Engelsk

Stoffer

Dét at prøve illegale stoffer er typisk et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen ud over ungdomsårene. Det er en mindre del af unge, der faktisk prøver stoffer, og få, der bruger dem jævnligt. Der skønnes dog at være ca. 33.000 mennesker med et egentligt stofmisbrug i Danmark, heraf knap 11.000 hashmisbrugere.