xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Selvmordsforebyggelse

Selvmord skyldes sjældent en enkelt årsag, men er tit et sammenfald af flere forhold og et længere forløb. Hændelsen har stor betydning for den enkelte, men nære relationer berøres ligeledes af selvmordsforsøg og selvmord.

På de psykiatriske sengeafdelinger og i den ambulante psykiatriske behandling gøres et stort arbejde for at forebygge selvmord. Psykiatrien varetager behandlingen af personer, der henvender sig med tanker om eller forsøg på selvmord, og der foregår i det daglige arbejde i psykiatrien et stort arbejde med selvmordsforebyggelse i form af observation, behandling og pleje i kritiske faser, hvor selvmordsrisikoen er betydeligt øget. Derudover tilbydes behandling på de selvmordsforebyggende klinikker, der er et sub-akut tilbud til mennesker med selvmordstanker og/eller mennesker, som har forsøgt selvmord, og som ikke i forvejen har et behandlingstilbud i psykiatrien, men skønnes at kunne have gavn af et samtaleforløb.


Opdateret 28 OKT 2021