xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ansøgning om screeningsprogram

Faglige selskaber, organisationer og miljøer på sundhedsområdet kan indstille forslag til nye nationale screeningsprogrammer. Forslagene skal indsendes senest den første hverdag i december for at blive behandlet i det kommende år.

Formålet med de nationale screeningsprogrammer er at tilbyde en test, der kan identificere de personer, hvis risiko for at have eller udvikle en bestemt sygdom er så stor, at der bør tilbydes relevant forebyggelse, undersøgelse eller behandling.

Når nationale screeningsprogrammer overvejes indført, må det vurderes, om de samlede fordele ved programmet opvejer ulemperne. Det grundlæggende i en sådan afvejning bliver, om de gavnlige virkninger af programmet i form af nedsat sygelighed og dødelighed opvejer de mulige fysiske og psykosociale skadevirkninger for de berørte, såvel som økonomiske og sociale konsekvenser for samfundet som helhed.

Konkrete forslag til nye screeningprogrammer skal komme fra faglige selskaber, organisationer og miljøer på sundhedsområdet. Flere aktører kan gå sammen om at stille forslag, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører.

De indsendte forslag skal overholde en række fastlagte kriterier, som fremgår af Sundhedsstyrelsens skema vedr. forslag til nyt nationalt screeningsprogram.

Behandling af indsendte forslag

Fristen for at indsende forslag er første hverdag i december, hvis forslaget skal behandles i det kommende år. Efter ansøgningsfristen gennemgår Sundhedsstyrelsen de indkomne forslag og indhenter om nødvendigt supplerende oplysninger fra forslagsstiller. Forslag med et tilstrækkeligt uddybet skema fremlægges for Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer.

Udvalget rådgiver Sundhedsstyrelsen med henblik på, om der er grundlag for at gå videre med forslaget, og om der mangler yderligere oplysninger. På baggrund af rådgivningen fra udvalget beslutter Sundhedsstyrelsen, hvilke områder der skal uddybes for at have et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Der kan i forbindelse hermed indhentes yderligere oplysninger fra forslagsstilleren.

De uddybende undersøgelser forelægges herefter det rådgivende udvalg ved et møde i det kommende år. På baggrund af det samlede materiale og udvalgets rådgivning beslutter Sundhedsstyrelsen, om der er grundlag for at anbefale, at det pågældende screeningsprogram indføres i Danmark. Hvis dette er tilfældet, sender Sundhedsstyrelsen en indstilling til Sundhedsministeriet om, at screeningsprogrammet indføres nationalt.

Oversigt over processen for indsendelse og vurdering af forslag om nye nationale screeningsprogrammer

Første hverdag i december

Frist for at indsende forslag om nye nationale screeningsprogrammer til Sundhedsstyrelsen. Anvend skema.

↓↓

Sundhedsstyrelsen gennemgår indkomne forslag om nye nationale screeningsprogrammer. Forslagsstiller kan i denne periode blive bedt om at fremsende yderligere oplysninger.

↓↓

Forslaget behandles første gang på møde i Sundhedsstyrelsens Rådgivende udvalg for nationale screeningsprogrammer

↓↓

Sundhedsstyrelsen sender svar til forslagsstiller om, hvorvidt der er grundlag for at gå videre med forslaget

↓↓

Forslaget viderebehandles. Forslagsstiller kan blive bedt om at fremsende yderligere oplysninger

↓↓

Forslag behandles anden gang på møde i Sundhedsstyrelsens Rådgivende udvalg for nationale screeningsprogrammer

↓↓

Sundhedsstyrelsen fremsender endelig svar til forslagsstiller om, hvorvidt forslaget kan imødekommes

 

Proces for indsendelse og vurdering af forslag til nye nationale screeningsprogrammer

Ansøgningsskema til forslag til nyt nationalt screeningsprogram

Opdateret 28 SEP 2021