Engelsk

Behandlerfarmaceut

En behandlerfarmaceut kan ordinere dosisdispensering og genordinere visse receptpligtige lægemidler under nærmere fastlagte omstændigheder. Uddannelsen er endnu ikke oprettet.

Formålet med uddannelsen til behandlerfarmaceut er at uddanne apoteksansatte farmaceuter til at kunne

  • foretage ordination af dosisdispensering med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination og
  • foretage genordination af visse receptpligtige lægemidler til patienter, som er i stabil behandling hermed.

Uddannelsen er fastlagt af Sundhedsstyrelsen, men endnu ikke oprettet. Uddannelsen varetages af Pharmakon.

Bekendtgørelse om uddannelse af behandlerfarmaceuter

Opdateret 02 MAJ 2019