Engelsk

El-allergi

Nogle mennesker lider af en række helbredsmæssige problemer, som de mener, er forårsaget af radio- og mikrobølger fra trådløs kommunikation. De mest almindelige symptomer er rødme, prikken og brændende fornemmelser i huden samt træthed, koncentrationsbesvær og svimmelhed. Det har dog hidtil ikke været muligt videnskabeligt at bekræfte en sammenhæng mellem symptomerne og eksponering fra mobiltelefoner og anden trådløs kommunikation.

Mistænkt følsomhed over for radio- og mikrobølger er kendt under navnet el-allergi eller elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS).

Problemet med EHS er, at symptomerne ikke kan tilskrives en specifik lidelse, men kan have mange forskellige årsager. EHS er således ikke defineret af WHO som en selvstændig klinisk diagnose. Skønt EHS-symptomerne er reelle, har det indtil nu ikke været muligt videnskabeligt at bekræfte en sammenhæng mellem EHS og eksponering fra mobiltelefoner og anden trådløs kommunikation.

Videnskabelig forskning i EHS har indtil videre været domineret af såkaldte provokationsstudier, hvor personer med og uden EHS har skullet vurdere, hvorvidt de er blevet eksponeret for radio- og mikrobølger på et givet tidspunkt. Studierne har i de fleste tilfælde været dobbelt-blindede, således at hverken forsøgspersoner eller de forskere, der har udført studierne, har vidst, hvornår forsøgspersonerne har været eksponeret. Provokationsstudierne har ikke vist en sammenhæng mellem radiobølger og mikrobølger og EHS-symptomerne

Tilsvarende har biofysisk forskning ind til videre ikke fundet entydige tegn på markører, der kan forklare en overfølsomhedsreaktion i kroppen ved påvirkning fra radio- og mikrobølger

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen på området, også i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande, og vil løbende revurdere sine anbefalinger, hvis ny forskning giver baggrund for dette

Seneste gennemgang af den hidtil offentliggjorte forskning, udarbejdet af den svenske strålebeskyttelsesmyndighed (SSM): 2019:08 Recent Research on EMF and Health Risk, Thirteenth report from SSM’s Scientific Council on Electromagnetic Fields, 2018

Opdateret 27 AUG 2019