xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledninger om strålings­generatorer

Strålingsgeneratorer generelt

Vejledning om industriel radiografi - anvendelse, eftersyn og service - 2021

Vejledning om strålingsgeneratorer for servicevirksomheder - 2019

Radiation generators for service companies - 2020 (Engelsk oversættelse)

Vejledning om håndholdte strålingsgeneratorer - 2019

Vejledning om selvafskærmende strålingsgeneratorer - 2019

Vejledning om afskærmning af røntgenanlæg - 2009OBS: Vejledningen om afskærmning af røntgenanlæg er ikke længere gældende i forhold til afskærmning ved brug af strålingsgeneratorer til intraorale optagelser på personer. Der gælder anbefalinger i Vejledning om intraorale røntgenoptagelser.

Vejledning om bestilling af strålepas og indberetning af doser modtaget under arbejde i udlandet - 2008

Sikkerhedsvurdering

Vejledning om sikkerhedsvurderinger i forbindelse med brug af strålekilder - 2020

Safety Assessments in Connection with Use of Radiation Sources. Guide (engelsk oversættelse)

Rapportskabelon: Sikkerhedsvurdering ved anvendelse af røntgen hos tandlæger - 2021

Rapportskabelon: Sikkerhedsvurdering ved anvendelse af røntgen hos kiropraktorer - 2021

Rapportskabelon: Sikkerhedsvurdering ved anvendelse af røntgen hos dyrlæger - 2021

Rapportskabelon: Sikkerhedsvurdering ved brug af strålingsgeneratorer for servicevirksomheder - 2021

Rapportskabelon: Sikkerhedsvurdering ved industriel radiografi i anlæg - 2020

Flere skabeloner planlægges udarbejdet.

Røntgenundersøgelser af børn og gravide

Indsamling af patientdoser for røntgenundersøgelser af børn - 2018

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser - konventionelle røntgenundersøgelser af børn - 2006

Vejledning om graviditet og røntgenstråling - 2005

Forslag til skema til indsamling af relevante eksponeringsdata ved konventionel røntgenundersøgelse af gravide - 2005

Forslag til skema til indsamling af relevante eksponeringsdata ved CT undersøgelse af gravide - 2005

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin anbefaling vedr. aldersgruppe for afklaring af graviditet ved undersøgelser involverende ioniserende stråling:

Notat om aldersgruppe for afklaring af graviditet - 2021

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: CT-skannere

Protokol for modtage- og statuskontrol af CT-skannere - 2017

Vejledning om CT-referencedoser - Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT - 2015

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: Dental

Vejledning om intraorale røntgenoptagelser - 2019

Skemaer til konstanskontrol - intraoral - 2019

Vejledning om modtage- og statuskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater - 2018

Vejledning om konstanskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater - 2010

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg - 2001 

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: Mammografi

Referencedoser, gældende for mammografi - 2001

Danske mammografiapparaters kvalitet - 1997

Protokol for undersøgelse af mammografiapparater - 1994

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: Kiropraktorer

Vejledning om røntgenoptagelser hos kiropraktorer - 2021

Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelse af columna lumbalis hos kiropraktorer - 2017

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik generelt

Vejledning om kontrol af monitorer til røntgen-diagnostik - 2018

Referencedoser for konventionelle røntgenundersøgelser - 2012

Vejledning om kontrol af DR røntgenanlæg - 2005

Vejledning om filmbetragtningskasser til røntgenbilleder - 2005

Vejledning om kontrol af CR-systemer - 2003

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning - 2000

Brug af røntgen til veterinær diagnostik

Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur - 2016

Protokoller

Protokol for modtagekontrol af billedforstærker - TV baseret udstyr - 1998

Protokol for konstanstest af billedforstærker - TV baseret udstyr - 1998

Protokol for modtagekontrol af røntgengeneratorer - 1996

Protokol for modtagekontrol af udstyr til røntgenfotografering - 1996

Protokol for konstanstest af røntgengeneratorer og udstyr til røntgenfotografering - 1996

Protokol for konstanstest af udstyr relateret til de fototekniske dele af røntgenbilleddannelse - 1996

Nordiske rapporter og anbefalinger

Nordiske retningslinjer for dosisreduktion til strålingsfølsomme organer hos patienten ved konventionel radiografi og fluoroskopi - 2019

Nordisk rapport nr. 7, A Quality Control Programme for Radiodiagnostic Equipment: Acceptance tests  - 1999

Nordisk rapport nr. 6, Radiografutdanningen i Norden - innhold av realfag og strålehygiejne - 1996

Nordisk rapport nr. 5, Nordisk guidance levels for patient doses in diagnostic radiology - 1996

Nordisk rapport nr. 4, Glandular tissue dose in film-screen mammography - 1995

Nordisk rapport nr. 3, Kvalitetskontrol og Tilsyn med Medicinsk Røntgendiagnostisk Udstyr - 1994

Nordisk rapport nr. 2, Shielding of gonads - 1994

Nordisk rapport nr. 1, Mammography - 1994

Opdateret 02 AUG 2021