xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialeplan for oto-rhino-laryngologi

Kort specialebeskrivelse

Oto-rhino-laryngologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, medfødte sygdomme samt skader i områderne ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, halsens bløddele inkl. glandula thyreoidea, glandulae parathyreoideae, mediastinum, bronkier, oesophagus samt ansigtsskelettet.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen. Specialerapport med gennemgang og beskrivelse af specialet: 

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 20. september 2021

Materiale

Specialevejledninger (historiske)

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 15. juni 2021

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 2. december 2020

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 14. maj 2019

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 4. maj 2018

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 3. oktober 2017 

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 21. juni 2017

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 1. juni 2017

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 7. november 2016

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 6. juli 2016

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 10. februar 2016

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 18. december 2015

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 12. november 2015

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 2. december 2014

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 10. februar 2014

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 28. januar 2014

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 10. december 2013

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 25. september 2013

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 21. juni 2013

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 11. april 2013

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 19. november 2012

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 9. oktober 2012

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 30. juli 2012

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 24. maj 2012

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 20. december 2011

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 12. oktober 2011

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 15. juni 2011

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 22. december 2010

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 22. juni 2010

Specialevejledning for Oto-rhino-laryngologi af den 26. februar 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Oto-rhino-laryngologi

Materiale

Cochlear Implantation (CI) på børn

Cochlear Implantation (CI) på børn har til formål at udvikle hørelse hos børn med svær hørenedsættelse/døvhed og derved give barnet mulighed for et udvikle et fuldt talesprog.

Der er årligt ca. 40 børn, som har behov for en CI-operation. En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har i 2010 udarbejdet retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark.
Opdateret 21 SEP 2021