xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsstyrelsen og tobaksindustrien

For at sikre gennemsigtighed i Sundhedsstyrelsens interaktion med tobaksindustrien offentliggør Sundhedsstyrelsen referater, telefonnotater eller lign. om telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interesseorganisationer. Du kan læse dokumenterne her.

I artikel 5.3 i WHOs rammekonvention på tobakskontrol (Framework Convention on Tobacco Control eller FCTC) fremgår det, at myndighederne skal gøre en indsats for at beskytte formuleringen og implementeringen af dens tobakskontrolpolitikker mod tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser i videst mulige omfang – og at der skal sikres gennemsigtighed i enhver interaktion mellem myndigheder og tobaksindustri.

For at leve op til dette har Sundhedsstyrelsen siden 22. februar 2018 offentliggjort referater, telefonnotater eller lignende i forbindelse med telefonopkald, henvendelser mv. fra tobaksproducenter og deres interesseorganisationer.

Svar på henvendelse fra Christopher Arzrouni anmodning om møde omkring den nyeste udvikling indenfor tobak og nikotin (03. august 2020)

Svar på henvendelse fra Christopher Arzrouni angående deltagelse i møde om standardisering af e-cigaretter og e-væske pakninger (18. juni 2020)

Svar på henvendelse fra Christopher Arzrouni, Phillip Morris International vedr. ny undersøgelse, som belyser konsekvenserne af at bruge opvarmet tobak i forhold til at ryge cigaretter (28. maj 2020)

Svar på henvendelse fra Christopher Arzrouni, Phillip Morris International vedr. undersøgelse af danskernes rygevaner 2019 (april-maj 2020)

Svar på henvendelse fra Christopher Arzrouni, Phillip Morris International vedr. indrapportering af data til WHO (marts-april 2020)

Henvendelse fra tobaksproducenten Philip Morris International vedr. spørgeskema om unges brug af tobak (januar-februar 2020)

Henvendelse fra tobaksproducenten Phillip Morris International (5. februar 2020)

Møde med Hjerteforeningen og Dansk Erhverv (24. januar 2019) 

Mail fra Hans Arne Kristiansen (17. januar 2019)

Kamp mod tobaksrøg kræver bredere indsats (indlæg fra Politiken, vedhæftet ovenstående mail)

DI’s position i forhold til tobak og mulighederne for et evt. samarbejde (møde med Dansk Industri 20. august 2018) 

Muligheden for samarbejde om udbredelse af røgfri arbejdstid og røgfri arbejdsplads (møde med Dansk Erhverv 8. august 2018) 

Forstærket indsats over for Storrygere (konference 22. marts 2018) 

Kræftplan IV-konference (31. januar 2018) 

Opdateret 23 JUN 2020