xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Videnscenteret skal understøtte udviklingen af viden i sundhedsvæsnet om kønsidentitetsforhold og sikre formidling af viden til fagpersoner, brugere og andre interessenter samt understøtte og styrke sundhedsvæsenets tilbud indenfor området.

Videnscenteret består organisatorisk af en rådgivende bestyrelse med sundhedsfaglige repræsentanter og repræsentanter fra brugerorganisationer. Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion.

Videnscenterets formål er at indsamle og formidle sundhedsfaglig viden til fagpersoner i regioner og kommuner, brugere og pårørende, samt at uddele midler til forskning.

Bestyrelsens habilitetserklæringer

Opdateret 12 APR 2021