xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Lægeprognoser

Det er afgørende for sundhedsvæsenets funktion, at der findes tilstrækkeligt med læger og speciallæger i Danmark – og at der samtidig ikke uddannes flere end nødvendigt på de enkelte lægefaglige områder. Sundhedsstyrelsen udarbejder prognoser og dimensioneringsplaner for læger og speciallæger.

Arbejdet med lægeprognoserne forestås af Prognose- og dimensioneringsudvalget, som er et permanent udvalg under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Dimensioneringsplanerne løber typisk i fem år og fastsættes gerne ca. 1 år før planen træder i kraft. Den aktuelle dimensioneringsplan dækker perioden 2018-2020.

Ønske om ændret dimensionering

Såfremt der undervejs i perioden for dimensioneringsplanen opstår ønske om en ændret dimensionering inden for et enkelt speciale, både i forhold til antallet og fordelingen af uddannelsesforløb er der mulighed for at indsende en ansøgning om dette til Sundhedsstyrelsen.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for ønsket om den ændrede dimensionering og ansøgningen bør inden indsendelse til Sundhedsstyrelsen være drøftet med videreuddannelsesregionerne.

Sundhedsstyrelsen træffer herefter beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i dimensioneringsplanen. I vurderingen heraf kan Sundhedsstyrelsen inddrage prognose- og dimensioneringsudvalget.

Opdateret 02 MAJ 2019