xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tal om tobak

Undersøgelsen af danskernes rygevaner viste i 2018, at 23 pct. af danskerne ryger lejlighedsvist eller dagligt. Mellem 2016 og 2018 steg andelen af rygere lidt, og det er første gang i 20 år, at der er kommet flere rygere i Danmark. 

Danskernes rygevaner

Sundhedsstyrelsen foretager hvert år en undersøgelse af danskernes rygevaner

2020

§Røg - En undersøgelse af tobak, adfærd og regler (Basisrapport 2020)

Rettelsesblad 21. september 2020 til §RØG

2019

Danskernes rygevaner 2019 består af fire delrapporter:

Delrapport 1: Nikotinafhængighed (maj 2020)

Delrapport 2: E-cigaretter og opvarmet tobak (juni 2020)

Delrapport 3: Rygestop og rygestopadfærd (juni 2020)

Delrapport 4: Rygning indendørs og i hjem med børn  - udkommer efterår 2020

2018

Danskernes rygevaner 2018 består af én samlet rapport:

Danskernes rygevaner - årsrapport 2018

2017

Danskernes rygevaner 2017 består af én samlet rapport:

Danskernes rygevaner – årsrapport 2017

På baggrund af data fra undersøgelsen af danskernes rygevaner er følgende rapporter udarbejdet:

Danskernes rygevaner – udviklingen fra 1994-2017

Alle udgivelser

Se alle udgivelser om danskernes rygevaner

Øvrige undersøgelser

Sundhedsstyrelsen har i 2019 også fået foretaget en undersøgelse af unges brug af røgfri tobak (snus/tyggetobak). Undersøgelsen bygger på knap 3.500 svar fra unge 15-24-årige og viser, at 6 pct. af de 15-24-årige bruger røgfri tobak dagligt, og at det samlet set er 10 pct., der bruger det enten dagligt eller lejlighedsvist. Du kan læse mere om tallene her:

Data om unges brug af røgfri tobak – forbehold

Undersøgelsen udgivet i 2017 viste for perioden 2013-2017 en stigning i andelen af personer, der ryger, blandt de yngste aldersgrupper, mens der er sket et fald i de ældste aldersgrupper blandt både mænd og kvinder.

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC) gennemføres ligeledes af Statens Institut for Folkesundhed hvert fjerde år. I 2018 viste undersøgelsen en stagnation i andelen af 11-15 årige, der ryger.

Den nationale sundhedsprofil 2017

Læs mere om Skolebørnsundersøgelsen (HBSC)

Opdateret 16. september 2020
  • §Røg - en undersøgelse om tobak, adfærd og regler tilføjet
Opdateret 22 SEP 2020