xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Monitorering og nedbringelse af tvang

I 2014 indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner en aftale med det fælles mål at halvere brugen af bæltefikseringer og nedbringe den samlede brug af tvang i psykiatrien frem mod udgangen af 2020.

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i anvendelsen af tvang tæt og monitorerer området i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og regionerne.

Sundhedsdatastyrelsen har i regi af Task Force for Psykiatriområdet og i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang. Opgørelse og bearbejdning af data varetages af Sundhedsdatastyrelsen, og ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på udvalgte monitoreringsdata.

Hver opgørelse dækker et år, og der udgives en ny rapport hvert halve år.

Monitorering af tvang i psykiatrien 1. januar - 31. december 2020

Sundhedsstyrelsens fokus på forebyggelse og nedbringelse af tvang

Sundhedsstyrelsen ønsker også fremadrettet et stærkt fokus på at forebygge og nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Derfor udgav vi i 2021 Anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med psykiske lidelser, som skal understøtte det lokale arbejde med at forebygge og nedbringe brugen tvang.

Se anbefalingerne her

Der er desuden igangsat et arbejde omkring videreudvikling af den nationale model for monitoreringen, som skal fungere, når den nuværende partnerskabsaftale og model ophører med udgangen af 2020. Den kommende monitoreringsmodel vil bl.a. trække på erfaringerne fra den nuværende partnerskabsperiode.

Læs mere om regler og rettigheder her

Opdateret 28 OKT 2021