xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Overvågning af narkotika­­situationen

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning i Danmark og udgiver løbende tal og statistik om udviklingen i forekomsten af stoffer, personer med stofbrug, stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og stofmarkedet.

Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotikasituationen bygger på statistiske og epidemiologiske data og undersøgelser.

Udgivelsen Narkotikasituationen i Danmark har samlet alle data på området, og rapporten er opdelt i 5 dele, så nye tal kan udgives, så snart de er tilgængelige og analyseret.

 

De fem delrapporter opdateres med forskellige intervaller

  1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge (del 1 af den samlede rapport) udgives ca. hvert 4. år, når resultater fra nye surveyundersøgelser i befolkningen og blandt de helt unge foreligger
  2. Omfanget af antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug (del 2 af den samlede rapport) udgives som udgangspunkt hvert 4. år
  3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed (del 3 af den samlede rapport) udgives hvert år
  4. Sundhedsrelaterede konsekvenser (del 4 af den samlede rapport) udgives hvert år
  5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet (del 5 af den samlede rapport) udgives hvert år 
Delrapport  Nyeste rapport Ældre rapporter
#1 Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2020
Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2018
#2 Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug 2019

#3 Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2020 Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2019
#4 Sundhedsrelaterede konsekvenser 2021

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2020

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

#5 Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2021
Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2020

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2018

 

Ældre rapporter: 2003-2017

Frem til 2017 udkom Narkotikasituationen én gang årligt:

Narkotikasituationen 2017 

Narkotikasituationen 2016

Narkotikasituationen 2015

Narkotikasituationen 2014

Narkotikasituationen 2013

Narkotikasituationen 2012

Narkotikasituationen 2011

Narkotikasituationen 2010

Narkotikasituationen 2009

Narkotikasituationen 2008

Narkotikasituationen 2007

Narkotikasituationen 2006

Narkotikasituationen 2005

Narkotikasituationen 2004

Opdateret 08 JUL 2021