xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Strålings­generatorer

Sundhedsstyrelsen administrerer strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser i forbindelse med brug af strålingsgeneratorer.

Hovedopgaven er at sikre arbejdstagere, patienter og befolkningen som helhed samt dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling.

Hver oversigt herunder indeholder et link til Retsinformation for den enkelte retsforskrift. I en række tilfælde er der også mulighed for at se og udskrive forskriften i pdf, som gengiver tegninger og anden grafik korrekt.

Love

Sundheds-og Ældreministeriets lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 671 af 1. juli 2019 om brug af strålingsgeneratorer

Opdateret 01 JUL 2019