Engelsk

Kighoste

Kighoste skyldes bakterien Bordetella pertussis. Kighoste er meget smitsom og regnes for at være den mest smitsomme bakterieinfektion, man kender til. Vaccination mod kighoste indgår i børnevaccinationsprogrammet.

Kighoste har fået sit navn på grund af de kraftige hosteanfald, der efterfølges af en hylende (kigende) vejrtrækning.

I Danmark diagnosticeres omkring 1.000 mennesker med kighoste hvert år, når der ikke er epidemi.

I september 2019 konstaterede Statens Serum Institut en kighosteepidemi i Danmark. Den forrige kighosteepidemi var i 2016, hvor der blev registreret ca. 2.000 tilfælde.

 

 

Information om kighoste

Smitte

Kighoste er meget smitsom og regnes for at være den mest smitsomme bakterieinfektion, man kender til. Bakterien overføres gennem små dråber i luften ved fx hoste og nys. Kighoste smitter fra person til person.

Symptomer

Symptomerne opstår 5-10 dage efter smitte og starter som almindelig forkølelse med mild feber. Dernæst kommer der ved den klassiske kighoste en periode med hosteanfald, som tiltager i styrke og hyppighed. Anfaldene kan give vejrtrækningsbesvær og afsluttes med et kraftigt luftindtag og evt. hylende lyd fra struben (”kigen”). Der ses hyppigt opkastninger pga. kraftig hoste. Hos unge og voksne kan kighoste forløbe mildt og vise sig alene i form af langvarig hoste.

Sygdommen er ikke farlig for unge og voksne med normalt immunforsvar. Derimod er sygdommen livsfarlig for spædbørn, som ikke er vaccinerede, som kan få perioder med pause i vejrtrækningen og som følge heraf iltmangel.

Hvis man er vaccineret, kan man godt få sygdommen alligevel, dog ses der oftest et mildere sygdomsforløb uden den typiske ”kigen”.

Vaccination

Vaccination mod kighoste indgår i børnevaccinationsprogrammet ved 3, 5 og 12 måneder samt ved 5 år. Det primære formål er at forhindre, at børn under 2 år får sygdommen.

Læs mere om DiTeKiPo-Hib-vaccination

Behandling

Antibiotikabehandling kan hjælpe i ”forkølelsesstadiet”, og kan dermed mindske risikoen for, at sygdommen spredes til andre. Senere i sygdomsforløbet har det dog ikke effekt, da skaderne i luftvejene allerede er sket og dermed ikke mindskes af, at bakterien fjernes. Derudover er behandlingen symptomlindring med højt hovedleje og rigeligt væskeindtag.

Opdateret 04 OKT 2019