Engelsk

Tal om tobak

Undersøgelsen af danskernes rygevaner viste i 2018, at 23 pct. af danskerne ryger lejlighedsvist eller dagligt. Mellem 2016 og 2018 steg andelen af rygere lidt, og det er første gang i 20 år, at der er kommet flere rygere i Danmark. 

Sundhedsstyrelsen foretager hvert år en undersøgelse af danskeners rygevaner. Det sker i samarbejde med Danmarks Lungeforening, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen bygger på ca. 5000 besvarelser, som indsamles via et internetpanel.

Nyhed: Flere danskere ryger

Danskernes rygevaner - årsrapport 2018

På baggrund af data fra undersøgelsen af danskernes rygevaner er følgende rapporter udarbejdet:

Danskernes rygevaner – udviklingen fra 1994-2017

Danskernes rygevaner – årsrapport 2017

Se alle udgivelser om danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen har i 2019 også fået foretaget en undersøgelse af unges brug af røgfri tobak (snus/tyggetobak). Undersøgelsen bygger på knap 3.500 svar fra unge 15-24-årige og viser, at 6 pct. af de 15-24-årige bruger røgfri tobak dagligt, og at det samlet set er 10 pct., der bruger det enten dagligt eller lejlighedsvist. Du kan læse mere om tallene her:

Data om unges brug af røgfri tobak – forbehold

Undersøgelsen udgivet i 2017 viste for perioden 2013-2017 en stigning i andelen af personer, der ryger, blandt de yngste aldersgrupper, mens der er sket et fald i de ældste aldersgrupper blandt både mænd og kvinder.

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC) gennemføres ligeledes af Statens Institut for Folkesundhed hvert fjerde år. I 2018 viste undersøgelsen en stagnation i andelen af 11-15 årige, der ryger.

Den nationale sundhedsprofil 2017

Læs mere om Skolebørnsundersøgelsen (HBSC)

Opdateret 27 MAJ 2019