xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Myndighedernes rolle

Sundhedsmyndighederne har forskellige ansvarsområder inden for det infektionshygiejniske område.

Sundhedsstyrelsen rådgiver andre myndigheder om hygiejne og udarbejder overordnede nationale retningslinjer om hygiejne i sundhedsvæsenet i forbindelse med særlige smitsomme sygdomme, f.eks. MRSA. Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren. Herudover udarbejder Sundhedsstyrelsen anbefalinger om hygiejne og miljø i dagtilbud og har udarbejdet en forebyggelsespakke om hygiejne til kommunerne med anbefalinger om udarbejdelse af hygiejnepolitik, organisering af infektionshygiejnen, nødvendig viden om hygiejne mv.

Statens Serum Instituts centrale enhed for infektionshygiejne (CEI) rådgiver sundhedsmyndighederne, herunder ministeriet og styrelser, samt de lokale infektionshygiejniske enheder. CEI udarbejder nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for hele sundhedssektoren. Disse danner baggrund for lokale infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren. De centrale elementer i infektionsforebyggelsen i sundhedssektoren er de generelle og supplerende infektionshygiejniske retningslinjer. Derudover er der 18 andre NIR, der blandt andet omhandler håndhygiejne, rengøring, desinfektion, genbehandling mv. CEI varetager endvidere infektionshygiejniske undervisnings- og formidlingsopgaver samt overvåger sundhedssektorerhvervede infektioner, som CPO og MRSA.

Læs mere om de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (Statens Serum Institut)

Læs mere om organisering af det infektionshygiejniske område (Statens Serum Institut)

Styrelsen for Patientsikkerheds enhed Tilsyn og Rådgivning kan rådgive den kommunale sundhedstjeneste om hygiejne i forbindelse med udbrud af særlige smitsomme sygdomme i dagtilbud og på plejehjem. Ved behov for rådgivning om hygiejne i skoler og dagtilbud kontaktes den pågældende kommunes sundhedstjeneste, der kan indhente rådgivning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsmyndighederne rådgiver Sundheds- og Ældreministeriet.

Håndhygiejne og hygiejne i dagtilbud

Forebyggelsespakke – Hygiejne

Vejledning om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren


Opdateret 18 JAN 2021