Engelsk

Sundheds­relaterede konsekvenser

I 2017 blev der registreret 254 narkotikarelaterede dødsfald, godt 2500 forgiftninger med illegale stoffer på landets skadestuer, og knap 7400 indlæggelser på en psykiatrisk afdeling som følge af brug af stoffer.

Antallet af narkotikarelaterede dødsfald er overordnet stabilt. Der ses dog et lille fald fra 2016 til 2017 – og det er noget lavere end i 2011, hvor der blev registreret 285 døde, det højeste niveau i flere år. Gennemsnitsalderen ved død er i mange år steget – fra 33 år i 1993 til 41,7 år i 206 – men faldt i 2017 lidt til 40,9 år. Andelen af unge under 30 år udgjorde 19 pct. af samtlige narkotikarelaterede dødsfald i 2017 og er dermed på samme niveau som i 2016.

Antallet af forgiftninger steg lidt fra 2016 til 2017. Unge under 25 år udgjorde 30 pct. – eller helt præcist 765 ud af 2.523 – af samtlige registrerede forgiftninger i 2017. Det er nogenlunde samme andel som i 2016. Især de centralstimulerende stoffer er forgiftningsårsag blandt unge under 25 år, mens opioider, herunder heroin og metadon, samt blandingsbrug, er forgiftningsårsag blandt de lidt ældre.

På landets psykiatriske afdelinger er der næsten sket en fordobling de seneste 10 år i antallet af indlagte med stofrelaterede bidiagnoser. Mens tallet i 2008 var 4.566 personer, var det i 2017 steget til 7.427.

Infektionssygdomme spredes hyppigt blandt personer med et intravenøst stofmisbrug, men underdiagnosticeres, da mange ikke testes (regelmæssigt). Dette gælder især for hepatitis C. Gennem mange år er der konstateret ca. 10 nye tilfælde af HIV blandt personer med et stofmisbrug.

Læs delrapport 4 Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

Læs delrapport 4 Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

Opdateret 04 SEP 2019