Engelsk

Vejledninger om strålings­generatorer

CT

Vejledning om CT-referencedoser - Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT - 2015

Protokol for modtage- og statuskontrol af CT-skannere - 2017

Forslag til skema til indsamling af relevante eksponeringsdata ved CT undersøgelse af gravide - 2005 

Dental

Vejledning om modtage- og statuskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater - 2018

Vejledning om konstanskontrol for digitale intraorale dentalrøntgenanlæg - 2015

Vejledning om konstanskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater - 2010

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg - 2001

Knogleskannere

Retningslinjer for uddannelse af personale til betjening af knogleskannere – 2014

Retningslinjer for uddannelse af personale til betjening af knogleskannere i forbindelse med forskningsprojekter – 2014 

Dosisovervågning og dosisgrænser

Vejledning om bestilling af strålepas og indberetning af doser modtaget under arbejde i udlandet - 2008

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning - 2000

Strålebeskyttelse og afskærmning

Vejledning om afskærmning af røntgenanlæg - 2009

Graviditet

Forslag til skema til indsamling af relevante eksponeringsdata ved konventionel røntgenundersøgelse af gravide - 2005

Vejledning om graviditet og røntgenstråling - 2005

Børn

Indsamling af patientdoser for røntgenundersøgelser af børn - 2018

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser - konventionelle røntgenundersøgelser af børn - 2006

Mammografi

Danske mammografiapparaters kvalitet - 1997

Protokol for undersøgelse af mammografiapparater - 1994

Veterinær

Veterinær brug af transportabelt røntgenapparatur - 2016

Strålingsgeneratorer generelt

Vejledning om håndholdte strålingsgeneratorer - 2019

Vejledning om selvafskærmende strålingsgeneratorer - 2019

Vejledning om kontrol af monitorer til røntgen-diagnostik, v. 1.2 oktober 2018

Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelse af columna lumbalis hos kiropraktorer - 2017

Skabelon til indsamling af patientdoser for undersøgelser af columna lumbalis hos kiropraktorer - 2018

Referencedoser for konventionelle røntgenundersøgelser - 2012

Vejledning om industriel radiografi - 2008

Vejledning om kontrol af DR røntgenanlæg - 2005

Vejledning om filmbetragtningskasser til røntgenbilleder - januar 2005

Vejledning om kontrol af CR-systemer - september 2003

Referencedoser, gældende for mammografi - 2001

Protokoller

Protokol for modtagekontrol af billedforstærker - TV baseret udstyr - 1998

Protokol for konstanstest af billedforstærker - TV baseret udstyr - 1998

Protokol for modtagekontrol af røntgengeneratorer - 1996

Protokol for modtagekontrol af udstyr til røntgenfotografering - 1996

Protokol for konstanstest af røntgengeneratorer og udstyr til røntgenfotografering - 1996

Protokol for konstanstest af udstyr relateret til de fototekniske dele af røntgenbilleddannelse - 1996

Nordiske rapporter

Nordisk rapport nr. 7, A Quality Control Programme for Radiodiagnostic Equipment: Acceptance tests 

Nordisk rapport nr. 6, Radiografutdanningen i Norden - innhold av realfag og strålehygiejne

Nordisk rapport nr. 5, Nordisk guidance levels for patient doses in diagnostic radiology

Nordisk rapport nr. 4, Glandular tissue dose in film-screen mammography - 1995

Nordisk rapport nr. 3, Kvalitetskontrol og Tilsyn med Medicinsk Røntgendiagnostisk Udstyr - 1994

Nordisk rapport nr. 2, Shielding of gonads - 1994

Nordisk rapport nr. 1, Mammography - 1994

Opdateret 07 NOV 2019