xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forebyggelse og rehabilitering

Videns- og kompetenceniveauet i forhold til funktionelle lidelser bør løftes i kommunerne. Dette kan fx ske gennem en koordinerende funktion, som kan hjælpe med at henvise borgere til relevante kommunale tilbud, samt sikre koordination på tværs af forvaltninger i kommunen.

Lægefaglig udredning, som udføres som led i en kommunal afklaring, bør foregå på klar lægelig indikation og ikke fortsættes unødigt længe.

Sundhedsstyrelsen har udsendt anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud, som også er relevante for mennesker med funktionelle lidelser.

Opdateret 24 SEP 2019