xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Radio- og mikrobølger og lavfrekvente magnetfelter

Radio- og mikrobølger udsendes fra bl.a. mobiltelefoner og trådløse netværk og er eksempler på ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Et andet eksempel er lavfrekvente magnetfelter, som bl.a. udsendes fra højspændingskabler og diverse husholdningsapparater.

Mange af dagligdagens apparater kommunikerer trådløst med hinanden ved at udsende og modtage radio- og mikrobølger. De hyppigste eksempler er mobiltelefoner og mobilmaster, routere til trådløse netværk, babyalarmer, fjernaflæste målere og trådløse telefoner.

Mikrobølgeovne bruger højintense mikrobølger til at opvarme mad. Lavfrekvente magnetfelter findes i omegnen af højspændingskabler; andre elektriske apparater, fx køkkenmaskiner, udsender også lavfrekvente magnetfelter.

Sundhedsstyrelsen foretager ikke selv studier, målinger eller forskning omhandlende ikke-ioniserende stråling som for eksempel radiobølger eller mikrobølger. Vi følger derfor resultaterne af international forskning samt anbefalinger sat af WHO og EU. Sundhedsstyrelsen har endvidere et tæt samarbejde med strålebeskyttelsesmyndighederne i de øvrige nordiske lande.

Teknologi Frekvensområde
Elforsyning og højspændingskabler 50 Hz
AM-radio ca. 150 Hz-30 MHz
FM-radio ca. 100 MHz
Fjernaflæste elmålere  ca. 444 MHz
Mobiltelefoner ca. 800 MHz -2,6 GHz
Mikrobølgeovne ca. 2,4 GHz
 Bluetooth ca. 2,4 GHz 
Trådløse netværk ca. 2,4 og 5,0 GHz
Solarier ca. 800 - 1000 THz
Røntgen over 30.000 THz
Opdateret 04 JUN 2020