Engelsk

HIV og AIDS

HIV infektion skyldes smitte med HIV (human immundefekt virus). Ubehandlet smitte med HIV er årsag til AIDS, hvor man får en række følgesygdomme på grund af et nedbrudt immunforsvar. Der konstateres gennemsnitligt 250 nye tilfælde af HIV i Danmark om året, hvorimod AIDS nu er en sjælden sygdom på grund af den medicinske behandling, som hæmmer hiv.  

Globalt er der store geografiske forskelle på udbredelsen af HIV. I områder i det centrale og sydlige Afrika er op til 30 pct. af befolkningen smittet, mens forekomsten i Nordeuropa, herunder Danmark, er på under 0,1 pct. af befolkningen. Trods den lave forekomst af HIV i Danmark konstateres der stadig nye tilfælde. I 2018 var der 218 nye tilfælde af HIV-smitte og 27 nye tilfælde af AIDS i Danmark. Det skønnes, at der lever 6.400 mennesker med HIV i Danmark, hvoraf 600 ikke ved, at de er smittet. HIV i Danmark forekommer hovedsageligt blandt mænd, der har sex med mænd (MSM) og blandt indvandrere fra Afrika og Asien.

Information om HIV og AIDS

Smitte

HIV smitter kun gennem blod, ved seksuel kontakt og fra mor til barn via modermælken. HIV smitter ikke ved almindelig social kontakt, kys, kram og knus samt ved at dele toilet eller drikke af samme kop. De vigtigste risikogrupper for smitte er mænd, der har sex med mænd, seksualpartnere til indvandrere fra Afrika og Sydøstasien, samt intravenøse stofbrugere og deres seksualpartnere.

Symptomer

Kun halvdelen af dem, der smittes med HIV, får symptomer i det akutte stadium. Symptomerne opstår ca. to uger efter smitte og er uspecifikke (fx feber, hududslæt og sygdomsfølelse). Hvis HIV ikke opdages i det akutte stadie, vil sygdommen i de fleste tilfælde forårsage en langsom nedbrydning af kroppens immunforsvar (kronisk HIV infektion). Efter 2-20 år vil immunsystemet være så svækket, at man bliver syg af ellers banale infektioner. Symptomerne kan være træthed, vægttab, feber og hyppige luftvejsinfektioner og mave-tarminfektioner.

Diagnosen AIDS stilles, hvis der opstår følgesygdomme, der er optaget på listen over såkaldt AIDS-definerende sygdomme, som findes i Sundhedsstyrelsens vejledning om HIV og hepatitis B og C eller hvis koncentrationen af hvide blodlegemer (CD4 T-hjælpeceller) er meget lav (nedre grænse defineret af WHO).

Forebyggelse

Seksuelt overført smitte forebygges ved brug af kondom, mens overførsel af smitte blandt intravenøse stofbrugere forebygges ved, at der bruges sterilt injektionsudstyr. Derudover er tidlig opsporing vigtigt i forhold til hurtig opstart af antiretroviral behandling Hos ca. 4 ud af 10 med HIV stilles diagnosen først sent i sygdomsforløbet.

Hvis en person er blevet eksponeret for HIV, kan man forebygge smitte ved, at personen behandles med antiretrovirale midler indenfor 24 timer efter udsættelse for smitte; såkaldt post-ekspositions profylakse (PEP).

Forebyggende behandling med antiretrovirale midler, såkaldt præ-ekspositions profylakse (PrEP), kan desuden benyttes til grupper, som har en særlig høj risiko for overførsel med smitte. Sundhedsstyrelsen har siden 2018 anbefalet forebyggende behandling med PrEP mod HIV af op til 500 personer årligt i særlige risikogrupper. Behandlingstiltaget er et medicinsk supplement til den eksisterende forebyggelse.

Danske Regioner har i 2019 udarbejdet anbefalinger vedrørende ibrugtagning af PrEP, og den forebyggende behandling af udvalgte risikogrupper forventes derfor at blive iværksæt i løbet af 2019. Behandlingen gives kun på infektionsmedicinske afdelinger.

Behandling

Der findes nu effektiv antiretroviral behandling som kan hæmme HIV. Personer med HIV, som er velbehandlede, lever derfor næsten lige så længe, som personer uden HIV. Der findes endnu ingen behandling, som helt kan fjerne HIV fra kroppen, og der findes ingen vaccine mod HIV.

I Danmark er behandlingen gratis for alle, der har opholdstilladelse i Danmark, samt for personer uden opholdstilladelse, som kan betragtes som akut syge.

Opdateret 08 JUL 2019