Engelsk

Behandling

Hvis du er gået fra at ryge tobaksprodukter til e-cigaretter eller du har et såkaldt dobbeltforbrug, så fastholdes både nikotinafhængigheden og dine vaner forbundet hermed. 

Hvis du gerne vil stoppe med at bruge e-cigaretter, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du kontakter din kommune eller Stoplinien. De kan give den rette støtte til at stoppe uanset om du ryger tobak, e-cigaretter eller begge dele.

Læs mere om rygestop

Opdateret 27 MAJ 2019