xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rygning og folkesundhed

Rygning er en af de vigtigste risikofaktorer for folkesundheden. Hvert år dør knap 14.000 danskere som følge af rygning, og ca. 900 dør som følge af udsættelse for tobaksforurenet luft.

Rygning er den forebyggelige enkeltfaktor, som har størst betydning for folkesundheden i Danmark. Opgørelser viser, at der hvert år dør ca. 13.600 danskere som følge af rygning. Det svarer til, at næsten hvert tredje dødsfald skyldes rygning.

Det er estimeret, at op imod halvdelen af personer, der ryger regelmæssigt, vil dø af en rygerelateret sygdom. Storrygere, defineret som dem, der ryger 15 cigaretter eller flere om dagen, lever i gennemsnit 8-10 år kortere end folk, som aldrig har røget. Rygning er derfor også en af de væsentligste årsager til den relativt dårlige udvikling i danskernes gennemsnitlige levetid, sammenlignet med andre lande.

Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, herunder særligt lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertekarsygdom. Uanset hvor meget man ryger, er rygning relateret til en øget risiko for sygdom.

En beregning af de sundhedsmæssige konsekvenser fra 2012 viste, at rygning medfører et årligt netto merforbrug i sundhedsvæsenet på ca. 3,5 mia. kr.

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer (Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet)

Opdateret 11 NOV 2019