Engelsk

Stofmarked og kriminalitet

I 2017 blev godt 16.000 personer sigtet for overtrædelser af narkotikalovgivningen, og i alt blev der foretaget godt 24.000 anmeldelser med en eller flere sigtelser. Politiet beslaglagde store mængder illegale stoffer, og særligt ecstasy (MDMA) og hash blev beslaglagt i større mængder end tidligere. For en række stoffer er renheden steget de seneste år, hvilket øger risikoen for forgiftning.

Sundhedsstyrelsen vurderer og indstiller løbende nye psykoaktive stoffer til optagelse på bekendtgørelsen over euforiserende stoffer. Fra januar 2017 til efteråret 2018 er 27 nye misbrugspotentielle stoffer blevet forbudte i Danmark – enten via indstillinger fra Sundhedsstyrelsen, EU-beslutninger eller via gruppevis forbud.

I alt blev 51 nye psykoaktive stoffer med misbrugspotentiale indberettet fra EU’s medlemslande i 2017, og 670 nye psykoaktive stoffer under overvågning i medlemslandene. Til sammenligning var der 350 nye stoffer under overvågning i EU-landene i 2013.

Der er ingen indholdsdeklaration på de illegale stoffer i Danmark, og retskemiske analyser af tabletter, pulver og væsker mv. viser høje og lave koncentrationer og forskellige stofblandinger. Renheden af det aktive stof MDMA både i ecstasytabletter og krystalliseret form har de seneste år været på det højeste niveau nogensinde målt, og det kan medføre, at risikoen for forgiftninger stiger. Også renheden i kokain blev i 2017 målt til det højeste niveau i 25 år, nemlig 60 pct., og endelig er koncentrationen af THC i hash steget de senere år.

Opdateret 07 MAJ 2019