Engelsk

E-cigaretter

E-cigaretter eller elektroniske cigaretter et produkt, der bruges til at inhalere den ærosol (mikrosmå partikler), der dannes, når en e-væske, med eller uden nikotin, opvarmes. Der er betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, særligt på lang sigt. Der er begyndt at komme forskning, der peger på, at det kan væres skadeligt at bruge e-cigaretter. Derfor kan Sundhedsstyrelsen ikke anbefale at bruge af e-cigaretter. 

E-cigaretter dukkede op på det danske marked i 2008, og er blevet stadig mere udbredte. De markedsføres nogle gange som en ikke-skadelig erstatning for rygning og som et rygestopmiddel. E-cigaretter er dog ikke på Lægemiddelstyrelsens liste over godkendte rygestopmidler.

I udgangspunktet er e-cigaretter eller elektroniske cigaretter et produkt, der bruges til at inhalere den ærosol, der dannes, når en e-væske, med eller uden nikotin, opvarmes. Der er dog mange variationer af produktet, både i forhold til måden den er opbygget på og måden den ser ud på. E-cigaretter kan både være til engangsforbrug eller genopfyldelige ved hjælp af en genopfyldningsbeholder og en genopfyldelig tank eller genlades med engangspatroner. En genopfyldningsbeholder er en beholder, der indeholder en nikotinholdig væske, som kan anvendes til genopfyldning af en elektronisk cigaret med nikotin. Den store variationer i både e-cigaretter og e-væsker gør, at et forhold, der passer for en type ikke nødvendigvis passer for en anden type, uanset at begge produkter hører under betegnelsen e-cigaretter eller e-væske

Læs mere om regler og lovgivning for e-cigaretter 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke bruger e-cigaretter

Der er betydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, særligt på lang sigt. Derfor kan Sundhedsstyrelsen ikke anbefale at bruge af e-cigaretter. Dette gælder særligt for gravide, ammende, børn og unge.

Læs mere om tobak i forhold til Graviditet og amning  

Opdateret 27 MAJ 2019