xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nukleare anlæg

Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg på det daværende Forskningscenter Risø. Afviklingen sker i regi af Dansk Dekommissionering, mens Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen udgør de nukleare tilsynsmyndigheder, som bl.a. udsteder betingelser for drift og afvikling for de tilbageværende nukleare anlæg på Risø.

Afviklingen af anlæggene forventes afsluttet i 2023. Folketinget har vedtaget beslutningsforslag B90/2018 og ifølge B90 skal affaldet fra afviklingen deponeres i et slutdepot efter mellemlagring i op til 50 år.

Arbejdet med at finde en passende lokalitet og beslutningen om, hvilken type opbevaring affaldet skal have, pågår stadig. Ansvaret for processen ligger i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Status på afviklingen

Fremdriften i afviklingsarbejdet er blandt andet beskrevet i afrapporteringerne i forbindelse med IAEA's internationale fælleskonvention om sikker håndtering af radioaktivt affald og i Dansk Dekommissionerings årsrapporter og nyheder om afviklingsarbejdet.

Læs mere om afviklingen hos Dansk Dekommissionering

Opdateret 03 MAJ 2019