xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tværgående specialfunktioner

Kort specialebeskrivelse

Tværgående specialfunktioner omfatter specialfunktioner, der ikke naturligt hører hjemme i et specifikt speciale. Specialfunktionerne varetages i et tværfagligt multidisciplinært team med involvering af forskellige lægefaglige specialer.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen

Specialevejledning for tværgående specialfunktioner af den 22. juli 2021

Opdateret 04 AUG 2021