Engelsk

Vejledninger om radioaktivitet

Undervisning

Regler for brug af ioniserende stråling i undervisningen - i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser, 2015

Vejledning om godkendte isotopkurser, 2019

Sikringsvejledning for lukkede radioaktive kilder

Guidance on Security Requirements for Sealed Radioactive Sources, 2009

Sikringsvejledning, 2008 (vejledningen uddyber Sikrings- og beredskabskravene i kapitel 10 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 985 af 11. juli 2007 om lukkede radioaktive kilder)

Nuklearmedicin

Vejledning: Referenceniveauer - nuklearmedicinske undersøgelser, 2016

Tc-99m generatorer og eluater, 2014

Vejledning om ammepauser, 2011

Forholdsregler ved indlæggelse af patienter efter brachyterapi med I-125 seeds

Radioaktivt affald

Vejledning om håndtering af NORM fra olie- og gasindustrien, 2005

Vejledning om radioaktive stoffer i skrot, 2002

Lækagesporing

Vejledning om lækagesporing med Br-82, 2014

Vejledning i brug af skemaet Br-82 regnskab

Brom 82-regnskab 1 bruger

Brom 82-regnskab 2 brugere

Brom 82-regnskab 3 brugere

Brom 82-regnskab 4 brugere

Røgdetektorer

Vejledning om udarbejdelse af renseinstruks til rensning af røgdetektorer der indeholder radioaktive stoffer, 2005

Vejledning om transport af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer, 2005

Vejledning til brug af forureningsmonitor i forbindelse med rensning af røgdetektorer der indeholder radioaktive stoffer, 2004

Vejledning vedr. tilladelse til rensning af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer, 2004

Radioaktive stoffer generelt

Vejledning om overførsel af radioaktive stoffer, 2011

Vejledning om lukkede radioaktive kilder, 2009

Vejledning om industriel radiografi, 2008

Bestilling af strålepas og indberetning af doser modtaget under arbejde i udlandet, 2008

Vejledning om strålebeskyttelse ved arbejde med åbne radioaktive kilder, 2005

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer, 2001

Opdateret 13 JAN 2020