xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Danskernes holdning til organdonation

Sundhedsstyrelsen gennemfører jævnligt holdningsundersøgelser blandt danskerne om organdonation. Den seneste er fra 2015, og den viser, at danskerne generelt har et højt kendskab og en positiv holdning til organdonation - men at for få registrerer deres holdning i donorregistret.

Selvom 80 procent af danskerne er positive overfor til organdonation, er der stadig mange danskere der ikke har registreret eller videreformidlet deres valg til pårørende. Kun cirka en femtedel af den voksne befolkning har ladet sig registrere i donorregistret. Ud af de registrerede siger over 90 % ja til organdonation.

I holdningsundersøgelsen fremgår det, at en barriere for at tage stilling til organdonation, er at man tvivler på lægens vurdering af ens død, specielt i forbindelse med hjernedød. Man er bange for at blive erklæret død, selvom der reelt er en mulighed for at overleve. Næsten hver fjerde dansker angiver også, at de ønsker mere viden om organdonation, inden de foretager deres valg.

Med Sundhedsstyrelsens informationsindsatser håber vi at kunne imødegå disse barrierer.

Læs mere om danskernes viden, holdning og adfærd i forhold til organdonation 2015

Data til rapporten

Opdateret 12 APR 2019