xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Vejledninger om radioaktivitet

Radioaktive stoffer generelt

Vejledning om brug af lukkede radioaktive kilder, 2020

Vejledning om brug af åbne radioaktive kilder, 2020

Vejledning om overførsel af radioaktive stoffer, 2011

Vejledning om industriel radiografi, 2008

Bestilling af strålepas og indberetning af doser modtaget under arbejde i udlandet, 2008

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer, 2001

Sikkerhedsvurdering

 Vejledning om sikkerhedsvurderinger i forbindelse med brug af strålekilder, 2020

Rapportskabelon - sikkerhedsvurdering for industriel radiografi i anlæg

Rapportskabelon - sikkerhedsvurdering for proceskontrol med lukkede radioaktive kilder

Flere rapportskabeloner planlægges udarbejdet.

Brug af radioaktive kilder i undervisning

Regler for brug af ioniserende stråling i undervisningen - i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser, 2015

Vejledning om godkendte isotopkurser, 2019 

Nuklearmedicin

Vejledning: Referenceniveauer - nuklearmedicinske undersøgelser, 2016

Tc-99m generatorer og eluater, 2014

Vejledning om ammepauser, 2011

Forholdsregler ved indlæggelse af patienter efter brachyterapi med I-125 seeds

Radioaktivt affald

Vejledning om håndtering af NORM fra olie- og gasindustrien, 2005

Vejledning om radioaktive stoffer i skrot, 2002

Lækagesporing

Vejledning om lækagesporing med Br-82, 2014

Vejledning i brug af skemaet Br-82 regnskab

Brom 82-regnskab 1 bruger

Brom 82-regnskab 2 brugere

Brom 82-regnskab 3 brugere

Brom 82-regnskab 4 brugere

Røgdetektorer

Vejledning om udarbejdelse af renseinstruks til rensning af røgdetektorer der indeholder radioaktive stoffer, 2005

Vejledning om transport af røgdetektorer indeholdende radioaktive stoffer, 2005

Vejledning til brug af forureningsmonitor i forbindelse med rensning af røgdetektorer der indeholder radioaktive stoffer, 2004

Opdateret 17 JUN 2020