xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stråling i hverdagen

Stråling forekommer mange steder i danskernes hverdag – fra den naturligt forekommende stråling fra rummet og jordskorpen til den menneskeskabte stråling fra radiobølger og mikrobølger.

Elektromagnetisk stråling er en fællesbetegnelse for bølger, der overfører energi via svingende elektriske og magnetiske felter.

Energien af elektromagnetisk stråling afhænger af bølgernes frekvens (et mål for bølgernes svingningshastighed), som man angiver i enheden Hertz (Hz). Ved 1 Hz forstår man 1 svingning per sekund, og ved en megahertz (MHz) er der 1 million svingninger per sekund. Jo højere bølgernes frekvens, des højere er den energi, der overføres.

Elektromagnetisk stråling omfatter alle naturligt forekommende såvel som menneskeskabte strålekilder, fra de lave frekvenser (højspænding, radiobølger, mikrobølger og lignende) til de høje frekvenser (røntgen- og gammastråling). 

Kategorien ikke-ioniserende stråling betegner den lavfrekvente og dermed lavenergetiske del af det elektromagnetiske spektrum, mens ioniserende stråling betegner den højfrekvente del af spektret.
Læs mere om forskellen på ioniserende og ikke-ioniserende stråling

Opdateret 05 MAJ 2019