xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Ansøgning om specialfunktioner

De fem regioner samt private hospitaler og private klinikker kan ansøge Sundhedsstyrelsen om at varetage specialfunktioner. Der er ikke på nuværende tidspunkt en ordinær ansøgningsrunde i gang.

Regionerne ansøger om specialfunktioner på vegne af de offentlige sygehuse i regionen. Private hospitaler og private klinikker fremsender selv deres ansøgning til Sundhedsstyrelsen, og de skal kun søge om de funktioner, som de varetager for offentligt finansierede patienter fx inden for det udvidede frie valg.

Der er ikke på nuværende tidspunkt en ordinær ansøgningsrunde i gang for alle specialer. Ind imellem runder skal der være helt særlige forhold tilstede for, at ansøgninger om specialfunktioner vil blive behandlet, og der kan her blive behov for en ekstraordinær ansøgningsrunde.

Aktuel ekstraordinær ansøgningsrunde for højt specialiserede funktion i Intern medicin: reumatologi

Sundhedsstyrelsen har aktuelt åbnet op for en ekstraordinær ansøgningsrunde for en begrænset del af den højt specialiserede funktion i Intern medicin: reumatologi: 

Højt specialiseret funktion 11:

Systemisk sklerodermi (500 pt.) og polymyositis/dermatomyositis (500 pt.). Kan i rolig fase varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau (monitoreres)

Rigshospitalet, Blegdamsvej 
Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte (i formaliseret samarbejde) (kun behandling i rolig fase) 
Aarhus Universitetshospital, NBG 
OUH Odense Universitetshospital


Den ekstraordinære ansøgningsrunde vedrører alene varetagelse af HSF 11 i rolig fase på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde. Der kan derfor ikke ansøges om den fulde godkendelse af funktionen. Matrikler som allerede er godkendt til varetagelse af funktionen i den gældende specialevejledning, enten med den fulde godkendelse eller i formaliseret samarbejde, skal ikke genansøge om varetagelse af funktionen. 

Baggrunden for den ekstraordinære ansøgningsrunde er, at Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksom på, at funktionen varetages på regionsfunktionsniveau på matrikler uden Sundhedsstyrelsens godkendelse, og at organisering af behandlingen er uens regionerne imellem.

Frist for ansøgning er 11. september 2020.

Ansøgningsmateriale findes her:

Meddelelse om ekstraordinær ansøgningsrunde

Ansøgningsskema – wordfil

Ansøgningsskema - excelark

Den samlede ansøgning skal sendes til specialeplanlaegning@sst.dk, i emnefeltet bedes skrevet: ”Ansøgning, Reumatologi, HSF11”.

Opdateret 02 JUL 2020