Engelsk

Sundhedsstyrelsen og tobaksindustrien

For at sikre gennemsigtighed i Sundhedsstyrelsens interaktion med tobaksindustrien offentliggør Sundhedsstyrelsen referater, telefonnotater eller lign. om telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interesseorganisationer. Du kan læse dokumenterne her.

I artikel 5.3 i WHOs rammekonvention på tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control eller FCTC) fremgår det, at myndighederne skal gøre en indsats for at beskytte formuleringen og implementeringen af dens tobakskontrolpolitikker mod tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser i videst mulige omfang – og at der skal sikres gennemsigtighed i enhver interaktion mellem myndigheder og tobaksindustri.

For at leve op til dette har Sundhedsstyrelsen siden februar 22. februar 2018 offentliggjort referater, telefonnotater eller lignende i forbindelse med telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interesseorganisationer.

Møde med Hjerteforeningen og Dansk Erhverv (d. 24. januar 2019) 

Mail fra Hans Arne Kristiansen, 17. januar 2019

Kamp mod tobaksrøg kræver bredere indsats (indlæg fra Politken, vedhæftet ovenstående mail)

DI’s position i forhold til tobak og mulighederne for et evt. samarbejde (møde med Dansk Industri d. 20. august 2018) 

Muligheden for samarbejde om udbredelse af røgfri arbejdstid og røgfri arbejdsplads (møde med Dansk Erhverv d. 08. august 2018) 

Forstærket indsats over for Storrygere (konference d. 22. marts 2018) 

Kræftplan IV-konference (d. 31. januar 2018) 

Opdateret 28 MAJ 2019