xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Typer af tobaksvarer

Cigaretter er den mest almindelige brug af tobak, men der er også andre typer tobaksvarer på det danske marked. 

Tobak kan benyttes på mange måder, hvor rygning af cigaretter er den mest hyppige. I de senere år er der dog kommet flere andre tobaksprodukter på markedet.

E-cigaretter

En e-cigaret eller elektronisk cigaret er et apparat, der indeholder en patron med væske (e-væske), et varmelegeme og et batteri. Tilsammen producerer de en eaerosol, der kan indåndes. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter, bl.a. fordi der er stor usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter, både med og uden nikotin.

Læs mere om e-cigaretter

Røgfri tobak

Røgfri tobak er en gruppe af tobak, der går under forskellige betegnelser såsom snus, tyggetobak, tobakspastiller og skrå. I Danmark er det forbudt at sælge snus, men det er lovligt at importere snus til eget forbrug.

Læs mere om røgfri tobak

Vandpibe

En vandpibe består af en vandbeholder og et lodret metalrør, der typisk har en lerbeholder øverst til tobakken. Et bøjeligt læder eller gummirør udgår fra vandbeholderens side over vandniveau og ender i en pibe med mundstykke, hvorfra man ryger. Den fugtede tobak opvarmes med kul, der lægges ovenpå tobakken, og røgen filtreres ned gennem vandet.

Der er generelt opstået den myte, at vandpibe er langt mindre sundhedsskadelig end cigaretter, da røgen filtreres gennem vand, og alle skadelige stoffer dermed tænkes at forsvinde rent mekanisk. Intet tyder dog på, at vandet i piben eller længden af rygerøret skulle gøre vandpiberygning afgørende mindre farlig end anden rygning.

Læs mere om vandpibe

Opdateret 27 MAJ 2019