xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Medicinsk brug af strålingsgeneratorer

Røntgendiagnostik og radiologi bruges overalt i det danske sundhedsvæsen, og Sundhedsstyrelsen varetager tilsyn og rådgivning i forbindelse med brug af røntgenstråling.

Vejledning om uddannelse af mammografiscreeningsassistenter 

Uddannelsen beskrevet i vejledningen er vurderet og godkendt af Sundhedsstyrelsen, således at personer, der har gennemgået uddannelsen, opfylder krav i Bek. nr. 671/2019, § 13 i forhold til udførelse af mammografiscreening.

Vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografiapparater ved screening for brystkræft (retsinformation)

Retningslinjer for reduktion af dosis til strålefølsomme organer

De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder har i 2019 udgivet en fælles retningslinje vedrørende reduktion af dosis til strålefølsomme organer i forbindelse med konventionelle røntgenundersøgelser og gennemlysning. De nordiske retningslinjer fremhæver værdien af korrekt teknik til at reducere patientdosis. 

Det forudsættes, at det er afgjort, at en røntgenundersøgelse er berettiget, og at der er foretaget korrekt optimering af billedkæden. Herefter kan brug af retningslinjerne bidrage til at reducere dosis, særligt til strålefølsomme organer.

Nordic guidelines for dose reduction to radiosensitive organs of the patient in conventional radiography and fluoroscopy

Bismuth-afdækning til CT-undersøgelser frarådes

De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder fraråder rutinemæssig brug af Bismuth-afdækning til reduktion af stråledosis til følsomme organer under CT-undersøgelser. Bismuth-afdækning kan føre til mangelfuld billedkvalitet og øget strålingsdosis til patienten.

Bismuth-afdækning kan ved korrekt brug reducere strålingsdosis til strålingsfølsomme organer såsom bryst, øjelinse og skjoldbruskkirtel under CT-skanninger. Afdækningen består af en blanding af Bismuth og Latex, der kan placeres som afdækning på patientens hud over et strålingsfølsomt organ. Herved vil afdækningen svække den røntgenstråling, der passerer igennem, og dermed reducere dosis til det pågældende organ.

Brugen af Bismuth-afdækning medfører dog visse ulemper, og der opfordres derfor til, at man overvejer alternative løsninger til at reducere doser til strålingsfølsomme organer.

Nordic position statement on the use of bismuth shielding for the purpose of dose reduction in CT scanning

Brug af Bismuth-afdækning til CT-undersøgelser frarådes, nyhed 11. december 2015

Udvikling i brug af CT-undersøgelser i Danmark 2003-2014

Sundhedsstyrelsen undersøgte i 2015 tendenser i brug af røntgenkilder til undersøgelse af patienter, specielt med fokus på brug af CT-skannere i Danmark.

Undersøgelsen viste bl.a., at der i årene fra 2003 frem til 2014 var en markant stigning i undersøgelser med røntgen på sygehuse og røntgenklinikker. Det samlede antal diagnostiske røntgenundersøgelser steg i perioden med 50 %, mens antallet af CT-undersøgelser steg langt mere, nemlig med 250 %.

Udvikling i brug af røntgenundersøgelser i Danmark - med fokus på CT 2003-2014

Markant stigning i brugen af røntgen og CT-skannere, nyhed 16. december 2015

CT er et uvurderligt redskab, men det skal kun anvendes, hvor CT er den bedste undersøgelsesmetode i forhold til patientens tilstand, og hvor resultatet af undersøgelsen har en konsekvens for patientens videre forløb. Det er desuden vigtigt, at de anvendte procedurer hele tiden udvikles, så undersøgelserne bliver udført med den nødvendige billedkvalitet og lavest mulig patientdosis.

Referencedoser for CT

Som supplement til undersøgelsen om brug af røntgenkilder udgav Sundhedsstyrelsen i 2015 en rapport om referencedoser for CT. Rapporten giver yderligere detaljer om de indsamlede patientdoser og yderligere data, som Sundhedsstyrelsen har udtrukket fra forskellige databaser og registre. Sundhedsstyrelsen håber, at informationerne i rapporten kan bidrage til fortsat kvalitetsudvikling omkring brug af røntgenundersøgelser og CT-undersøgelser i særdeleshed.

Referencedoser for CT

Opdateret 14 DEC 2021