Engelsk

Specialeplan for intern medicin: lunge­sygdomme

Kort specialebeskrivelse

Intern medicin: lungesygdomme omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling (hovedsagelig medicinsk), palliation og rehabilitering af såvel arvelige som erhvervede sygdomme og symptomer i luftveje, lunger og lungehinder.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen: 

Specialevejledning for Intern medicin: lungesygdomme af d. 4. juni 2018

Opdateret 12 JUN 2018