Engelsk

Personer med stofmisbrug

Der skønnes tilbage i 2010 af være ca. 33.000 mennesker med et stofmisbrug i Danmark. Knap 11.000 af dem skønnes at være hashmisbrugere. 

Skønnet over stofmisbrug i Danmark omfatter mennesker, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Mennesker med et stofmisbrug i substitutionsbehandling er medtaget i estimatet.

Der skønnes at være 13.000 mennesker med et injektionsmisbrug i Danmark, og halvdelen af disse skønnes at være bosat øst for Storebælt.

Bemærk, at de seneste skøn over mennesker med et stofmisbrug i Danmark er foretaget tilbage i 2010, baseret på data for 2009. Det skyldes manglende data på området i de senere år pga. sammenlægning af centralstatslige registre på stofområdet. Der forventes foretaget et nyt skøn over antal personer med et stofmisbrug, når det kan baseres på opdateret talmateriale og registre.

Læs delrapport 2 Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug

Opdateret 04 SEP 2019