Engelsk

Vejledninger

Anmeldelsespligten for smitsomme sygdomme reguleres af en række bekendtgørelser og vejledninger.

Opdateret 08 JUL 2019