xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Overvågning af narkotika­situationen

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning i Danmark og udgiver løbende tal og statistik om udviklingen i forekomsten af stoffer, personer med stofbrug, stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og stofmarkedet.  

Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotikasituationen bygger på statistiske og epidemiologiske data og undersøgelser.

Udgivelsen Narkotikasituationen i Danmark har samlet alle data på området, og fra 2018 opdeles rapporten i 5 dele, så nye tal kan udgives, så snart de er tilgængelige og analyseret.

 

De fem delrapporter opdateres med forskellige intervaller

  1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge (del 1 af den samlede rapport) udgives ca. hvert 4. år, når resultater fra nye surveyundersøgelser i befolkningen og blandt de helt unge foreligger
  2. Omfanget af antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug (del 2 af den samlede rapport) udgives som udgangspunkt hvert 4. år
  3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed (del 3 af den samlede rapport) udgives hvert år
  4. Sundhedsrelaterede konsekvenser (del 4 af den samlede rapport) udgives hvert år
  5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet (del 5 af den samlede rapport) udgives hvert år
 
Opdateret 04 SEP 2019