xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Psykiske lidelser

Samfundsmæssigt udgør psykiske lidelser et væsentligt sundhedsproblem i Danmark. I et samfundsperspektiv tegner psykiske lidelser sig for 25 % af den samlede sygdomsbyrde målt ved funktionsbegrænsning, hvilket er større end andre store sygdomsområder som fx kræft og hjertesygdomme, der hver tegner sig for 15-17 % af den totale sygdomsbyrde.

Psykiske lidelser rammer børn, unge og voksne, både mænd og kvinder og mennesker i alle samfundslag. At få en psykisk lidelse eller at have pårørende med en psykisk lidelse er stadig omgærdet af tabu og stigmatisering. Så selvom psykiske lidelser er almindelige vil vi ofte ikke være bekendt med dem i samme omfang som fysiske sygdomme.

Psykiske lidelser dækker over en lang række tilstande og kan udgøre en betydelig belastning både for den enkelte og for de pårørende. De enkelte lidelser kan have forskellig udtryksformer og sværhedsgrader og omfatter angst- og stressrelaterede lidelser, personlighedsforstyrrelser, affektive tilstande såsom depression og bipolar lidelse, skizofreni, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser. Nogle psykiske lidelser kan være komplicerede eller forårsaget af stof- eller alkoholmisbrug.

Der er mange og komplekse grunde til, at nogle mennesker udvikler psykiske lidelser. For de fleste lidelser er udviklingen et samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Det er muligt at komme sig helt eller delvist efter en psykisk lidelse – også en alvorlig, psykisk lidelse.

På siderne herunder finder du en kort beskrivelse og links til mere information om et bredt udsnit af psykiske lidelser.


Opdateret 28 OKT 2021