Engelsk

Europæiske reference netværk (ERN)

Europæiske referencenetværk er samarbejder mellem flere sundhedstjenesteudbydere inden for et specialiseringsområde.

Netværkene skal bl.a. bidrage til forbedringer inden for levering af tjenesteydelser, arbejdsordninger, patientforløb, kliniske instrumenter og tidligere anvendelse af videnskabelig evidens, og kan også være centrum for medicinsk uddannelse og forskning, informationsformidling og evaluering.

Enhver dansk sundhedstjenesteyder kan ansøge om at blive medlem af et europæisk netværk af referencecentre efter indhentning af en forhåndsgodkendelse fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens proces for udstedelse af forhåndsgodkendelse er beskrevet i nedenstående notat. Til brug for ansøgning om forhåndsgodkendelse anvendes formularen nedenfor, og der vedlægges relevante bilag til brug for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling. Ansøgningen indsendes til specialeplanlaegning@sst.dk

Efterfølgende behandling af ansøgninger til europæiske reference netværk sker i regi af Europakommissionen med inddragelse af de nationale medlemsstater i Board of Member States (BOMS). Sundhedsstyrelsen er repræsenteret i dette udvalg.

Den første ansøgningsrunde for nye netværk er afsluttet, og der er aktuelt oprettet 18 netværk med dansk deltagelse. Se oversigt over netværk med dansk deltagelse nedenfor. 

Yderligere information

ERN har udarbejdet en hjemmeside, hvor alle relevante oplysninger, herunder politikker og praktiske anvisninger om ansøgningsproceduren, er angivet. Se European Reference Networks.  På hjemmesiden er bl.a. en dansksproget flyer og brochure om ERN, samt en informationsvideo. 

For yderligere oplysninger om ERN kan Sundhedsstyrelsen kontaktes på specialeplanlaegning@sst.dk

Opdateret 05 MAJ 2019