xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Et typisk patientforløb ved osteoporose

Eksempel på et typisk forløb, hvis du skal undersøges for osteoporose. Dit forløb kan dog være anderledes.

Osteoporose - Scanning

Eksempel på et typisk patientforløb

nummer et

Du eller en læge får mistanke om osteoporose

Hvis der opstår mistanke om, at du kan have osteoporose, kan din læge bestille en tid til skanning af dine knogler. Aftal gerne med den, der bestiller din skanning, hvordan du får svar på den. I afsnittene om Risikofaktorer kan du læse om, hvorfor man typisk får mistanke om osteoporose.
nummer to

Sygehuset indkalder dig til skanning

Når en læge har bestilt en tid til knogleskanning, skal du vente på, at sygehuset indkalder dig til skanning. Du modtager et indkaldelsesbrev fra sygehuset enten i e-Boks eller som fysisk brev i din postkasse. I brevet står blandt andet på hvilket tidspunkt og på hvilket sygehus du skal skannes, og hvordan du skal forberede dig.
nummer tre

Du skal have svar på skanningen hos en læge

Du aftaler med den læge, der bestilte skanningen, hvordan du får svar på, om du har osteoporose. Nogle gange giver den, der skanner dig, et foreløbigt svar på, hvad skanningen viser. Men det er altid lægen, som ud fra en samlet vurdering, giver dig svar på, om du har osteoporose.
nummer fire

Skal jeg have lavet andre undersøgelser?

Hvis skanningsbilledet viser tegn på osteoporose, skal du ofte have taget blodprøver. Du skal eventuelt også have andre undersøgelser, for eksempel røntgenbilleder. I visse situationer udføres der, samtidigt med skanningen, en vurdering af, om du har sammenfald i ryggen. Lægen, der giver dig svar på skanningen, fortæller dig, hvad der videre skal ske.
nummer fem

Hvad skal jeg gøre, hvis skanningen viser at jeg ikke har osteoporose?

Selvom du ikke har osteoporose, vil lægen i nogle tilfælde anbefale dig at passe særligt på dine knogler. Det afhænger af, hvorfor du blev undersøgt for osteoporose. Lægen taler med dig om, hvad du fremadrettet kan gøre. Du kan læse mere under Knoglevenlig livsstil.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har osteoporose?

Lægen taler med dig om, hvad du fremadrettet kan gøre og hvilken behandling, der er relevant for dig. Der kan du også få gode råd om kost, livsstil og fysisk aktivitet, der er tilpasset dig.
Opdateret 23 NOV 2022