xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­relaterede konsekvenser

Antallet af narkotikarelaterede dødsfald er overordnet stabilt. Desuden er der på landets psykiatriske afdelinger næsten sket en fordobling de seneste 10 år i antallet af indlagte med stofrelaterede bidiagnoser.

Infektionssygdomme spredes hyppigt blandt personer med et intravenøst stofmisbrug, men underdiagnosticeres, da mange ikke testes (regelmæssigt). Dette gælder især for hepatitis C. Gennem mange år er der konstateret ca. 10 nye tilfælde af HIV blandt personer med et stofmisbrug.

De seneste opgørelser over de sundhedsrelaterede skader relateret til illegale stoffer fremgår i delrapport 4.

Blandt andet indeholder rapporten seneste tal om narkotikarelaterede dødsfald, forgiftninger og psykiske lidelser relateret til stofbrug.

Narkotikarelaterede dødsfald og Delrapport 4, Sundhedsrelaterede konsekvenser 2020

Delrapport 4, Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

Delrapport 4, Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

Opdateret 09 JUN 2021