus: 30.09.2021
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Bork
Email: nanna.katrine.bork@regionh.dk

Kursets nummer: 21612
Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2020)
Dato for kursus: 01.10.2021
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets nummer: 21613
Kursets navn: Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2021) 
Dato for kursus: 25.-27.10.2021
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk


Kursets nummer: 21614
Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2020)
Dato for kursus: 10.11.2021
Sted: København
Delkursusleder: Patrick Gosden
Email: niels.patrick.gosden@regionh.dk

Kursets nummer: 21615
Kursets navn: Affektive lidelser (Hold 2020)
Dato for kursus: 11.11.2021
Sted: København
Delkursusleder: Vibeke Bille
Email: vibeke.hoeg.bille@regionh.dk


Kursets nummer: 21616
Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2021)
Dato for kursus: 17.11.2021
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets nummer: 21617
Kursets navn: Spædbarnspsykiatri (Hold 2021)
Dato for kursus: 18.11.2021
Sted: København
Delkursusleder: Anne Lise Olsen
Email: anne.lise.02.olsen@regionh.dk

Kursets nummer: 21618
Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2020)
Dato for kursus: 6.12.2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nissen
Email: judiniss@rm.dk

Kursets nummer: 21619
Kursets navn: Skizofreni (Hold 2020)
Dato for kursus: 7.12.2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Martin Nygaard Hansen
Email: Martihan@rm.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: Delkursus 6 (udskudt fra 2020) (20706)
Kursets navn: Den professionelle dermatologi og infektioner
Dato for kursus: 1.-3. februar 2021
Sted: Hudlægecenter Nord
Delkursusleder: Henrik Sølvsten, Hans Lumholdt, Anne Funding og Monika Gniadecka
Email: Hudlager.aalborg@mail.dk 

Kursets nummer: Delkursus 1 (21701)
Kursets navn: Den geriatriske patient og lokalbehandling
Dato for kursus: 13. og 14. april 2021
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Anne Danielsen, Gitte Strauss, Luise Idorn
Email: anne.danielsen@dadlnet.dk, d279846@dadlnet.dk, luise.idorn@gmail.com 

Kursets nummer: Delkursus 2 (21702)
Kursets navn: Den kløende patient og pædiatri
Dato for kursus: 16.-18. juni 2021
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Delkursusleder: Charlotte Gotthard Mørtz og Christian Vestergaard
Email: mette.orup@rsyd.dk 

Kursets nummer: Delkursus 4 (21704)
Kursets navn: Den akutte patient
Dato for kursus: 22.-24.september 2021
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Claus Zachariae og Diljit Knudsen
Email: claus.zachariae@regionh.dk, diljit.kaur.knudsen.02@regionh.dk  

Kursets nummer: Delkursus 3 (21703)
Kursets navn: Venerologi og anogenitale sygdomme
Dato for kursus: 10.-12. november 2021
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Helle Kiellberg Larsen og Tine Vestergaard
Email: helle.kiellberg.larsen@regionh.dk, tine.vestergaard@rsyd.dk 

Kursets nummer: Delkursus 5 (21705)
Kursets navn: Hudens tumorer
Dato for kursus: 1.-3. december 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Tine Vestergaard og Henrik Lorentzen
Email: tine.vestergaard@rsyd.dk, henrlore@rm.dk 

Kursets nummer: Delkursus 0
Kursets navn: Basal dermatologi Vest
Dato for kursus: 8. oktober 2021
Sted: Afventer
Delkursusleder: Sumangali Prasad og Henrik Lorentzen
Email: sumangali.chandra.prasad@rsyd, henrlore@rm.dk  

Kursets nummer: Delkursus 0
Kursets navn: Basal dermatologi Øst
Dato for kursus: 22. maj 2021
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Ulrikke Lei, Berit Carlsen og Kristina Ibler
Email: ulrikke.lei@regionh.dk, berit.christina.carlsen.01@regionh.dk, ksi@regionsjaelland.dk

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Overlæge Marie Søgaard
Obstetrisk klinik
Rigshospitalet
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning 21901
Tidspunkt: 3. februar – 5. februar, 2021 (uge 5) – AFLYST grundet Covid. Nye datoer: 9-11 juni, 2021 (uge 23)
Sted: Horsens
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK 21909
Tidspunkt: 9. februar - 11. februar, 2021 (uge 6) – AFLYST grundet Covid. Nye datoer: 15-17 juni, 2021 (uge 24) obs bemærk tirsdag til torsdag
Sted: Aarhus   
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk  og overlæge, lektor, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk

Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI 21902
Tidspunkt: 8. april - 9. april 2021 (uge 14)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI 21903
Tidspunkt: 3. maj – 5. maj 2021 (uge 18) obs bemærk mandag til onsdag
Sted: Hillerød Hospital. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI 21904
Tidspunkt: 2. juni – 4. juni 2021 (uge 22)
Sted: København 
Delkursusledere: Afdelingslæge, ph.d. Annemette Bay Bjørn, Regionshospitalet i Horsens, annbjoer@rm.dk og Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets navn: FØTALMEDICIN 21907
Tidspunkt: 26. oktober - 29. oktober 2021 (uge 43) 
Sted: Rigshospitalet. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI 21910
Tidspunkt: 1. november - 3. november 2021 (uge 44) obs bemærk mandag til onsdag
Sted: København
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk 

Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK 21908
Tidspunkt: 24. november - 26. november, 2021 (uge 47) 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION 21905 + 21906
Tidspunkt: 27.-28. maj 2021 (uge 21) eller 2. – 3. december 2021 (uge 48) obs. kurset er dubleret. 
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk og overlæge Anja Kirstein, Ålborg Universitetshospital, anjakirstein@dadlnet.dk 

Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b 
Tidspunkt: 15.- 19. marts 2021 (uge 11) og 23.- 27.  august 2021 (uge 34) (kurset er dubleret). 
Sted: Aarhus Universitetshospital 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211001
Kursets navn: Kogle-og calciummetaboliske sygdomme
Dato for kursus: 25.+26. oktober 2021
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Peter Vestergaard
Email: p.vestergaard@rn.dk

Kursets nummer: 211002
Kursets navn: Diabetes og ernæringsbetingede sygdomme 
Dato for kursus: December 2021, datoer følger
Sted: Steno Diabetes Centre Copenhagen
Delkursusleder: Ulla Bjerre Christensen
Email: ulla.bjerre-christensen@regionh.dk

Kursets nummer: 211003
Kursets navn: Binyre- og gonadesygdomme
Dato for kursus: 7.+8. juni 2021
Sted: Århus virtuelt
Delkursusleder:Per Løgstrup Poulsen
Email: perpouls@rm.dk

Kursets nummer: 211004
Kursets navn: Hypofysesygdomme
Dato for kursus: 15.+16. april 2021
Sted: Århus virtuelt
Delkursusleder: Jens Otto Lunde
Email: joj@clin.au.dK

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusledere

Mette Holland-Fischer og Mette Yde Mattiesen 
hovedkursusleder@dsim.dk


For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursusnummer: 211101
Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com 

Kursets navn: Akut medicin, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer: 211102
Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211105
Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211103
Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 211106
Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 211107
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 211110
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 211108
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211111
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursusnummer 211109
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer 211112
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursusnummer: 211113
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 211116
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 211114
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 211117
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 211115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211118
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211119
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursusnummer 211122
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk


Kursusnummer 211120
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211123
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211121
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211124
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 211125
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211128
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211126
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211129
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211127
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211130
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 211131
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 211134
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 211132
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnummer 211135
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnummer: 211133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursusnummer 211136
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursusnummer 211137
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211140
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211138
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211141
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk, lars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursusnummer 211139
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Mette van Overeem Felter 
Email: mette.van.overeem.felter@regionh.dk 

Kursusnummer 211142
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Mette van Overeem Felter 
Email: mette.van.overeem.felter@regionh.dk

Kursusnummer 211143
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211146
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211144
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211147
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursusnummer 211145
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, Karin.Peschardt@regionh.dk

Kursusnummer 211148
Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dk, Karin.Peschardt@regionh.dk

Kursusnummer 211149
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursusnummer 211152
Kursets navn: Den ældre patient, Nord - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursusnummer 211150
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 211153
Kursets navn: Den ældre patient, Syd - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursusnummer 211151
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 2021
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursusnummer 211154
Kursets navn: Den ældre patient, Øst - November
Dato for kursus: November 2021
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursusnr.: 211201
Kursets navn: Hepatologi
Dato for kursus: 15. marts-18. marts 2021
Sted: DGI Byen, København
Delkursusleder: Flemming Bendtsen/Aleksander Krag
Email: flemming.bendtsen@regionh.dk/aleksander.krag@rsyd.dk

Kursusnr.: 211202
Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi
Dato for kursus: 2.-3. december 2021
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Srdan Novovic/Stig Borgbjerg Laursen
Email: srdan.novovic@regionh.dkstig.laursen@rsyd.dk

Kursusnr.: 211203
Kursets navn: Avanceret Gastroenterologi og Hepatologi
Dato for kursus: 23.-26. november 2021
Sted: Kursuscenter Huset, Middelfart
Delkursusleder: Jens Kjeldsen, Henning Grønbæk
Email: jens.kjeldsen@rsyd.dk, henngroe@rm.dk 

 

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, specialeansvarlig overlæge på Geriatrisk-Palliativ afdeling GP, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211301
Kursets navn: Geriatriske sygdomme 1
Dato for kursus: marts og maj 2021 (4 dage)
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Catherine Hauerslev Foss og Seham Shahla
Email: annefoss@rm.dk og sehashah@rm.dk

Kursets nummer: 211302
Kursets navn: Den Geriatriske Ekspert
Dato for kursus: November 2021 (2 dage)
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Lillian Mørch og Pia Kannegaard
Email:  Lillian.Moerch.Joergensen@regionh.dk og nimann@dadlnet.dk

Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211401
Kursets navn: Højmaligne lymfeproliferative sygdomme
Dato for kursus: OBS NY DATO 26. og 27.april 2021
Sted: København
Delkursusleder: Michael Roost Clausen og Peter Brown 
Email: Peter.Brown@regionh.dk og Michael.Roost.Clausen@rsyd.dk

Kursets nummer: 211402
Kursets navn: M-komponent sygdomme
Dato for kursus: OBS NY DATO 26.-27.maj 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Trine Silkjær og Thomas Lund 
Email: Thomas.Lund2@rsyd.dk og trinsilk@rm.dk

Kursets nummer: 211403
Kursets navn: Lavmaligne lymfeproliferative sygdomme
Dato for kursus: 23. og 24. marts 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Michael Roost Clausen og Peter Brown 
Email: Peter.Brown@regionh.dk og Michael.Roost.Clausen@rsyd.dk

Kursets nummer:211404
Kursets navn: Den hæmatologiske patient
Dato for kursus: 22., 23 og 24. september 2021
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Frederiksen og Andreas Glenthøj
Email: andreas.glenthoej@regionh.dk og henrik.frederiksen@rsyd.dk

Kursets nummer:211405
Kursets navn: Kommunikation i hæmatologi
Dato for kursus: 6. og 7.oktober 2021
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Stine Novrup Clemmensen og Laura Mors Haunstrup 
Email: lamo@rn.dk og stine.novrup.clemmensen.02@regionh.dK

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledere

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d. Michael Dalager-Pedersen
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg University Hospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Denmark
E-mail: midp@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211501
Kursets navn: Kardiopulmonale Infektioner+TB
Dato for kursus: 28. og 29. januar 2021 
Sted: Odense
Delkursusleder: Isik Somuncu Johansen, OUH; Christian Philip Fischer, Hvidovre Hospital og Janne Jensen, Kolding Sygehus.
Email: Isik.Somuncu.Johansen@rsyd.dk; Janne.Jensen@rsyd.dkchristian.philip.fischer@regionh.dk 


Kursets nummer:211502
Kursets navn: CNS-infektioner
Dato for kursus: 22. og 23. april 2021
Sted: Ikke fastlagt
Delkursusleder: Christian Brandt, Sjællands Universitetshospital Roskilde; Jannik Helweg-Larsen, Rigshospitalet
Email: chtb@regionsjaelland.dk; Jannik.Helweg-Larsen@regionh.dk

Kursets nummer:211503
Kursets navn: Infektionshygiejne/profylakse, sepsis og urogenitale infektioner
Dato for kursus: Forår/sommer 2021
Sted: Ikke fastlagt
Delkursusleder: Merete Storgård, Aarhus Universitetshospital og Anders Koch, Rigshospitalet.
Email: merestor@rm.dk; anders.koch.01@regionh.dk


Kursets nummer: 211504
Kursets navn: Knogle- og bløddelsinfektioner
Dato for kursus: Efterår 2021
Sted: Ikke fastlagt
Delkursusleder: Pernille Ravn, Herlev Hospital og Lotte Ebdrup, Aarhus Universitetshospital 
Email: pernille.ravn.02@regionh.dk, Lotte.Ebdrup@rm.dk

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Martin Snoer
Uddannelsesansvarlig Overlæge
Formand for DCS uddannelsesudvalg, Hovedkursusleder
Kardiologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Telefon: 22 40 43 78
E-mail: marsn@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211603
Kursets navn: HU1 (E2020/F2021)
Dato for kursus: 12.-14. oktober 2021
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: lone.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets nummer: 211604
Kursets navn: HU2 (E2019/F2020)
Dato for kursus: 28.-30. september 2021
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Niels.Eske.Bruun@regionh.dk

Kursets nummer: 211605
Kursets navn: HU3 (E2018/F2019)
Dato for kursus: 14.-17. juni 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Karsten Veien
Email: karsten.veien@rsyd.dk

Kursets nummer: 211606
Kursets navn: HU4 (E2017/F2018)
Dato for kursus: 27.-29. april 2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets nummer: 211607
Kursets navn: HU5 (E2016/F2017)
Dato for kursus: 26.-27. januar 2021
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

Kursets nummer: 211601
Kursets navn: TEE kursus (forår, 1601) 
Dato for kursus:  Uge 17 2021 (datoer følger)
Sted: Ålborg/odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets nummer: 211602
Kursets navn: TEE-kursus (efterår, 1602) 
Dato for kursus: Uge 49 2021 (datoer følger)
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Morten Borg
Afdelingslæge
Lungemedicinsk afdeling
Aalborg Universitetshospital
E-mail: moklb@rn.dk 

Kursussekretær

Marianne Ferch Helledie
Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
mafh@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211701
Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi
Dato for kursus: 30.-31. august
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen
Email: jann.mortensen@regionh.dk

Kursets nummer: 211702
Kursets navn: Kursus i KOL og NIV
Dato for kursus: 1. + 2. november
Sted: Sygehus Lillebælt, Vejle   
Delkursusleder: Anders Løkke og Nina Skavlan Godtfredsen
Email: aloekke@gmail.com og nina.skavlan.godtfredsen@regionh.dk 

Kursets nummer: 211703
Kursets navn: Kursus i astma 
Dato for kursus: 30.-31. august
Sted:  Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmid 
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets nummer: 211704
Kursets navn: Kursus i allergi
Dato for Kursus: 1.-2. september
Sted: Aarhus Universitetshospital 
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold 
E-mail: Backer@dadlnet.dk og Tinaskjo@rm.dk

Kursets nummer: 211705
Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner
Dato for kursus: 25. + 26. oktober
Sted: Odense Universitetshospital 
Delkursusleder: Jesper Rømhild Davidsen og Ole Hilberg
Email: jesper.roemhild.davidsen@rsyd.dk og ole.hilberg@rsyd.dk

Kursets nummer: 211706
Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
Dato for kursus: 12. + 13. april
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Amal Durakovic og Torben Riis Rasmussen
Email: amaldurakovic@hotmail.com og torras@rm.dk

Kursets nummer:211707
Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik
Dato for kursus: 1. - 3. november 
Sted: København 
Delkursusleder: Lars Konge og Paul Frost Clementsen
Email: lars.konge@regionh.dk og paul.frost.clementsen@regionh.dk

Kursets nummer: 211708
Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme
Dato for kursus: 7.-8. juni
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og karbends@rm.dk

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Overlæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde
Tlf. 9357 0335

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Connie Kjærgaard Johansen, 
E-mail:  ckjh@regionsjaelland.dk Tlf. 4732 2140

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 201801
Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i Transplantation og Immunologi
Dato for kursus: 14.-16. april 2021
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Søren Schwartz Sørensen & Karin Skov 
Email: Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk   Karin.Skov@auh.rm.dk

Kursets nummer:211801
Kursets navn: Akut og kronisk glomerulonephritis, HUS og TTP
Dato for kursus: 20.-23. september 2021 (tilmeldingsfrist 1. juli 2021)
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Jesper Melchior Hansen og Jens Dam Jensen
Email: Jesper.Melchior.Hansen@regionh.dk og jenjesen@rm.dk

Kursets nummer:211802
Kursets navn: Kursus i Nyrefysiologi
Dato for kursus: 15.-17. november 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thiesson og Claus Bistrup
Email: helle.thiesson@rsyd.dk og Claus.Bistrup@rsyd.dk

Kursets nummer:211803
Kursets navn: Dialysebehandling og plasmaferese
Dato for kursus: 11. - 12. oktober i Århus og 10. - 11. november i Ålborg
Sted: Århus og Ålborg
Delkursusleder: Jesper Mosgaard Rantanen, Tom Buur og Johan Vestergaard Povlsen
Email: jemr@rn.dk, tom.buur@rn.dk og johan.povlsen@skejby.rm.dk 

 

Det tilstræbes at kurserne afholdes hvert andet år. Der gøres opmærksom på kurserne, men du skal selv tilmelde dig

I lige år:  
Transplantation og Hypertension

I ulige år: 
Fysiologi, Dialyse og Glomerulonefritis

Tidspunkt for deltagelse anbefales aftalt med vejleder efter anbefalinger givet i Målbeskrivelsen. 

 

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 211901
Kursets navn: delkursus 1
Dato for kursus: 27.-30. september 2021
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: Lars.Juul.01@regionh.dk

Kursets nummer: 211903
Kursets navn: delkursus 3
Dato for kursus: 11.-14. oktober 2021
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Annette Schlemmer
Email: aneshl@rm.dk

Kursets nummer: 211904
Kursets navn: delkursus 4
Dato for kursus: 1.-4. marts 2021
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Lene Dreyer
Email: l.dreyer@rn.dk

Kursets nummer: 211905
Kursets navn: delkursus 5
Dato for kursus: 13.-16. september 2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Hans Christian Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Kim Chr. Houlind
Ledende overlæge, Karkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus
Professor og centerleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk universitet
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Tlf 76362403

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Basal Ultralydskursus for karkirurgiske hoveduddannelsessøgende 212004
Dato for kursus:  Endnu ikke besluttet
Sted:  Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Kim Bredal
Email: kim.kargaard.bredahl@regionh.dk

Kursus i anæstesiologi 212001
Dato for kursus: 
Sted: København, CAMES
Delkursusleder: 
Tilmelding via email: 

Aneurismekursus 
Dato for kursus: 26.-27. August 2020
Sted: Aarhus Univeristetshospital
Delkursusleder: Sten Vammen
Tilmelding via email:
sten.vammen@skejby.rm.dk

Mikrobiologi og karrelaterede infektioner 
Dato for kursus: Ændret fra 6. Maj 2020 til 1.September eller 8. September 2020. Præcisering følger.
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Nikolaj Eldrup
Email: eldrup@me.com / nikolaj.eldrup@regionh.dk

Basale endovaskulære kompetencer 212005
Afholdes årligt
Dato for kursus: afholdes ad flere gange i løbet af året efter tilmelding
Sted: CAMES, Rigshospitalet
Delkursusleder: Jonas Peter Eiberg ‎
E-mail: jonas.peter.eiberg@regionh.dk 

Kursus i venøse sygdomme
Dato for kursus: 9. November 2020
Sted: Kolding Sygehus
Delkursusleder: Morten Stahl Madsen
Email: Morten.Stahl.Madsen@rsyd.dk

Dialyseadgange / Mesenteriel iskæmi 212002
Dato for kursus: 9. September 2020
Sted: Aalborg 
Delkursusleder: Christian Nikolaj Petersen
Email: chnp@rn.dk

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger i kursusrækken 2021

Kursets navn: nr. 202114(993) Traumatologi – flyttet fra 2020
Dato for kursus: 12-01-2021 – 14-01-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: nr. 212101(1016) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 01-02-2021 – 03-02-2021
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 212102(1021) Mammakirurgi
Dato for kursus: 05-03-2021
Sted: AUH, brystkirurgisk afd.
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 202107(991) Traumatologi – flyttet fra 2020
Dato for kursus: 08-03-2021 – 10-03-2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge, ph.d. Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 212103(1026) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus 
Dato for kursus: 22-03-2021 – 26-03-2021
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: stine.hoeyrup@regionh.dk

Kursets navn: nr. 212104(1028) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 12-04-2021 – 13-04-2021
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Claus Anders Bertelsen
Email: Claus.Anders.Bertelsen@regionh.dk

Kursets navn: 212105(1033) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 03-05-2021 – 04-05-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: nr.  212106(1035) Børnekirurgi
Dato for kursus: 10-05-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: 212107(1036) Traumatologi
Dato for kursus:25-05-2021 – 27-05-2021
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge, ph.d. Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: 212108(1017) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 30-08-2021 – 01-09-2021
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 212109(1022) Mammakirurgi
Dato for kursus: 06-09-2021
Sted: AUH, brystkirurgisk afd.
Delkursusleder: Marianne Djernes Korsgaard (Lautrup)
Email: marianne.korsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: 212110(1027) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus
Dato for kursus:13-09-2021 – 17-09-2021
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: stine.hoeyrup@regionh.dk

Kursets navn: 212111(1037) Traumatologi
Dato for kursus: 27-09-2021 – 29-09-2021
Sted: København
Delkursusleder: Professor, dr.med. Lars Bo Svendsen
Email: Lars.Bo.Svendsen@regionh.dk

Kursets navn: 212112 (xxxx) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 04-10-2021 – 05-10-2021
Sted: CAMES Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kursets navn: 212113 (1029) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 11-10-2021 – 12-10-2021
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Claus Anders Bertelsen
Email: Claus.Anders.Bertelsen@regionh.dk

Kursets navn: 212114(1034) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 01-11-2021 – 02-11-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: 212115(1038) Traumatologi
Dato for kursus: 17-11-2021 – 19-11-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: 202116(1044) Ultralyd
Dato for kursus: 06-12-2021
Sted: Afd C Rigshospitalet
Delkursusleder: Afdelingslæge Hanne Sønder Grossjohann
Email: hannesonder@dadlnet.dk

Kursets navn: 212117 (xxxx) Avanceret kirurgisk endoskopi
Dato for kursus: 08-12-2021 – 09-12-2021
Sted: CAMES Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Patrick Achiam 
Email: Michael.Patrick.Achiam.01@regionh.dk

Kirurgiske færdighedskurser

Hovedkursusleder

Viggo Bjerregaard Kristiansen
Overlæge 
Gastroenheden 
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre 
E-mail: viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets navn: nr. 212301(1013) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 18-01-2021 – 22-01-2021
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk


Kursets navn: nr. 212201(1014) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 25-01-2021 – 29-01-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring 
Email: ole.bjerring@rsyd.dk


Kursets navn:  nr.202204 (982) Praktisk fælleskirurgisk kursus – flyttet fra 2020
Dato for kursus: 22-02-2021 – 26-02-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 212202(1018) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 01-03-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk


Kursets navn: nr. 212203(1019) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 15-03-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Lasse Bugge
Email: Lasse.Bugge@rsyd.dk


Kursets navn: nr. 212204(1030) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 19-04-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk


Kursets navn:  nr. 212205(1015) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 17-05-2021 – 21-05-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 212302(1039) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-06-2021 – 08-06-2021
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: skovloeven@gmail.com


Kursets navn: nr. 212206(1031) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 10-06-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 212303(1042) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-09-2021 – 24-09-2021
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk


Kursets navn: nr. 212207(1040) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 30-09-2021– 01-10-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: Inge.Marie.Poulsen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 212208(1041) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 25-10-20201– 26-10-2021
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk


Kursets navn:  nr. 212209(1043) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 22-11-2021 – 26-11-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk


Kursets navn: nr. 212210(1020) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 29-11-2021
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk


Kursets navn: nr 212211(1032) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 13-12-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Klinisk biokemi

Hovedkursusleder:

Overlæge, klinisk lektor, ph.d Tina Parkner
Email: tinpar@rm.dk
Tlf.: 51846817 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se  Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 212401
Kursets navn: Farmakologi
Dato for kursus: maj 2021
Sted: Haraldskær, Vejle
Delkursusleder: Niklas Rye Jørgensen, Eva Greibe, Jeppe Buur Madsen
Email: niklas.rye.joergensen@regionh.dk, evagreib@rm.dk, jeppe.buur.madsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 212402
Kursets navn: Projektledelse og metodevalidering
Dato for kursus: november 2021
Sted: Følger
Delkursusleder: Nete Hornung, Søren Ladefoged
Email: netehorn@rm.dk, soerlade@rm.dk

Klinisk farmakologi

Hovedkursusleder:

Maija Bruun Haastrup
Speciallæge i klinisk farmakologi
Formand i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mail: mhaastrup@health.sdu.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 212501
Kursets navn: Undervisningsmetoder og –pædagogik i klinisk farmakologi
Dato for kursus: 3.-4. marts 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Daniel Pilsgaard Henriksen 
Email: dph@rsyd.dk

Kursets nummer: 212502
Kursets navn: Farmakokinetik og TDM
Dato for kursus: 12.-13. og 19.-20. april 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Troels K. Bergmann & Per Damkier
Email: troels.bergmann@rsyd.dk, pdamkier@health.sdu.dk

Kursets nummer: 212503
Kursets navn: Lægemiddelmetabolisme og ekskretion. Farmakogenetik
Dato for kursus: 27.-29. september 2021
Sted: Odense
Delkursusleder: Kim Brøsen, Tore B. Stage
Email: kbrosen@health.sdu.dk, tstage@health.sdu.dk

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Hovedkursusleder

Overlæge Peter S. Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet KF-4012 
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
TLF +45 3545 9665  -  FAX +45 3545 4015
E-mail: pso@rh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2021

Kursets nummer: 212601
Kursets navn: Isotopteknik 1 - ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling”
Dato for kursus: Hver mandag og fredag fra primo februar til medio april 2021