Engelsk

Helbred

Der er betydelig usikkerhed omkring, hvad det betyder for dit helbred på langt sigt at bruge e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke brugen af e-cigaretter.

Da e-cigaretter kun har været på markedet siden 2006, er der endnu ikke lavet videnskabelige langtidsstudier, der gør det muligt at vurdere de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser af at bruge e-cigaretter.

Det vurderes, at selvom brugere af e-cigaretter med nikotin ikke inhalerer alle de samme kendte kræftfremkaldende og skadelige stoffer, som forekommer ved rygning af tobak, kan e-cigaretter ikke betragtes som sikre i relation til risici for brugernes helbred. Det skyldes dels usikkerheden i forhold til helbredsrisikoen ved at inhalere nikotin, som bl.a. kan påvirke hjerte-kar-systemet, og dels de mulige helbredsmæssige konsekvenser ved at inhalere de øvrige stoffer, såsom propylenglycol og glycerin og forskellige aromastoffer, som også findes i de e-cigaretter og væsker, der ikke indeholder nikotin. Undersøgelser har desuden fundet kræftfremkaldende stoffer i e-væsker og e-dampe, og der er risiko for allergisk reaktion ved brugen af e-cigaretter, bl.a. forårsaget af smagsstofferne i e-væsken.

Opdateret 11 SEP 2019